O DRUŠTVU

O DRUŠTVU

Kvalitet, brzina, inovativnost i odgovornost su temeljne odrednice poslovanja ASA OSIGURANJA, i na tome se izgrađuje od samog osnivanja već prepoznatljiv imidž Društva. Konačan cilj je postati najbolji domaći brend osiguranja.

ASA OSIGURANJE je domaće osiguravajuće društvo, osnovano od strane ASA HOLDING-a i Bosna Reosiguranja, koje je počelo sa radom u oktobru 2007. godine. Tokom 2008. godine zaposleno je preko 50 radnika, formirani su prvi sektori društva, otvorene podružnice i uspostavljen je značajan dio unutrašnje i vanjske prodajne mreže. U relativno kratkom periodu svog postojanja, Društvo je razvilo rasprostranjenu mrežu od 12 Filijala i Podružnica u glavnim ekonomskim centrima kao što su Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar, Travnik, Bihać, Goražde, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Istočno Sarajevo te otvorilo više od 40 prodajnih mjesta širom BiH.

ASA OSIGURANJE u svojoj ponudi ima kompletnu paletu proizvoda neživotnog osiguranja – osiguranje osoba, vozila i imovine. Svakoj polisi osiguranja se pristupa sa velikom važnošću, a skrojene su shodno željama i potrebama naših klijenata.

Da su kvalitet i odgovornost prepoznali građani pokazuju činjenice da je Društvo iz godine u godinu značajno povećavalo premiju osiguranja i svoj tržišni udio. U 2015. godini, ASA OSIGURANJE je ostvarilo rezultat od 16,7 miliona KM, i time povećala premiju za 36% u odnosu na proteklu godinu.

 

Posebno smo ponosni na stepen povrata naših klijenata iz godine u godinu, koji dostiže 85%, potvrđujući naš kvalitet, brzinu i profesionalnost.

Jedna od osnovnih komparativnih prednosti ASA OSIGURANJA je brzina obrade i isplate odštetnih zahtjeva. Društvo je i tokom 2015. godine zadržalo vodeće mjesto na tržišnoj ljestvici efikasnosti isplate šteta sa visokih 96,25%.

ASA OSIGURANJE od samog početka poslovanja forsira politiku obrade šteta u ovlaštenim servisima, po principu „ključ u ruke“.

Već duži niz godina Društvo sinergijski nastupa sa članica ASA PREVENT Grupacije, putem zajedničkih marketinških akcijama, sa rezultatima koje klijentu omogućavaju jednostavniju proceduru za kupovinu vozila, plaćanje putem leasinga ili banke, osiguranje i registracija vozila te servis.

Zahtjevi savremenog tržišta uticali su da se u zadnje 3 godine intenzivno posvetimo unapređenju unutrašnje organizacije rada i novim softverskim rješenjima, novoj sistematizaciji, procesima i politikama, a sve u cilju pružanja što profesionalnijih, inovativnijih i kvalitetnijih usluga. Pored ovog promjenila se i struktura dioničara, te pored ASA HOLDINGA-a i Bosna Reosiguranja dodatni dioničar je IF PREVENT INVEST d.o.o.

ASA OSIGURANJE i u narednim godinama nastavlja svoju misiju potpune posvećenosti unapređenju sigurnosti življenja i poslovanja svojih klijenata, uz kontinuirano širenje lepeze svojih usluga i kanala prodaje, ulaganje u svoje ljudske resurse, poslovne procese i infrastrukturu, te njegovanju odnosa sa poslovnim partnerima i društvenom zajednicom u kojoj posluje.

Strategija i ciljevi za naredne četiri godine bazirani su zdravoj strukturi portfolija i finansijskoj stabilnosti, uz povećanje premije osiguranja i tržišnog udjela. To su preduvjeti za razvoj profitabilne osiguravajuće kuće i koja ispunjava u ugovorenim rokovima obaveze, kako prema osiguranicima, tako i prema svojim poslovnim partnerima i dioničarima.

A naš konačan cilj je postati najbolji domaći brend osiguranja.

Mi smo domaća osiguravajuća kuća koje brine o sigurnosti življenja i poslovanja svojih klijenata pružajući im maksimalnu zaštitu svojim proizvodima i uslugama.

Naše ključne vrijednosti su etično i odgovorno poslovanje. Ličnim integritetom i entuzijazmom sa našim klijentima i partnerima gradimo odnos povjerenja, koji je prije svega zasnovan na brzoj i efikasnoj naknadi šteta.Vođeni principom dobrog menadžmenta i primjenom jasnih procedura, na postavljene zahtjeve reagujemo brzo, fleksibilno i transparentno, a finansijska snaga u vidu likvidnosti i solventnosti nam omogućava efikasno djelovanje i ispunjavanja naših obaveza.

Raspolažući raznovrsnim finansijskim i drugim uslugama i proizvodima, naš tim kompetentnih i motivisanih ljudi, orijentiran je na pojedinačne potrebe naših klijenata. Dobrom procjenom rizika i ulaganjem u prevenciju šteta, pomažemo im da unaprijede kvalitet svog življenja. Djelujući kao članica ASA-Prevent poslovnog sistema, omogućavamo svojim klijentima druge raznovrsne pogodnosti čime naša saradnja dobija dodatnu vrijednost.

Okruženje u kojem poslujemo karakteriše ekonomsko-politička nestabilnost, izražene klimatske promjene koje povećavaju rizik nastanka štetnih događaja, opća digitalizacija usluga, dok proces EU integracija stavlja posebne izazove u kontekstu postojećeg i budućeg pravnog okruženja. Strateškim planiranjem, unaprjeđenjem infrastrukture, organizacije i procesa rada, te kontinuiranom edukacijom uposlenika idemo u korak sa vremenom i spremno odgovaramo na izazove modernog življenja.

U postojećim sociokulturnim prilikama naš izbor je njegovanje kulture optimizma, i kroz direktne kontakte sa našim partnerima, orijentiranost na rješenja.

 

ASA OSIGURANJE praktikuje politiku transparentnosti svojih rezultata. Ovdje možete pronaći osnovne informacije o poslovanju Društva od zvaničnog početka rada 01.10.2007. godine do 31.12.2016. godine, kao i sumirane izvještaje nezavisnog revizora.

Ovdje možete pronaći osnovne informacije o poslovanju Društva za 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu.

Rezultati kroz godine

2013

2014

2015

2016

Policirana Premija (KM)

10.800.293

12.299.341

16.716.918

19.567.035,14

Obrađene štete (KM)

5.292.429

7.200.995

6.819.576

8.679.294,24

Tehničke rezerve (KM)

8.354.499

9.187.630

11.782.387

13.399.498,64


Izvještaji

Ovdje možete pogledati izvještaj nezavisnih revizora za sve prethodne godine poslovanja.

Razvoj privrede i djelatnosti osiguranja u BiH nametnuli su potrebu za automatskim reosiguravateljnim pokrićima – obveznim reosiguranjem. Reosiguranje po svojoj prirodi je zasebna djelatnost osiguranja u kojoj osiguravatelj prenosi na reosiguravatelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat plaća reosiguravatelju premiju reosiguranja.

Radi zaštite vlastite sigurnosti, a prevashodno sigurnosti svojih klijenata – osiguranika, ASA OSIGURANJE posvećuje dužnu pažnju raspodjeli i plasmanu viška rizika u reosiguranje.

Posredstvom domaće reosiguravajuće kuće Bosna Reosiguranja d.d., višak preuzetog rizika se raspodjeljuje na širem tržištu osiguranja odnosno poznatim reosiguravajućim kućama kao što su Munich Re iz Minhena, Swiss Re Germany iz Minhena, Hannover Re iz Hanovera, SCOR iz Kelna, DEVK iz Keln i, Aspen iz Ciriha.