Konkursi


Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Kontinuirano poboljšava informacioni sistem sa novim idejama i planovima koji uključuju i plan troškova.
 • Bliska saradnja sa rukovodiocima odjela, sektora i zaposlenima.
 • Učestvovanje u izrada detaljne specifikacije, projekata za potrebe razvoja informacionog Sistema.
 • Testiranje proizvoda u kontroliranim realnim situacijama prije produkcije.
 • Priprema uputstava za korisnike.
 • Održava sisteme u produkciji.
 • Održava rad, integritet i sigurnost baze podataka.
 • Ažurira postojeće baze podataka i izgradnju novih sistema za nove informacije.
 • Izvodjenje složenih tehničkih, analitičkih i profesionalnih usluga.
 • Administracija različitih baza podataka uključujući Oracle, MySQL.
 • Integracija baza podataka; testiranje i koordinacija modifikacija.
 • Kreiranje izvještaja.
 • Promjena i dopunjavanje podataka u sistemaima koji koriste SQL.
 • Osiguravanje neprekidnosti rada Sistema.
 • Uvođenje i implementacija sigurnosnih mjera zajedno sa mrežnim/sistem administratorom.
 • Poboljšanje ili izgradnja dizajna baze podataka.
 • Planira, raspoređuje i procjenjuje resurse za manje ili veće nadogradnje aplikativnih sistema.
 • Vrši planiranje kapaciteta, nadzire i podešava performanse aplikativnih sistema.
 • Vodi računa o kontinuiranom i stabilnom radu aplikativnih sistema.
 • Učestvuje u nabavci i implementaciji hardware-a, operativnih sistema i software-a za potrebe funkcionisanja aplikativnih sistema.
 • Pruža podršku korisnicima u rješavanju zahtjeva iz poslovnog domena.
 • Učestvuje u kreiranju disaster recovery planova za IT.
 • Vodi brigu o funkcionalnosti i izgledu sadržaja koji se publicira.
 • Nadzire i održava programsku podršku u saradnji s rukovodiocima organizacijskih jedinica.
 • Vrši obuku korisnika iz aplikativnih sistema (seminari, obuka na konkretnom problemu i sl).
 • Kreira izvještaje prema zahtjevu korisnika i verifikuje prava korisnika u skladu sa procedurama Društva.
 • Sarađuje i komunicira sa isporučiocima software-a i hardware-a na unapređenju i održavanju aplikativnih sistema
 • Vodi dokumentaciju o poslovima upravljanja aplikativnih sistema.
 • Učestvuje u pripremi programa poslovne politike sa aspekta održavanja aplikativnih sistema.
 • Učestvuje u izradi prijedloga politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
 • Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.
 • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Visoka stručna sprema (VSS) ili certifikat Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP);
 • Poznavanje SQL-a
 • Poželjno poznavanje Oracle APEX-a
 • Poželjno poznavanje upravljanja bazama podataka (prednost Oracle)
 • Poželjne vještine u pisanju upita po potrebi i prirode rada;
 • Poželjno iskustvo u migraciji podataka i obrade podataka
 • 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije na našoj stranici.
 • Konkurs je otvoren petnaest dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Glavne odgovornosti i zadaci:
  • Priprema uvodnike, brine o sadržaju i uređuje interni newsletter Društva, producira i distribuira newsletter.
  • Ostvaruje i razvija saradnju sa medijima.
  • Priprema članke o Društvu (uklj. fotografije) i dostavlja ih u printane medije.
  • Osigurava da se korporacijski identitet i standardi primjenjuju u Društvu, od strane zaposlenika, zastupnika i agencija.
  • Implementira dorade na website Društva.
  • Prikuplja sve informacije i sugestije o proizvodima konkurenata, potencijalnim poboljšanjima postojećih proizvoda i idejama za nove proizvode, procese i analize, te ih proslijeđuje Sektoru Podrške prodaji.
  • Pruža podršku osoblju koje radi na razvoju proizvoda (aktuari) provjeravajući mogućnost plasmana na tržištu i tržišni potencijal.
  • Izradjuje i dostavlja godišnje prijedloge budžeta za marketing Upravi Društva na usvajanje.
  • Provjerava pridržavanje odobrenom budžetu i ekonomsku izvodljivost putem stalnog obračuna troškova marketinških akcija.
  • Sprovodi reklamne akcije u skladu sa specifičnim potrebama tržišta.
  • Priprema i vrši svu internu i eksternu komunikaciju na nivou Društva.
  • Informiše prodaju i ostale odjele u Društvu o reklamnim akcijama.
  • Priprema operativne marketinške koncepte.
  • Zaprima sve zahtjeve za tekuće održavanje objekata i opreme.
  • Organizuje izvođenje radova tekućeg održavanja.
  • Izrađuje izvještaje o izvršenim radovima, popravkama, uslugama i utrošenim sredstvima.
  • Vrši nabavku robe (potrošnog kancelarijskog i drugog materijala, osnovnih sredstava za rad, sitnog inventara) za potrebe Društva prema odobrenju Sekretara Društva i/ili Uprave Društva.
  • Vrši nabavku obrazaca stroge evidencije za potrebe Društva.
  • Izrađuje analizu pristiglih ponuda s prijedlogom odabira ponuđača.
  • Provodi postupak nabavke robe prema nalogu nadređenog.
  • Izrađuje i dostavlja prijedloge budžeta nabavki Upravi Društva na usvajanje.
  • Usklađuje aktivnosti s dobavljačima i korisnicima zbog definisanja rokova isporuke.
  • Kontroliše izvršenje ugovora kroz kontrolu pristiglih računa.
  • Obrađuje račune u skladu sa procedurom i opštim aktima Društva.
  • Riješava reklamacije korisnika.
  • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
  • Obavlja druge poslove prema nalogu nadređenog.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • Visoka stručna sprema (VSS) i više;
  • 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
  • Odlične organizacijske sposobnosti;
  • Izražene analitičke vještine;
  • Aktivno znanje engleskog jezika;
  • Odlično poznavanje rada na računaru;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije na našoj stranici.
  Konkurs je otvoren petnaest dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Priprema, koordinira, prezentira i implementira godišnji marketing plan.
  • Prati tržište i proizvode konkurenata, prodaju i komunikacijske aktivnosti i prenosi zapažanja nadležnim organizacijskim jedinicama.
  • Prezentira eksterna marketinška istraživanja u Društvu.
  • Obrađuje zahtjeve za sponzorstvom i dostavlja prijedloge Upravi Društva.
  • Učestvuje u poslovnim i društvenim manifestacijama ili organizuje prisustvo predstavnika Društva.
  • Uređuje interni newsletter Društva, producira i distribuira newsletter.
  • Ostvaruje i razvija saradnju sa medijima.
  • Priprema članke o Društvu i dostavlja ih u printane medije.
  • Osigurava da se korporacijski identitet i standardi primjenjuju u Društvu, od strane zaposlenika, zastupnika i agencija.
  • Kreira i osmišljava web stranicu Društva.
  • Prikuplja sve informacije i sugestije o proizvodima konkurenata, potencijalnim poboljšanjima postojećih proizvoda i idejama za nove proizvode, procese i analize, te ih proslijeđuje Sektoru Podrške prodaji.
  • Pruža podršku osoblju koje radi na razvoju proizvoda (aktuari) provjeravajući mogućnost plasmana na tržištu i tržišni potencijal.
  • Izrađuje i dostavlja godišnje prijedloge budžeta za marketing Upravi Društva na usvajanje.
  • Provjerava pridržavanje odobrenom budžetu i ekonomsku izvodljivost putem stalnog obračuna troškova marketinških akcija.
  • Sprovodi reklamne akcije u skladu sa specifičnim potrebama tržišta.
  • Informiše prodaju i ostale odjele u Društvu o reklamnim akcijama.
  • Priprema operativne marketinške koncepte.
  • Zaprima sve zahtjeve za tekuće održavanje objekata i opreme.
  • Organizuje izvođenje radova tekućeg održavanja.
  • Izrađuje izvještaje o izvršenim radovima, popravkama, uslugama i utrošenim sredstvima.
  • Vrši nabavku robe (potrošnog kancelarijskog i drugog materijala, osnovnih sredstava za rad, sitnog inventara) za potrebe Društva prema odobrenju Sekretara Društva i/ili Uprave Društva.
  • Vrši nabavku obrazaca stroge evidencije za potrebe Društva.
  • Izrađuje analizu pristiglih ponuda s prijedlogom odabira ponuđača.
  • Provodi postupak nabavke robe prema nalogu nadređenom.
  • Izradjuje i dostavlja prijedloge budzeta nabavki Upravi Društva na usvajanje.
  • Usklađuje aktivnosti s dobavljačima i korisnicima zbog definisanja rokova isporuke.
  • Kontroliše izvršenje ugovora kroz kontrolu pristiglih računa.
  • Obrađuje račune u skladu sa procedurom i opštim aktima Društva.
  • Rješava reklamacije korisnika.
  • Osigurava učinkovito komuniciranje, razvoj i edukaciju, upravlja radnom uspješnošću zaposlenika te razvija pripadnost zaposlenika Društvu.
  • Identificira uzroke pritužbi koji su u sklopu njegovih/njenih odgovornosti, čini ispravke ili organizuje da se isprave pogreške.
  • Predlaže politike i procedure iz domena poslovanja u skladu sa strateški planovima Društva.
  • Upravlja razvojem/unapređenjem poslovnih procesa, te odgovara za postizanje rezultata i racionalizaciju troškova iz poslovnog domena.
  • Izvještava Upravu Društva i/ili nadležnog člana Uprave o svim aktivnostima iz poslovnog domena
  • Uspostavlja i održava kvalitetnu poslovnu komunikaciju sa drugim organizacijskim jedinicama

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • Visoka stručna sprema (VSS) i više;
  • 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
  • Odlične organizacijske sposobnosti;
  • Izražene analitičke vještine;
  • Aktivno znanje engleskog jezika;
  • Odlično poznavanje rada na računaru;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na linku POSTANITE DIO NAŠEG TIMA
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.


  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Vrši formalnu, suštinsku i računsku kontrolu ispostavljenih polisa osiguranja i ostalih dokumenata stroge evidencije u skladu sa Uslovima osiguranja, Tarifom premija i Procedurama Društva.
  • Vrši kontolu kompletnosti i urednosti prateće dokumetacije.
  • Otklanja pogreške koji nastanu pri zaključenju ugovora za osiguranje i blagovremeno ukazuje na propuste u radu pojedinih pribavljača osiguranja.
  • Priprema izvještaje o statusu ispostavljenih polisa osiguranja.
  • Vrši kontrolu uplata premije osiguranja po ispostavljenim polisama.
  • Priprema i vrši import tarifiranih polisa u informacioni sistem.
  • Evidentira razduženja polisa osiguranja i drugih dokumenata stroge evidencije za svakog pribavljača osiguranja pojedinačno i po svim vrstama dokumenata.
  • Kontinuirano prati pravilnosti u izdavanju polisa pribavljača osiguranja po svakom utrošenom dokumentu stroge evidencije.
  • Periodično kontrolira i izvještava pribavljače osiguranja u vezi pravilnosti utroška dokumenata stroge evidencije.
  • Pravovremeno ukazuje Direktorima Podružnicana eventualne propuste u radu pojedinih pribavljača osiguranja.
  • Predlaže mjere za unapređenje procedure rada sa dokumentima stroge evidencije.
  • Organizuje odvijanje procesa arhiviranja obrazaca stroge evidencije i ostale poslovne dokumentacije u skladu sa propisima, procedurama i uputama.
  • Prima, evidentira, arhivira i vodi evidenciju o arhiviranoj dokumentaciji.
  • Preuzima i brine o arhivskoj građi trajnog karaktera.
  • Učestvuje u izradi prijedloga politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
  • Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.
  • Izrađuje izvještaje i analize za poslovodstvo u funkciji donošenja poslovnih odluka.
  • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • VII stepen – visoka stručna sprema i više;
  • 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Odlično poznavanje rada na računaru;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
  • Izražena analitičnost, sistematičnost i kreativnost u radu.

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na linku POSTANITE DIO NAŠEG TIMA
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.


  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Analizira zahtjeve klijenata za osiguranjem i utvrđuje nezavisnu procjenu rizika osiguranja neživota u skladu sa standardima selekcije društva.
  • Preuzima zahtjeve iz Podružnica i Poslovnica za izradu posebnih ponuda osiguranja, utvrđuje uslove i visinu premije osiguranja.
  • Priprema specijalne ponude osiguranja i izrađuje polise osiguranja u slučajevima kada se polise ne mogu izdati na lokalnom nivou.
  • Prima i obrađuje zahtjeve u vezi promjena elemenata ugovora o osiguranju.
  • Odgovara na tehnička pitanja klijenata, zaposlenika Društva i eksternih saradnika.
  • Vodi brigu o dosljednoj primjeni uslova osiguranja i tarifa premija.
  • Učestvuje u edukaciji zaposlenika i eksternih saradnika o proizvodima osiguranja neživota.
  • Podržava saradnike za prodaju u obradi složenih zahtjeva klijenata.
  • Provjerava pridržavanje limitima selekcije rizika od strane zaposlenika Društva i eksternih saradnika.
  • Koordinira sa drugim organizacijskim jedinicama Društva u vezi procjene rizika osiguranika i rješavanja zahtjeva klijenata.
  • Identificira uzroke žalbi iz oblasti za koju je odgovoran, čini korekcije ili organizuje da se iste izvrše.
  • Učestvuje u izradi prijedloga politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
  • Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.
  • Izrađuje izvještaje i analize za poslovodstvo u funkciji donošenja poslovnih odluka.
  • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
  • Obavlja ostale neophodne zadatke u kontekstu opštih organizacionih i kancelarijskih poslova.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • VII stepen – visoka stručna sprema i više;
  • 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Odlično poznavanje rada na računaru;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
  • Izražena analitičnost, sistematičnost i kreativnost u radu.

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na linku POSTANITE DIO NAŠEG TIMA
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.


  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Analizira zahtjeve klijenata za osiguranjem i utvrđuje nezavisnu procjenu složenih rizika neživotnog osiguranja u skladu sa standardima selekcije Društva.
  • Sarađuje i komunicira sa procjeniteljima građevinske, mašinske i ostalih struka u pogledu organizovanja pregleda imovine potencijalnih osiguranika radi utvrđivanja rizika.
  • Preuzima zahtjeve iz Podružnica i Poslovnica Društva za izradu ponuda osiguranja za korporativne klijente, utvrđuje uslove i visinu premije osiguranja.
  • Priprema specijalne ponude osiguranja za korporativne klijente u saradnji sa zaduženim voditeljem poslovnog odnosa.
  • Vrši kontrolu promjene ugovora o osiguranju neživota.
  • Vodi brigu o dosljednoj primjeni uslova osiguranja i tarifa premija.
  • Provjerava pridržavanje limitima selekcije rizika od strane zaposlenika Društva i eksternih saradnika.
  • Koordinira sa drugim organizacijskim jedinicama Društva u vezi procjene rizika osiguranika i rješavanja zahtjeva klijenata.
  • Prikuplja dokumentaciju, priprema ponude i vodi evidenciju u vezi sa postupcima javnih nabavki u kojima učestvuje Društvo.
  • Odgovara na tehnička pitanja klijenata, zaposlenika Društva i eksternih saradnika.
  • Identifikuje uzroke žalbi iz oblasti za koju je odgovoran, čini korekcije ili organizuje da se iste izvrše.
  • Učestvuje u edukaciji zaposlenika i eksternih saradnika o proizvodima osiguranja neživota.
  • Po potrebi učestvuje u riješavanju odštetnih zahtjeva klijenata.
  • Učestvuje u razvoju proizvoda osiguranja neživota.
  • Vodi i/ili učestvuje u složenim projektima iz osiguranja neživota.
  • Prati savremene trendove i dostignuća iz područja procjene rizika.
  • Priprema programe poslovne politike sa stajališta procjene rizika.
  • Izrađuje prijedloge politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
  • Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.
  • Izrađuje izvještaje i analize za poslovodstvo u funkciji donošenja poslovnih odluka.
  • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • VII stepen – visoka stručna sprema i više;
  • 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Odlično poznavanje rada na računaru;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
  • Izražena analitičnost, sistematičnost i kreativnost u radu.

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na linku POSTANITE DIO NAŠEG TIMA
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.


  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima, te obavlja prodajne razgovore;
  • Prezentira klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sklapanja ugovora o osiguranju;
  • Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju;
  • Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Sektoru podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja;
  • Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika;
  • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor podrške prodaji;
  • Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor podrške prodaji;
  • Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd., koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Finansijama i računovodstvu;
  • Odgovara na upite klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit Sektoru za prijavu i likvidaciju šteta;
  • Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima;
  • Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora;
  • Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju;
  • Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja;
  • Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju;
  • Učestvuje u aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje;
  • Kontinuirano poboljšava znanje o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem;
  • Izvještava Direktora Filijale o tržišnim strategijama konkurenata i prihvatanju proizvoda i usluga;
  • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.;
  • Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Direktora Filijale.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • SSS/VŠS/VSS;
  • 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Poznavanje tržišta osiguranja i proizvoda osiguranja;
  • Poznavanje procesa rada u osiguranju;
  • Znanje rada na računaru;
  • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad.

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fb stranicu ASA OSIGURANJE d.d.:
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.


  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Priprema poslovnog godišnjeg plana iz oblasti upravljanje ljudskim resursima u saradnji sa odgovornim rukovodiocima;
  • Administriranje baze podataka zaposlenika u HRIS (HR informacioni sistem) koje podrazumijeva blagovremeno unošenje podataka, korekciju istih i pripremu izvještaja;
  • U skladu sa propisanom zakonskom regulativom, prijava/odjava zaposlenika na poreskoj upravi i zdravstvenom;
  • Odlaganje obavezne dokumentacije neophodne za zaključivanje radnog odnosa u personalne dosjee, a u skladu sa zakonskom regulativom i Procedurom zapošljavanja;
  • Čuvanje i ažuriranje personalnih dosijea zaposlenika;
  • Priprema ugovora o radu, rješenja i potvrda koje se odnose na radni odnos;
  • Priprema rješenja za godišnje odmore, kao i pripremanje izvještaja o iskorištenosti istih;
  • Poštivanje i implementacija svih internih propisa i procedura, kao i zakonske regulative;
  • Priprema oglasa za zapošljavanje. Prikupljanje ponuda za objavu i emitovanje oglasa od strane potencijalnih dobavljača i odabir najprihvatljivijih ponuda imajući u vidu analize gledanosti i tiraža;
  • Sakupljanje prijava za zapošljavanje, selekcija i intervjuisanje kandidata za zapošljavanje;
  • Ažuriranje baze aplikanata i pripremanje izvještaja;
  • Priprema alata za ocjenu sposobnosti, vještina i znanja zaposlenih i aplikanata (psihometrijska testiranja, centri za procjenu, matrice vještina ...);
  • Učešće na sajmovima zapošljavanja, kao i na sličnim događanjima gdje se promovira imidž poželjnog poslodavca;
  • Saradnja sa univerzitetima, zavodima za zapošljavanje, uslužnim zadrugama i drugim institucijama sa kojima se može uspostaviti odnos radi kreiranja baze potencijalnih kandidata;
  • Pripremanje i implementacija procedure o integraciji i osposobljavanju novih zaposlenika;
  • Priprema procedura koje se odnose na upravljanje ljudskim resursima i odgovornost za implementaciju istih;
  • Priprema i provođenje upitnika o zadovoljstvu zaposlenika, analiza rezultata i predlaganje korektivnih akcija;
  • Kreiranje i dosljedno sprovođenje sistema za efektivnu komunikaciju i odnose sa zaposlenima, u smislu pripreme priručnika, EOB itd.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • VII stepen – VSS;
  • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Rad na računaru;
  • Poželjno aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad.

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fb stranicu ASA OSIGURANJE d.d.: https://apps.mappsi.com/applink/145632335813284169
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.


  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima, te obavlja prodajne razgovore;
  • Prezentira klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sklapanja ugovora o osiguranju;
  • Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju;
  • Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Sektoru podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja;
  • Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika;
  • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor podrške prodaji;
  • Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor podrške prodaji;
  • Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd., koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Finansijama i računovodstvu;
  • Odgovara na upite klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit Sektoru za prijavu i likvidaciju šteta;
  • Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima;
  • Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora;
  • Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju;
  • Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja;
  • Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju;
  • Učestvuje u aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje;
  • Kontinuirano poboljšava znanje o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem;
  • Izvještava Direktora Filijale o tržišnim strategijama konkurenata i prihvatanju proizvoda i usluga;
  • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.;
  • Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Direktora Filijale.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • SSS/VŠS/VSS;
  • 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Poznavanje tržišta osiguranja i proizvoda osiguranja;
  • Poznavanje procesa rada u osiguranju;
  • Rad na računaru;
  • Poželjno aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika;
  • Izvrsne komunikacijske sposobnosti;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad.

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fb stranicu ASA OSIGURANJE d.d.: https://apps.mappsi.com/applink/145632335813284169
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.


  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Utvrđuje pravni osnov po odštetnom zahtjevu za AO, AK i IM kao i postojanje prava na regres i regresnog obveznika (subrogacijom).
  • Obračunava visinu odštetnog zahtjeva i dostavlja ponudu oštećenicima u skladu sa Zakonom i internim aktima Društva.
  • Po utvrđenom obračunu daje nalog za likvidaciju i isplatu odštetnog zahtjeva u skladu sa Zakonom internim aktima Društva.
  • Realizuje prava iz osnova regresnih potraživanja.
  • Vrši pregled kompletnog odštetnog predmeta/spisa i utvrđuje visinu materijalnih šteta iz osnova AO, AK, IM.
  • Predlaže rezervu za prijavljene štete po materijalnim štetama iz osiguranja AO, AK, IM na osnovu dostupne dokumentacije.
  • Obavlja potrebnu poslovnu korespodenciju sa klijentima, oštećenicima/korisnicima osiguranja odnosno advokatima istih, kao i drugim osiguravajućim društvima u cilju utvrđivanja pravnog osnova.
  • Osigurava blagovremeni i stručni pravni servis klijentima i oštećenicima/korisnicima osiguranja.
  • Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.
  • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • VII stepen – VSS;
  • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Rad na računaru;
  • Poželjno aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad.

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fb stranicu ASA OSIGURANJE d.d.: https://apps.mappsi.com/applink/145632335813284169
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.


  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima, te obavlja prodajne razgovore;
  • Prezentira klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sklapanja ugovora o osiguranju;
  • Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju;
  • Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Sektoru podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja;
  • Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika;
  • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor podrške prodaji;
  • Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor podrške prodaji;
  • Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd., koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Finansijama i računovodstvu;
  • Odgovara na upite klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit Sektoru za prijavu i likvidaciju šteta;
  • Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima;
  • Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora;
  • Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju;
  • Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja;
  • Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju;
  • Učestvuje u aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje;
  • Kontinuirano poboljšava znanje o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem;
  • Izvještava Direktora Filijale o tržišnim strategijama konkurenata i prihvatanju proizvoda i usluga;
  • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.;
  • Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Direktora Filijale.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • SSS/VŠS/VSS;
  • 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Poznavanje tržišta osiguranja i proizvoda osiguranja;
  • Poznavanje procesa rada u osiguranju;
  • Rad na računaru;
  • Poželjno aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika;
  • Izvrsne komunikacijske sposobnosti;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad.

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fb stranicu ASA OSIGURANJE d.d.: https://apps.mappsi.com/applink/145632335813284169
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima, te obavlja prodajne razgovore;
  • Prezentira klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sklapanja ugovora o osiguranju;
  • Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju;
  • Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Sektoru podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja;
  • Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika;
  • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor podrške prodaji;
  • Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor podrške prodaji;
  • Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd., koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Finansijama i računovodstvu;
  • Odgovara na upite klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit Sektoru za prijavu i likvidaciju šteta;
  • Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima;
  • Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora;
  • Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju;
  • Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja;
  • Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju;
  • Učestvuje u aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje;
  • Kontinuirano poboljšava znanje o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem;
  • Izvještava Direktora Filijale o tržišnim strategijama konkurenata i prihvatanju proizvoda i usluga;
  • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.;
  • Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Direktora Filijale.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • SSS/VŠS/VSS;
  • 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Poznavanje tržišta osiguranja i proizvoda osiguranja;
  • Poznavanje procesa rada u osiguranju;
  • Rad na računaru;
  • Poželjno aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika;
  • Izvrsne komunikacijske sposobnosti;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad.

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na fb stranicu ASA OSIGURANJA http://apps.mappsi.com/applink/14344845266754196
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

  Glavne odgovornosti i zadaci:

  • Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima, te obavlja prodajne razgovore;
  • Prezentira klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sklapanja ugovora o osiguranju;
  • Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju;
  • Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Sektoru podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja;
  • Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika;
  • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor podrške prodaji;
  • Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor podrške prodaji;
  • Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd., koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Finansijama i računovodstvu;
  • Odgovara na pitanja klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit Sektoru za prijavu i likvidaciju šteta;
  • Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima;
  • Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora;
  • Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju;
  • Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja;
  • Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju;
  • Učestvuje u raznim aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje;
  • Kontinuirano poboljšava znanje o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem;
  • Izvještava Direktora Filijale o tržišnim strategijama konkurenata i prihvatanju proizvoda i usluga;
  • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.;
  • Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Direktora Filijale.

  Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • SSS/VŠS/VSS;
  • 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Poznavanje tržišta osiguranja i proizvoda osiguranja;
  • Poznavanje procesa rada u osiguranju;
  • Rad na računaru;
  • Poželjno aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika;
  • Izvrsne komunikacijske sposobnosti;
  • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
  • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad.

  Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na fb stranicu ASA OSIGURANJA http://apps.mappsi.com/applink/14344845266754196
  Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

  ŽELITE BITI DIO USPJEŠNOG TIMA?

  ASA OSIGURANJE je domaće osiguravajuće društvo koje je počelo sa radom u oktobru 2007. godine. U relativno kratkom periodu svog postojanja, izraslo je u respektabilnu osiguravajuću kuću sa značajnim poslovnim rezultatima i rasprostranjenom mrežom od 8 podružnica i više od 30 prodajnih mjesta širom FBiH. Od januara 2015. godine, Društvo se širi i na područje RS, otvarajući filijale u Banja Luci, Derventi, Prijedoru i drugim većim ekonomskim centrima. Već tri godine ASA OSIGURANJE drži vodeće mjesto na tržištu osiguranja BiH u brzini obrade i isplate odštetnih zahtjeva.

  Društvo je usmjereno ka intenzivnom unapređenju svojih ljudskih resursa. Kontinuiranim edukacijama i učešćem u različitim projektima, omogućava se zaposlenicima razvoj u njihovim profesionalnim oblastima i daje mogućnost internog napredovanja.

  ŽELITE DA STEKNETE PRAKSU UZ STUDIJ?

  IT odjel ASA OSIGURANJE D.D. želi da angažuje studenta/studenticu koji:

  • Instalira, konfiguriše i održava aplikativne sisteme.
  • Planira, raspoređuje i procjenjuje resurse za manje ili veće nadogradnje aplikativnih sistema.
  • Vrši planiranje kapaciteta, nadzire i podešava performanse aplikativnih sistema.
  • Instalira patcheve, nadogradnje i nove verzije aplikativnih sistema.
  • Vodi računa o kontinuiranom i stabilnom radu aplikativnih sistema.
  • Učestvuje u nabavci i implementaciji hardware-a, operativnih sistema i software-a za potrebe funkcionisanja aplikativnih sistema.
  • Pruža podršku korisnicima u rješavanju zahtjeva iz poslovnog domena.
  • Učestvuje u kreiranju disaster recovery planova za IT.
  • Vodi brigu o funkcionalnosti i izgledu sadržaja koji se publicira.
  • Nadzire i održava programsku podršku u saradnji s rukovodiocima organizacijskih jedinica.
  • Vrši obuku korisnika iz aplikativnih sistema (seminari, obuka na konkretnom problemu i sl).
  • Kreira izvještaje prema zahtjevu korisnika i verifikuje prava korisnika u skladu sa procedurama Društva.
  • Sarađuje i komunicira sa isporučiocima software-a i hardware-a na unapređenju i održavanju aplikativnih sistema.
  • Vodi dokumentaciju o poslovima upravljanja aplikativnih sistema.
  • Učestvuje u pripremi programa poslovne politike sa aspekta održavanja aplikativnih sistema.
  • Učestvuje u izradi prijedloga politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
  • Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.

  Ukoliko ste ambiciozni, proaktivni, odgovorni i posjedujete pozitivan stav, ne propustite priliku da dostavite svoj CV i motivaciono pismo na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem facebook stranice ASA OSIGURANJE d.d. http://apps.mappsi.com/applink/14344845266754196

  Rok je 03.07.2015.

  Kontaktirajte nas

  Adresa

  Trg međunarodnog prijateljstva 25
  71000 Sarajevo

  Tel: +387 33 255 610
  Fax: +387 33 255 618
  Viber:+387 62 134 413
  E-mail: info@asa-osiguranje.ba


  ASA BANKA d.d. Zenica
  Broj računa: 1346101000166141

  Radno vrijeme

  Direkcija

  Pon-Pet: 08:00-16:30

  Poslovnice

  Pon-Pet: 08:00-16:30
  Subota: 09:00-13:00

  JoomShaper