AUTOMOBILSKA ODGOVORNOST

AUTOMOBILSKA ODGOVORNOST

Poznato je da su sva fizička i pravna lica u Bosni i Hercegovini koja su u posjedu motornog vozila, prilikom registracije vozila, dužna osigurati ga od automobilske odgovornosti (AO) na osnovu Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila.

Kupili ste vozilo, novo ili polovno i želite da ga registrujete? Da bi se registracija provela u potpunosti, pored ostalih koraka,  potrebno je da ugovorite policu osiguranja od autoodgovornosti (AO). Brza i kvalitetna usluga, susretljivo osoblje i profesionalizam su neki od razloga zašto preporućujemo da osigurate vozilo u ASA Osiguranju.

Odlučite li se za ugovaranje AO police kod našeg Društva, mi Vam garantujemo pokriće šteta koje vi upotrebom svog vozila pričinite trećim licima, i to u slučaju:

 • tjelesne povrede, oštećenja zdravlja ili smrti osobe
 • uništenja, odnosno oštećenja imovine koja je u vlasništvu trećeg lica.

Važno je napomenuti da se trećim licima smatraju pješaci, putnici u drugim motornim vozilima, kao i putnici u vašem osiguranom motornom vozilu.

Pored gore navedene AO police, možete ugovoriti i proširena, odnosno dodatna pokrića:

 • AO Plus – osiguranje vozača u motornim vozilima za štete prouzrokovane vozačevom krivicom
 • osiguranje loma stakla na vašem vozilu
 • osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja.

Na ovaj način možete da ostvarite osiguranje primjereno vašim potrebama i da na istoj polici zaštitite i sopstveni život. ASA Osiguranje polica AO osiguranja je najbolji izbor za vas i vaš automobil.

Polica Autoodgovornosti važi na teritoriji kompletne Bosne i Hercegovine i svih zemalja članica zelene karte.

Uz policu AO osiguranja izdajemo i međunarodnu zelenu kartu (zeleni karton) kao potvdu da ste tokom boravka sa vašim vozilom u zemljama članicama sistema zelene karte, pokriveni osiguranjem od automobilske odgovornosti.

Najmanji iznos osiguravajućeg pokrića po osiguranom slučaju ne može biti manji od iznosa:

FBiH

 • u slučaju tjelesne ozljede lica, bez obzira na broj žrtava uključenih u istu nezgodu – nematerijalna šteta – 1.000.000,00 KM
 • u slučaju štete na imovini, bez obzira na broj žrtava – materijalna šteta – 350.000,00 KM

RS

 • u slučaju tjelesne ozljede lica, bez obzira na broj žrtava uključenih u istu nezgodu – nematerijalna šteta – 2.000.000,00 KM
 • u slučaju štete na imovini, bez obzira na broj žrtava – materijalna šteta – 400.000,00 KM

Visina premije osiguranja za AO police je regulisana Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti i Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

Za putnička motorna vozila premija osiguranja se računa na osnovu snage motora (kw). Premija se uvijek računa u bruto iznosima s obzirom da su prema odredbama Zakona o PDV-u osiguravajuće kuće oslobođene plaćanja PDV-a.

Maksimalan bonus po polisama od auto odgovornosti iznosi 50%. Pravo na bonus vezan je za vlasnika, tj. korisnika motornog vozila, i ne prenosi se na novog vlasnika vozila. Ostvareni bonus kod drugih osiguravajućih kuća priznajemo pod uslovom da u tekućoj godini niste pričinili štetu.

Važno je znati !

Našom AO polisom pokriveni ste osiguranjem još 30 dana od datuma isteka važenja polise, ukoliko je namjeravate obnoviti kod nas. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja promijeni vlasnik/korisnik osiguranog vozila, novi vlasnik/korisnik ima ista prava i obaveze do isteka osiguranja. Ovo se ne odnosi na pogodnosti u plaćanju, tj. bonus.

 

Ovaj proizvod je osiguranje zaštite bonusa po polici osiguranja od automobilske odgovornosti a koristi se kod zaključivanja premija osiguranja u skladu sa Uslovima za osiguranje zaštite bonusa po polici osiguranja od automobilske odgovornosti i to za:

 

 • Putnička vozila
 • Teretna vozila
 • Autobuse
 • Vučna vozila- Sedlaste tegljače

 

Prema ovom premijskom sistemu može biti osiguran stečeni bonus na polici AO za navedene vrste vozila, a obračun bonusa se radi pojedinačno u skladu odredbama važećih Uslova osiguranja od autoodgovornosti.

 

Štetu možete prijaviti u vama najbližoj poslovnici ili na besplatni kontakt broj: 080 02 02 09

 

U slučaju da vam je neosigurano motorno vozilo pričinilo štetu, bilo materijalnu ili nematerijalnu, ista se nadoknađuje iz posebnog zaštitnog fonda u kojem finansijski učestvuju sva osiguravajuća društva iz BiH. Zaštitni fond će nadoknaditi i nematerijalnu štetu ukoliko je istu prouzrokovalo nepoznato lice, a ista je uredno prijavljena kod nadležne policijske uprave.

Ova vrsta osiguranja, koja predstavlja dodatno osiguranje na policu osiguranja od autoodgovornosti, pruža vozaču motornog vozila pravo na naknadu štete za njegove tjelesne povrede i kada je vozač lično skrivio nezgodu. Inače, ovu naknadu vozač nema po osnovnoj polici osiguranja od autoodgovornosti koju zaključuje prilikom registracije vozila.

Ovo je dodatno osiguranje koje se zaključuje na osnovnu policu osiguranja od autoodgovornosti i pruža Vam mogućnost naknade štete na vjetrobranskom staklu (šoferšajbi) i ostalim prozorskim staklima Vašeg vozila kao što su bočna stakla i stražnje staklo. Stakla na ogledalima, svjetlima i panorama krovu nisu pokrivena ovim osiguranjem.
Korištenjem prava po polisi loma stakla ne utiče na bonus stečen na osnovu polise osiguranja od autoodgovornosti.

Ova vrsta osiguranja predstavlja dodatno osiguranje na osnovu policu osiguranja od autoodgovornosti po kojoj su i vozač i putnici u vašem vozilu osigurani u slučaju nezgode.
Osiguranje od nezgode može se sklopiti za smrt i invaliditet.

 

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09