ASISTENCIJA NA PUTU

ASISTENCIJA NA PUTU

Nepredviđeni događaji na putovanju sa vašim vozilom mogu biti frustrirajući.

Uz ASA Asistenciju na putu nemate razloga za brigu. Jednim telefonskim pozivom smo tu da asistiramo.

ASA Asistencija je proizvod ASA Osiguranja koji našim klijentima pruža dodatnu bezbrižnost prilikom putovanja. Zaključivanjem jednog od paketa (Standard ili Premium) klijent dobija 24/ 7 podršku prilikom nepredviđenih događaja na putovanja sa svojim vozilom.

Sve što je potrebno je da nas kontaktirajte na telefon: +387 33 282 116 (iz inostranstva) ili 08 02 02 55 (iz Bosne i Hercegovine), kolege će izaći na teren i pružiti potrebnu uslugu.

ASA Asistencija obuhvata:

 • Troškovi popravke vozila u slučaju manjeg kvara,
 • Troškovi vuče vozila,
 • Troškovi prevoza vozača i putnika,
 • Troškovi prenoćišta vozača i putnika,
 • Zamjensko vozilo,
 • Dostava vozila – u slučaju pronalaska  ukradenog  vozila,
 • Taxi prevoz,
 • Dostava vozila nakon popravke u servisu,
 • Detaljan plan i ruta puta,
 • Određivanje tačne udaljenosti između pojedinih mjesta u Evropi i u BiH,
 • Čuvanje vozila u kvaru.

Predmet osiguranja po ovim uslovima mogu biti isključivo registrovana putnička i teretna vozila, a koja moraju biti navedena u polici osiguranja;

Osiguranje asistencije na putu obezbjeđuje Osiguraniku pokriće troškova nastalih usljed ostvarenja sljedećih rizika:

 1. Krađe vozila;
 2. Kvara na vozilu zbog kojeg vozilo nije u voznom stanju ili čini vožnju nesigurnom ili opasnom po život;
 3. Saobraćajne nesreće zbog koje vozilo nije u voznom stanju ili nije moguće upravljati vozilom na siguran način, zavisno od vrste ugovorenog pokrića.

Odaberite paket koji odgovara vašim potrebama. U ponudi se nalaze dva paketa: Standard i Premium a ispod je tabelarni prikaz šta oni podrazumijevaju:

VRSTA NAKNADE ASA ASISTENCIJA STANDARD ASA ASISTENCIJA PREMIUM
Troškovi popravke vozila u slučaju manjeg kvara do 400 KM na teritoriji  Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije do 500 KM u BiH i Europi
Troškovi vuče vozila do 900 KM na teritoriji  Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije do 1.000 KM u BiH i Europi
Troškovi prevoza vozača i putnika do 500 KM unutar zemlje (vozom ili autobusom) do 600 KM unutar zemlje (vozom ili autobusom), odnosno 600 eura u inostrastvu
Troškovi prenoćišta vozača i putnika za vozače i putnike u vozilu do 3 dana u iznosu od 100 KM unutar zemlje , po danu i po osobi, bez doručka i ishrane za vozače i putnike u vozilo do 3 dana u iznosu od 100 KM unutar zemlje i 100 eura u inostranstvu, po danu i po osobi, bez doručka i ishrane
Zamjensko vozilo do 5 dana unutar  zemlje bez troškova putarina i goriva. Ukoliko popravak traje duže Osiguranik ima pravo na zamjensko vozilo do 10 dana  unutar zemlje bez troškova  putarina i goriva do 5 dana unutar i izvan zemlje bez troškova vinjeta, putarina i goriva. Ukoliko popravak traje duže Osiguranik ima pravo na zamjensko vozilo do 10 dana  unutar i izvan zemlje bez troškova vinjeta, putarina i goriva
Dostava vozila –  u slučaju pronalaska  ukradenog  vozila do 100 KM do 200 KM
Taxi prevoz do 50 KM, teritorija ex YU do 100 KM u BiH i Evropi
Dostava vozila nakon popravka u servisu do 100 KM do 200 KM
Detaljni plan i ruta puta ü ü
Određivanje tačne udaljenosti između pojedinih mjesta u Evropi i u BIH ü ü
Čuvanje vozila u kvaru ü ü
NAPOMENE: Zamjensko vozilo, troškovi alternativnog prevoza, troškovi smještaja se mogu koristiti jednom u osiguranom periodu. Troškovi popravke vozila u slučaju manjeg kvara mogu 3x do 400 KM.Ostale usluge se iz paketa ASA ASISTENCIJA STANDARD se mogu koristiti neograničen broj puta do limita. Sve usluge se mogu koristiti neogranicen broj puta u toku osiguranog perioda

Premija osiguranja određuje se u apsolutnom iznosu u odnosu na odabrani paket osiguranja i to za putnička i teretna vozila:

 

VRSTA PAKETA Cijena (KM)
ASA ASISTENCIJA STANDARD 28,00
ASA ASISTENCIJA PREMIUM 38,00

Osiguranje počinje u 24:00 sata onog dana koji je označen u polici kao početak osiguranja, ako je do tog dana plaćena premija i prestaje u 24:00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan prestanka osiguranja.

U svakom slučaju osiguranje prestaje za svakog pojedinog Osiguranika, bez obzira da li je i koliko ugovoreno trajanje:

 1. uništenjem, rashodovanjem ili promjenom vlasnika vozila,
 2. usljed neplaćanja premije ili
 3. raskidom ugovora.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09