Osiguranje stakla od loma

Kao predmet osiguranja, ovom polisom možete osigurati sve vrste stakla, ogledala, svjetleći natpisi i reklame, mermerne ploče, neonske cijevi itd. Ovi materijali su sve veće vrijednosti, a po svojim osobinama su vrlo osjetljivi.

Od čega se ova imovina osigurava?

Osiguravajuća zaštita se pruža od svih rizika osim onih striktno navedenih u uslovima osiguranja a to su:

  • ogrebotinom, izjedanjem i sličnim oštećenjima na površini osiguranih stvari,
  • klizanjem i slijeganjem tla,
  • prilikom premještanja ili namještanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u polisi,
  • kod nadgrobnih spomenika prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice.

Na koju vrijednost plaćate premiju?

Visina premije zavisi isključivo od sume osiguranja. U ovom slučaju osiguranje se sklapa bez učešća osiguranika u šteti (tj. bez franšize).

Šta je naša obaveza u slučaju nastanka štete?

Visina nadoknade se obračunava prema visini troškova za namještanje novog stakla, odnosno nove stvari iste vrste i kvaliteta umjesto polomljene. Amortizacija se ne uzima u obzir.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona 080 02 02 09

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper