Putničko zdravstveno osiguranje

Potpuni doživljaj ljepote putovanja može biti narušen raznim neprijatnostima, iznenadnim bolestima ili nezgodama.

Kako bismo Vam bar dijelom olakšali i pružili neophodnu pomoć, ASA OSIGURANJE nudi  Putničko zdravstveno osiguranje, uz mogućnost dopunskog ugovaranja osiguranja od otkaza putovanja, osiguranja prtljaga, putničkog osiguranja osobne odgovornosti ili putničkog osiguranja nezgode.

Ko se može osigurati?

Osigurati se mogu sve osobe kojima je stalno mjesto boravka u BiH, a koje nisu starije od 65 godina za opciju D (SAD, Kanada, Japan i Australija) i sve godišnje polise, te osobe koje nisu starije od 70 godina (za sve ostale opcije).

Osiguranje se može ugovoriti kao individualno, grupno (minimalno 10 osoba) ili porodično.
Također mogu se osigurati i osobe koje su strani državljani sa stalnim prebivalištem u BiH (osiguranje ne pokriva ugovorene rizike u zemlji njihovog porijekla).

Šta ovo osiguranje pokriva?

Ovom polisom pokriveni ste za slučaj:

 • Vanbolnički tretman, te medicinska sredstva i terapije propisane od strane liječnika (lijekovi, zavoji, gips ...)
 • Bolnički tretman u odgovarajućim bolnicama u inostranstvu
 • Transport do najbliže bolnice ili liječnika, koji je neophodan kao hitna pomoć, odnosno, upućivanje u specijalizirane klinike, ako je neophodno i propisano od strane liječnika
 • Hitne hirurške operacije i intervencije
 • Stomatološki tretman, ali isključivo za olakšanje akutnih  zubobolja
 • Neophodni propisani transport osiguranika i pratnje iz inostranstva u mjesto boravka - repatrijacija
 • U slučaju smrti osiguranika, troškove transporta posmrtnih ostataka kući ili troškove ukopa u mjestu smrti u inostranstvu (maksimalno do 10.500 KM)

Ukoliko je zaključeno i dopunsko osiguranje, osiguravač isplaćuje naknade predviđene uslovima dopunskog osiguranja.

Teritorijalno važenje i vrijednost osiguravajućeg pokrićaOpcija

Geografsko pokriće

Maksimalno osiguravajuće pokriće

A

Širom svijeta osim SAD, Kanade, Japana, Australije i država EU

11.500 €

B

Širom svijeta osim SAD, Kanade, Japana i Australije

15.340 €

C

23.100 €

D

Širom svijeta

38.350 €

E

Širom svijeta osim SAD, Kanade, Japana i Australije

30.000 €

F

30.000 €

G

30.000 €

H

30.000 €

Y

Širom svijeta

38.350 €

V

38.350 €

Vrijeme trajanja osiguranja

Osiguranje se ugovara u maksimalnom trajanju do 365 dana (zavisno od opcije), za jedno ili više putovanja. Sve godišnje polise vrijede za neograničeni broj putovanja u toku godine, sa trajanjem do 28 dana po jednom putovanju, a za profesionalne vozače do 90 dana po jednom putovanju.

Osiguranje stupa na snagu prelaskom granice BiH, a prestaje pri povratku nakon stupanja na tlo BiH.

Premija i popusti

Premija se obračunava u zavisnosti od opcije i dužine trajanja osiguranja, a za dopunska osiguranja prema Premijskom sistemu.

Osiguranici stariji od 60 godina i sportisti polu/profesionalci plaćaju dvostruku premiju (100% doplata).

Popust za porodično osiguranje

 • djeca mlađa od 18 godina imaju popust od 50%
 • ako ima više od dvoje djece, premija se naplaćuje samo za dvoje djece
 • djeca moraju biti u pratnji jednog od roditelja

Popust za grupno osiguranje

 • grupa od 10 do 20 osoba – 10%
 • grupa od 20 do 50 osoba – 15%
 • grupa preko 50 osoba – 20%

Osiguranici stariji od 60 godina učestvuju u svakoj visini štete sa 30% (ali ne više od 1.000 €)

Kako postupiti ako se desi bolest ili nesretni slučaj?

Osiguranik kontaktira pozivni centar ASA OSIGURANJA ili našeg međunarodnog partnera MONDIAL ASSISTANCE-a čim mu to prilike dozvole od kojih dobija sve potrebne upute.

Detaljnija obrazloženja su navedena u Uputstvu za prijavu nezgode i bolesti po polisi Putničkog zdravstvenog osiguranja i Uslovima koji se uručuju osiguraniku uz polisu.

Sve usluge asistencije pružaju se 24 sata dnevno na bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona 080 02 02 09

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper