Stručno-edukativna posjeta učenika Tehničke škole Zenica

Stručno-edukativna posjeta učenika Tehničke škole Zenica

Našu savremnu stanicu tehničkog pregleda u Zenici su posjetili učenci Tehničke škole. Posjeta je bila stručno-edukativnog karaktera kako bismo buduće saobraćajne tehničare upoznali sa radom stanice tehničkog pregleda vozila, postupkom pripreme i tehničkog pregleda...