Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva

Kvalitetna polisa jeste jedini pravi oblik zaštitite od provalnih krađa i razbojništava - događaja koji, su u stalnom porastu. I pored svih tehničkih oblika zaštite, jedina prava zaštita od provalne krađe i razbojništva jeste ugovorena polisa osiguranja.

Šta se može osigurati ovom polisom?

Predmet osiguranja mogu biti:

 • pokretne stvari (nameštaj, uređaji, zalihe, sitan inventar i oprema)
 • novac i druga sredstva plaćanja, dragocjenosti
 • novac i druge vrijednosti za vrijeme prenosa i prevoza,
 • stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili prodaju, u najam, zalog ili na čuvanje
 • predmeti istorijske i umjetničke vrijednosti u muzejima, izložbama i slično.

Od čega se imovina osigurava?

Vaša imovina ovom policom zaštićena je od:

 • provalne krađe,
 • razbojništva (oduzimanje upotrebom sile ili prijetnjom),
 • pokušaja izvršenja provalne krađe,
 • vandalizma u toku izvršenja provalne krađe.

Ne treba provjeravati inventivnost savremenih počinilaca ovakvih djela - nijedna zaštita neće biti dovoljna. Jedino polisa osiguranja štiti od posljedica nastalih ulaskom u Vaše prostorije. Sistemi zaštite koju posjedujete (tehnička zaštita), pored toga što smanjuju mogućnost nastanka ovih rizika, donose Vam i popust kod zaključenja osiguranja u zavisnosti od primjenjenog obima tehničke zaštite.

Novac i druge vrijednosti osiguravaju se dok se nalaze u Vašim prostorijama, ali i tokom prenosa i prevoza, i to:

 • od razbojništva,
 • od saobraćajne nezgode.

Predmeti istorijske i umjetničke vrijednosti u muzejima, izložbama i slično se osiguravaju od:

 • Provalne krađe
 • Razbojništava
 • Obične krađe
 • Oštećenja

Na koju vrijednost plaćate premiju?

Premiju plaćate na sumu osiguranja. Na visinu premije utiče franšiza (osiguranje je moguće ugovoriti sa i bez franšize ), primjenjeni stepen tehničke zaštite, trajanje osiguranja itd.

Šta je naša obaveza u slučaju nastanka štete?

Ako ste imovinu osigurali na sumu osiguranja koja odgovara njenoj ukupnoj vrijednosti, nadoknađuje se:

 • u slučaju uništenja stvari, njena vrijednost (ono na šta je naplaćena premija),
 • u slučaju oštećenja stvari - iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku.

Kod osiguranja na "prvi rizik" šteta će se nadoknaditi u cijelosti, ali najviše do ugovorene sume.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona 080 02 02 09

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper