Organizacija društva

Organizacija ASA OSIGURANJA je utvrđena Statutom Društva, Odlukom Nadzornog odbora i Odlukom Uprave o novoj sistematizaciji poslova sa 01.01.2014. godine.

Organizacija Društva je podjeljena na funkcionalni i teritorijalni aspekt. 

U funkcionalnom smislu Društvo djeluje putem poslovnih sektora i posebnih funkcija pri Upravi Društva, organizovanih u skladu sa prirodom svoje djelatnosti.

 • Ured Uprave Društva
 • Posebne funkcije pri Upravi Društva: marketing i nabavka, interna revizija, razvoj poslovanja i risk menadžment.
 • Sektor Prodaje osiguranja
 • Sektor Podrške prodaji
 • Sektor Šteta
 • Sektor Aktuarstva, plana, analize, reosiguranja i informatike
 • Sektor Računovodstva i finansija


U terotorijalnom smislu Društvo je podjeljeno na Direkciju Društva, 7 podružnica, glavnu Filijalu Banja Luka i 4 filijale koje sa kancalarijama pokrivaju tržište BiH:

 • Filijala Sarajevo - Kanton Sarajevo
 • Podružnica Bihać - Unsko-sanski kanton
 • Podružnica Goražde - Bosansko-podrinjski kanton
 • Podružnica Mostar - Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Livanjski kanton
 • Podružnica Travnik - Srednjobosanski kanton
 • Podružnica Tuzla - Tuzlanski kanton, Posavski kanton
 • Podružnica Zenica - Zeničko-dobojski kanton
 • Glavna Filijala Banja Luka
 • Filijala Prijedor
 • Filijala Doboj
 • Filijala Bijeljina
 • Filijala Istočno Sarajevo

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper