30 miliona KM bruto premije osiguranja za ASA Osiguranje

30 miliona KM bruto premije osiguranja za ASA Osiguranje

Rast domaćeg osiguravajućeg društva ASA Osiguranja se nastavlja i ove godine. Društvo ostvaruje kontinuiran dvocifreni rast premije čime se vrlo brzo etabliralo u jednog od najrespektabilnijih učesnika na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Ukupna premija za 2018 godinu iznosila je 27,3 miliona a ove godine a već danas, ASA Osiguranje je premašilo iznos od 30 miliona KM bruto polisirane premije osiguranja. Novi proizvodi, kvalitetna usluga i brzina u obradi i isplati odštetnih zahtjeva glavni su faktori koji su doprinjeli ovom rezultatu.

„Kontinuirani rast i razvoj ASA Osiguranja je posljedica vrijednog i predanog rada cijelog ASA Osiguranje tima. U proteklom periodu, pojednostavljene su interne procedure,  izvršena je  digitalizacija procesa a uvedena su nova softverska rješenja, te je uveden značajn broj novih proizvoda prilagođenih tržištu Bosne i Hercegovine. U 2019 godini smo postali bogatiji i za 35 novih kolega. Ostvareni, pozitivni rezultati će nam poslužiti kao potvrda da idemo pravim putem i da ćemo u budućnosti nastaviti u istim pravcem i intenzitetom.“ Istakao je Predsjednik Uprave ASA Osiguranja Feđa Morankić.

ASA Osiguranje posluje od 2007. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine te trenutno ima preko 60 poslovnica, 200 zaposlenih i više od 100 spoljnih saradnika.