Naš Tim

Feđa Morankić

Direktor Društva i Predsjednik Uprave

Rođen 11.09.1974 u Tuzli. Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i na istom fakultetu nastavio magistarski studij iz oblasti finansijskog računovodstva i revizije. Posjeduje 18. godišnje radno iskustvo u oblasti ekonomije, revizije, menadžmenta u privatnim preduzećima i u osiguranju. Karijeru je izgradio u više različitih firmi i institucija kao što su Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine, Ekoinvest i Triglav osiguranje. U ASA OSIGURANJE je došao 2013. godine, sa funkcije Izvršnog direktora UNIQA osiguranja. Govori engleski jezik.

Adnan Hodžić

Izvršni Direktor Društva, član Uprave

Rođen 15.05.1979 u Sjenici, Srbija. Diplomirao je ekonomiju na Fakultetu za poslovne studije, Univerziteta u Banja Luci. Nastavio je magistarski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz oblasti menadžmenta i organizacije. Posjeduje 14. godišnje radno iskustvo u oblasti prodaje, obrade šteta i menadžmenta u osiguranju. Pohađao niz seminara i edukacija iz oblasti osiguranja. Prije dolaska u ASA OSIGURANJE 2011. godine, gradio je karijeru u Bosna Sunce Osiguranju i Grawe Osiguranju. Govori engleski i njemački jezik.

Igor Tošić

Direktor Glavne Filijale Banja Luka

Rođen 28.04.1978. godine u Derventi. Diplomirao je ekonomiju na Fakultetu za poslovne studije, Univerziteta u Beogradu. Profesionalnu karijeru je gradio u više različitih firmi. Prije dolaska u ASA OSIGURANJE 2014. godine, radio je pet godina u UNIQA osiguranju, na poziciji Rukovodioca filijale i voditelja servisnog centra. Govori engleski i njemački jezik.

Fatima Mirsada Omerović

Interni revizor

Rođena 06.08.1964 g. u Sarajevu. Diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Po završetku studija nastavila je dodatnu edukaciju za certificiranog računovođu i ovlaštenog vanjskog revizora. Posjeduje 27. godišnje radno iskustvo u oblasti računovodstva, finansija i revizije u privredi i u osiguranju. Pohađala je niz seminara iz oblasti revizije, računovodstva i finansija. Karijeru je izgradila u više firmi kao što su Duvanpromet doo, Eurobazar d.o.o., Akova Group te ASA HOLDING-u. U ASA OSIGURANJU radi od 2009. godine. Govori engleski jezik.

Enida Alagić

Direktor Sektora za podršku prodaji

Rođena 23.07.1983. u Sarajevu. Diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Po zavšetku studija nastavila magistarski na istom fakultetu iz oblasti Naprednog međunaronodnog finansijskog menadžmenta. Završila niz seminara i edukacija iz oblasti osiguranja i reosiguranja. U ASA OSIGURANJU je zaposlena od 2008 godine. Govori engleski jezik.

Sanela Fazlić – Ključo

Direktor sektora aktuarstva i upravljanja rizicima
Ovlašteni aktuar Društva

Rođena 06.05.1979. u Zavidovićima. Diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Posjeduje licencu ovlaštenog aktuara. Po završetku studija nastavila je magistarski na Univerzitetu u Zagrebu u oblasti finansijske analize. Posjeduje 13. godina radnog iskustva u oblasti osiguranja. Prije dolaska u ASA OSIGURANJE 2009. godine radila je u Helios Osiguranju i UNIQA Osiguranju. Govori engleski jezik.

Arnes Hadžiosmanović

Direktor Sektora šteta

Rođen 20.01.1981. u Jajcu. Diplomirao je saobraćajni i komunikacije na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Po završetku studija nastavio je magistarski iz iste oblasti na istoimenom fakultetu. Posjeduje 10. godina radnog iskustva u oblasti osiguranja. Prije dolaska u ASA OSIGURANJE 2008. godine, radio je u VGT Osiguranju na poslovima šteta iz saobraćaja. Posjeduje licencu za Stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke. Govori engleski jezik.

Ermin Veličanin

Rukovodilac Ureda Uprave
Sekretar Društva

Rođen 06.05.1983. godine u Sarajevu. Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, gdje je nastavio i magistarski studij. Pravosudni ispit je položio 2012. godine. Posjeduje jedanaest godina radnog iskustva u privredi od čega pet godina u oblasti osiguranja. Pohađao je niz seminara iz oblasti prava, ekonomije i osiguranja. Govori engleski jezik.

Zlatan Deljkić

Stručni saradnik za ljudske resurse

Rođen 02.08.1989. g. u Zenici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, smjer Menadžment preduzeća na Univerzitetu u Zenici, na kome trenutno pohađa master studij. Prije dolaska u ASA OSIGURANJE, radio je u kompaniji Natron-Hayat na poziciji Specijalist za trening i razvoj zaposlenika. U dosadašnjoj karijeri bavio se strateškim planiranjem, performans managmentom. Pohađao je niz edukacija iz oblasti HRM, Leadershipa i marketinga. Govori engleski jezik.

Damir Pahor

Direktor za korporativne klijente

Rođen 17.09.1975. u Sarajevu. Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Posjeduje 14. godina radnog iskustva stečenog u međunarodnim organizacijama i u oblasti osiguranja. Prije prelaska u ASA OSIGURANJE u februaru 2014. godine, radio je u UN Misiji BiH, EUPM Misiji te UNIQA Osiguranje. Prošao je niz edukacija iz oblasti prodaje i tehnika osiguranja. Govori engleski jezik.

Edita Rokša

Direktor Pridružnica Mostar

Rođena 26.08.1974. u Mostaru. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mostaru. Posjeduje 15. godina radnog iskustva u privredi i u oblasti osiguranja. Vršila je niz rukovodećih dužnosti u firmama kao što su P&M Company Mostar, Orbico i Lido Osiguranje. Prošla je niz edukacija iz oblasti prodaje i tehnika osiguranja. U ASA OSIGURANJU je zaposlena od 2008. godine. Govori engleski jezik.

Jasmin Gradaščević

Direktor Podružnica Travnik

Rođen 19.04.1965. u Doboju. Po zanimanju je organizator kulturnih aktivosti. Posjeduje 34 godina radnog iskustva u privredi i u oblasti osiguranja. Svoju dugogodišnju karijeru izgradio je u firmama kao što su TERRABOS, DRVOPROMET ZAGREB i LIDO OSIGURANJE. Prošao je niz edukacija iz oblasti prodaje i tehnika osiguranja. Dugogodišnji je košarkaš Zeničkog ČELIKA. U ASA OSIGURANJU je zaposlen od 2008. godine. Govori engleski jezik.

Goran Jurčenko

Direktor Podružnice Tuzla

Rođen 25.05.1975. u Tuzli. Diplomirao je ekonomiju na Fakultetu za poslovne studije, Univerziteta u Banja Luci. Posjeduje i diplomu Višeg trenera košarke stečenu na Fakultetu za tjelesni odgoj Tuzla. Ima 14 godina radnog iskustva u privredi i osiguranju te 10 godina kao trener košarke. Radio je u firmama kao što su Podravka, Gama security i Džajić Commerce Ljubuški. U ASA OSIGURANJU je zaposlen od 2013. godine. Govori engleski jezik.

Kenan Kaknjo

Direktor podružnice Zenica

Rođen 14.12.1978.godine u Zenici.Diplomirao na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli. Dugogodišnji košarkaš i kapiten Zeničkog Čelika te kadetski i juniorski reprezentativac BIH. Posjeduje 7 godina radnog iskustva u oblasti osiguranja te 10 godina kao košarkaški trener. Prije prelaska u ASA OSIGURANJE početkom 2016. godine, radio je u VGT osiguranju na poziciji regionalnog menadžera prodaje za regiju Zenica. Prošao niz edukacija iz oblasti prodaje i tehnika osiguranja. Govori engleski jezik.

Dragana Ždralo

Direktor Filijale Bijeljina

Rođena 04.10.1977. godine u Sarajevu. Završila redovno obrazovanje, gimnaziju u Ilijašu i Ekonomski fakultet - smjer Marketing u Bijeljini. Posjeduje osamnaestogodišnje radno iskustva u privredi i u oblasti osiguranja. Prije prelaska u ASA OSIGURANJE, sedam godina je radila u Jahorina i UNIQA Osiguranju. Prošla je niz edukacija iz oblasti prodaje i tehnika osiguranja. Govori engleski jezik.

Darko Vučak

Direktor Filijale Istočno Sarajevo

Rođen je 07.12.1970. u Rogatici. Po zanimanju je strukovni ekonomista, diplomirao je na Visokoj školi strukovnih studija u Beogradu. Posjeduje dvadesetogodišnje radno iskustvo u oblasti osiguranja. Prošao je niz edukacija iz oblasti prodaje i tehnika u osiguranju. Prije prelaska u ASA OSIGURANJE, početkom 2015. godine, profesionalnu karijeru je gradio u BOBAR osiguranju na poziciji Direktora filijale. Govori engleski jezik.

Slavko Tubić

Direktor Filijale Prijedor

Rođen je 28.11.1978. godine u Prijedoru. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Banja Luci. Posljednjih devet godina radio je u BOBAR osiguranju na poziciji rukovodioca filijale. Dio tima ASA OSIGURANJA je od početka 2015. godine. Završio niz seminara iz oblasti osiguranja. Govori engleski jezik.

Miodrag Čuković

Direktor ASA Agent- Podružnica Banja Luka
Menadžer za korporativne klijente Glavna Filijala Banja Luka

Rođen u Sarajevu, 10.09.1957. godine. Završio je Ekonomski fakultet, Univerziteta u Sarajevu 1981. godine. Od ukupno 32 godine radnog staža u struci, 21 godinu je zaposlen u osiguravajućim društvima Jahorina osiguranje (17 godina) i UNIQA osiguranje (4 godine) na mjestima značajnih rukovodećih funkacija. Pohađao je i učestvovao u velikom broju stručnih seminara i specijalističkih studija iz oblasti osiguranja. Govori engleski jezik. U ASA OSIGURANJU je zaposlen od 01.06.2015 godine.

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper