ASA DOM

Paketi osiguranja ASA Dom su kombinacija različitih vrsta osiguranja kojima štitite Vaš dom, stan ili kuću, od niza rizika koji su naši klijenti naveli kao najbitnije.  Kupi online uz -40% popusta i asistenciju GRATIS za sve pakete ASA DOM i neograničeno korištenje GOOD LIFE asistencijskih servisa tokom trajanja osiguranja.

ASA DOM

PAKETI

ASA Osiguranjd kao domaća kompanije koja brine o sigurnosti življenja stanovništva Bosne i Hercegovine je kreirala pakete osiguranja imovine koji najbolje odgovaraju potrebama naših sugrađana. Analizirali smo i napravili optimalna riješenja koji pokrivaju najvažnije rizike, vodeći brigu o i Vašem budžetu tako da stan/ kuću od npr. 60m2, možete osigurati po cijeni već od 0,18 KM po danu.

Naša tri paketa osiguranja imovine su: ASA Dom, ASA Dom Plus i ASA Dom Premium.

U tabelarnom prikazu pogledajte pokrića rizika po svakom od tri navedenih ASA Dom paketa.

OSNOVNI OSIGURANI RIZICI PAKETI
ASA DOM ASA DOM PLUS ASA DOM PREMIUM
Požar, udar groma, eksplozija, oluja, tuča, pad vazdušne letjelice, udar nepoznatog ili vlastitog motornog vozila, manifestacije i demonstracije – GRAĐEVINSKI DIO 1200KM/m2 1200KM/m2 1200KM/m2
Požar, udar groma, eksplozija, oluja, tuča, pad vazdušne letjelice, udar nepoznatog ili vlastitog motornog vozila, manifestacije i demonstracije – STVARI DOMAĆINSTVA 25% od s.o. građ.obj. 25% od s.o. građ.obj. 25% od s.o. građ.obj.
SAOSIGURANI RIZICI Limiti u % od sume osiguranja
Poplava i bujica, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snježna lavina NIJE UKLJUČENO 8% od s.o.građ.obj. 10% od s.o.građ.obj.
Izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi – za stambeni objekat i stvari NIJE UKLJUČENO 3% od s.o.građ.obj. 4% od s.o.građ.obj.
Provalna krađa i razbojništvo – za stvari 40% od s.o. stvari 50% od s.o. stvari 60% od s.o. stvari
Lom stakla 1% od s.o.građ.obj. 3% od s.o. građ.obj. 4% od s.o.građ.obj.
Odgovornost osiguranika u svojstvu vlasnika odnosno korisnika stambenog objekta 3% od s.o. stvari 4% od s.o.stvari 6% od s.o.stvari
Naknada za zamjenski stambeni prostor NIJE UKLJUČENO 0,75% od s.o.građ.obj. 1% od s.o.građ.obj.
Pokriće šteta nastalih za vrijeme preseljenja NIJE UKLJUČENO NIJE UKLJUČENO 800,00
Pokriće šteta nastalih usljed izljeva vode iz otvorenih slavina NIJE UKLJUČENO NIJE UKLJUČENO 800,00
Pokriće šteta nastalih usljed otvorenih ili nepravilno zatvorenih prozora stambenog objekta NIJE UKLJUČENO NIJE UKLJUČENO 800,00
Pokriće šteta nastalih usljed izlijevanja vode iz cijevi za odvod oborinskih voda NIJE UKLJUČENO NIJE UKLJUČENO 2.400,00
Naknada za izdavanje ličnih dokumenata NIJE UKLJUČENO NIJE UKLJUČENO 80,00
UGOVORENI TROŠKOVI ZA ŠTETE NASTALE USLJED: Limiti u % od sume osiguranja
Otklanjanje neposredne opasnosti nastupanja osiguranog slučaja 1% od s.o.stvari 3% od.s.o. stvari 6% od s.o.stvari
Nestanak osiguranih stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja 1% od s.o.stvari 3% od.s.o. stvari 6% od s.o.stvari
Izvršenje ili pokušaja izvršenja provalne krađe i vandalizma 1% od s.o.stvari 3% od.s.o. stvari 6% od s.o.stvari
Raščišćavanja i rušenja 1% od s.o.stvari 3% od.s.o. stvari 6% od s.o.stvari

KUĆNA ASISTENCIJA

GRATIS

Svi paketi ASA Dom uključuju i besplatnu  KUĆNU ASISTENCIJU* za hitne  intervencije bravara, vodoinstalatera, električara, staklara te usluge opravke grijanja.

Šta je etažni dio

građevinskog objekta?

Etažnim dijelom građevinskog objekta smatra se onaj dio građevinskog objekta koji sa unutrašnje i vanjske strane pripada osiguraniku, kao i građevinski dio objekta koji se nalazi u samom stanu. Jednostavnije rečeno, to podrazumijeva Vaš stan i pomoćne prostorije u objektu sa najmanje dva stana zasebno odvojena u vlasništvu različitih fizičkih ili pravnih lica.

Šta se

Osigurava?

Ovom polisom možete osigurati:

 • etažni dio građevinskog objekta
 • stvari domaćinstva u osiguranom etažnom objektu
 • lom stakla na vratima i prozorima osiguranog etažnog objekta, ali i stakla na zajedničkim dijelovima građevinskog objekta
 • pomoćne prostorije (šupe, ostave, garaže…), ako se nalaze u istom građevinskom objektu
 • građevinske nadogradnje u stanu (pregrađivanje, doziđivanje…) koje povećavaju vrijednost stana, kao i opremu koju ugradi osiguranik iz dijela građevinskih objekata (etažno grijanje, klima uređaji, kamini…)
 • troškove privremenog unajmljivanja drugog stana ukoliko iz svog morate izaći uslijed štete, troškove izgubljene najamnine ako se stan izdaje, te troškove zajedničkog održavanja i upravljanja
 • odgovornost za štetu pričinjenim trećim licima (npr komšijama)

Imovina koju osiguravate može biti u Vašem vlasništvu ili u Vašem najmu.

Od čega se sve

osiguravamo?

 • požar i udar groma,
 • eksplozija,
 • oluja,
 • grad (tuča),
 • udar sopstvenog motornog vozila u osigurani etažni dio objekta,
 • pad letjelice,
 • manifestacija i demonstracija,
 • poplava i bujica,
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
 • snježna lavina,
 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi,
 • odgovornost za štete pričinjene trećim licima.

Proširenjem pokrića i na stvari domaćinstva pored osnovnih opasnosti dodate su i:

 • provalna krađa,
 • razbojništvo,
 • lom stakla.

Na koju vrijednost

plaćate premiju?

Kao osnovica za premiju uzima se osigurana suma i to odvojeno za etažni dio građevinskog objekta i za stvari domaćinstva. Osigurana suma se određuje na osnovu stvarne vrijednosti. Na osiguranju stvari domaćinstva imate mogućnost određivanja osiguranih suma za određene rizike.

Primjeri osiguranja imovine

u etažnom valsništvu

U prilogu su okvirni primjeri izračuna osiguranja domaćinstva po kvadraturi stana. Ove sume su varijabilne, jer u ovo nisu uključeni mnogi drugi faktori kao što su vrijednost Vašeg stana i stvari u njemu, informacije tipa da li je stan naseljen ili ne, kao ni dodatni popusti koji se mogu dati klijentima po različitim osnovama.

Vaša veličina stana (m2) 30 m2 50 m2 60 m2 80 m2 100 m2
Premija osiguranja (KM) 42 70 84 112 140
Osigurani rizici Osigurane sume – naknada za nastalu štetu
Požar, udar groma, eksplozija, grad, oluja, udar sopstvenog motornog vozila, manifestacija i demonstracija Na stanu (KM) 30.000 50.000 60.000 80.000 100.000
Na stvarima (KM) 9.000 15.000 18.000 24.000 30.000
Poplava i bujuca, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snježna lavina, odgovornost (KM) 3.000 5.000 6.000 8.000 10.000
Izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi (KM) 900 1500 1.800 2.400 3.000
Provalna krađa i razbojništvo (KM) 900 1.500 1.800 2.400 3.000
Lom stakla (KM) 270 450 540 720 900
Odgovornost za štete pričinjene trećim licima (KM) 3.000 5.000 6.000 8.000 10.000

Šta je naša obaveza

u slučaju nastanka štete?

U slučaju uništenja osigurane stvari, naša obaveza je da Vam nadoknadimo:

 • za etažni dio građevinskog objekta nadoknađuje se cijena izgradnje novog etažnog dijela objekta koji je predmet osiguranja prema cijenama u mjestu gdje se objekat nalazi, umanjeno za iznos procjenjene amortizacije.
 • za opremu iz dijela građevinskog objekta i stvari domaćinstva nadoknađuje se nabavna cijena nove stvari umanjena za iznos procjenjene amortizacije.
 • u slučaju oštećenja etažnog dijela objekta nadoknađuju se troškovi popravke po cijenama materijala i rada u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjeno za vrijednost ostatka.
 • u slučaju oštećenja ostalih osiguranih stvari nadoknađuju se troškovi popravke  po cijenama materijala i rada u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjeno za vrijednost ostatka i amortizacije.

ASISTENCIJA 

GOOD LIFE

Neograničeno korištenje  skupa asistencijskih servisa u sklopu svih ASA Dom paketa osiguranja tokom trajanja osigiranja koji pokrivaju:

 • Trošak pribavljanja informacija o radnom vremenu različitih institucija, redu letova, voznom ili autobusnom redu vožnje, javnim ustanovama i konzulatima, vremenskoj prognozi, touring informacije;
 • Trošak rezervacije ulaznica za kino, pozorište, koncert, avio karte, restorana, hotelskog smještaja;
 • Trošak organizacija rent a car-a, povratka u zemlju iz inostranstva, dostave cvijeća i poklona, kontaktiranje određene osobe na zahtjev i prosljeđivanje poruke,podsjetnik na obavezu.

 

* Kućna asistencija se može koristiti do 3 puta u toku godine

Požar i druge opasnosti

Požarna polisa predstavlja osnovnu polisu – njena namjena je da se vaša imovina zaštiti od požara i nekih drugih opasnosti.

Provala, krađa i razbojništvo

Kvalitetna polisa jeste jedini pravi oblik zaštitite od provalne krađe i razbojništva – događaja koji, su u stalnom porastu. I pored svih tehničkih oblika zaštite, jedina prava zaštita od provalne krađe i razbojništva jeste ugovorena polica osiguranja.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje