Osiguranje od nezgode

Život i zdravlje često uzimamo „zdravo za gotovo“ i tek ukoliko se desi nesretni slučaj, uviđamo da je njihova vrijednost zapravo neprocjenjiva.

Nezgodom (nesretnim slučajem) se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.

Osim što narušavaju naše zdravlje, trajno ili privremeno, nezgode prouzrokuju i finansijske izdatke. Osiguravač je tu da Vam pomogne ublažiti štetne finansijske posljedice prouzrokovane dešavanjem nezgode.

Osiguravač se obavezuje na isplatu ugovorene odštete ako se nezgoda dogodi, a Ugovarač osiguranja plaća određenu premiju.

Ko se može osigurati?

Svi!  Pojedinci, članovi domaćinstva, djeca, učenici, studenti, zaposlenici, penzioneri, sportske i rekreacione organizacije, gosti hotela, putnici u prevozu itd. odnosno osobe do 65 godina starosti. Osiguranje se može ugovoriti kao individualno (pojedinačno, pri i izvan redovnog zanimanja) ili kolektivno (grupno).

Šta ovo osiguranje pokriva?

Ovom polisom osigurali ste se za slučaj:

 • Smrti usljed nezgode,
 • Trajnog invaliditeta,
 • Prolazne nesposobnosti za rad (tzv. dnevna naknada),
 • Finansijskih izdataka za liječenje (uzrokovano nezgodom), tzv. troškovi liječenja
 • Smrti uslijed bolesti (prirodna smrt).

Obavezno je ugovoriti osiguranje za rizike smrti uslijed nezgode i trajnog invaliditeta. Ostali rizici su  opcionalni, zavisno od vrste osiguranja, te se od njih osiguravate ako Vi tako želite. Rizik smrti uslijed bolesti (bolest nije nezgoda!) ugovara se samo kod kolektivnog osiguranja uposlenika. Pored ovog može se i osigurati dnevna naknada za vrijeme trajanja boravka u bolnici.

Kakvo osiguravajuće pokriće dobivate?

Pokriće može biti: djelomično, npr. samo za vrijeme trajanja sportskog takmičenja, a najčešće se ugovara puno pokriće kada osiguranje teritorijalno i vremenski nije ograničeno, što znači da snosimo rizik u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.

Vrijeme trajanja osiguranja

Osiguranje može biti kratkoročno i dugoročno. Trajanje osiguranja određuje se ugovorom,  na određeni broj dana, mjeseci, godina.

Šta predstavlja vrijednost na koju se plaća premija?

Premija osiguranja zavisi od ugovorene kombinacije osiguranih rizika i visine ugovorenih suma za te rizike. Zavisno od vrste osiguranja, uzimaju se u obzir i dodatni kriteriji kao što je djelatnost firme, vrsta sporta. Plaćanje se može ugovoriti u cijelosti ili na rate.

Šta je naša obaveza u slučaju nastanka nezgode?

Ugovorene osigurane sume određuju visinu naknade koja se isplaćuje ako se desi osigurani slučaj.

Obim naših obaveza je:

 • Od prvog dana trajanja osiguranja u obavezi smo da isplatimo cijelu ugovorenu osiguranu sumu kada kao posljedica nezgode nastupi smrt osiguranika.
 • Cijelu osiguranu sumu ako osiguranik umre prirodnom smrću nakon šest mjeseci od početka osiguranja, a pola osigurane sume ako smrt od bolesti nastupi u prvih šest mjeseci trajanja osiguranja.
 • Cijelu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta, ako usljed nezgode kod osiguranika nastupi potpuni invaliditet, ili procenat od osigurane sume, koji odgovara procentu invaliditeta, ako usljed nezgode kod osiguranika nastupi djelimični invaliditet.
 • Kod rizika prolazne nesposobnosti za rad u obavezi smo da osiguraniku isplatimo naknadu za vrijeme spriječenosti za rad (bolovanje) prema ugovorenim iznosima, u maksimalnom trajanju do 200 dana.
 • U obavezi smo naknaditi stvarne i nužne troškove liječenja ukoliko su posljedica nezgode, a maksimalno do ugovorenog iznosa.
 • U određenim slučajevima (specifičnih djelatnosti ili okolnosti), ako nije posebno ugovoreno i ako nije plaćena odgovarajuća premija, vrši se srazmjerno smanjenje naknade kada nastane nezgoda (npr. upražnjavanja posebno opasnih sportova kao što su alpinizam, borilački sportovi ili upravljanje avionom).

 

Naše obaveze su isključene ako je nezgoda  nastala:

 • • Uslijed zemljotresa, ratnih događaja, aktivnog učešća u oružanim akcijama,
 • Pri upravljanju vazdušnim aparatima svih vrsta, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave,
 • Uslijed pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranika,
 • Uslijed toga što je osiguranik namjerno prouzrokovao nesretni slučaj,
 • Uslijed toga što je korisnik namjerno prouzrokovao smrt osiguranika,
 • Pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju krivičnog djela sa predoumišljajem, kao i pri bijegu poslije takve radnje,
 • Uslijed dokazane uzročne veze između djelovanja narkotičnih sredstava ili alkoholisanog stanja osiguranika i nastanka nezgode.

Kako postupiti ako se desi nesretni slučaj?

Osiguranik kontaktira ASA OSIGURANJE čim mu to prilike dozvole. Detaljnija obrazloženja su navedena u Uputstvu za prijavu nezgode i Uslovima koji se uručuju osiguraniku uz polisu.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona 080 02 02 09

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper