Cyber osiguranje

Koristite baze podataka? Da li su baze dovoljno sigurne? Imate mnogo ličnih podataka vaših klijenata?
Strahujete li od hakerskih napada? Radite sa osjetljivim podacima?

šta je

cyber osiguranje?

Cyber osiguranje nije samo vid zaštite od potencijalnih IT i Cyber rizika. To je dio poslovne strategije i poslovne kulture svake ozbiljne organizacije. Nemati odgovarajuću zaštitu od sve učestalijih i sve izvjesnijih incidenata poput curenja podataka ili Cyber iznuda govori o tome da svoj biznis ne shvatate ozbiljno. Ili možda mislite da ste od onih sretnika koje će takvi incidenti zaobići?

Cyber osiguranje, najkraće rečeno, predstavlja finansijsko pokriće u slučajevima Cyber incidenata. U slučajevima kada vaša kompanija pretrpi štetu, Cyber osiguranje služi kao pokriće svih materijalnih troškova koji nastaju onog trenutka kada ste izloženi nekom incidentu. Incident najčešće ne pogađa samo vašu kompaniju, već i vaše poslovne veze. Klijent vaše kompanije ima pravo da vas pozove na odgovornost ukoliko dođe do Cyber incidenta, a u slučaju da niste osigurani, prateće sudske, administrativne i druge troškove platit ćete – vi.

Za većinu malih ili srednjih biznisa, čak i najmanji trošak Cyber incidenta može da dovede u upit buduće poslovanje. Da ne govorimo o sekundarnoj šteti: narušavanje reputacije, nezadovoljni i oštećeni klijenti, otpušteni zaposleni, ugrožene porodice itd.

Kome je potrebno

Cyber psiguranje?

Cyber osiguranje je potrebno svakome ko je u dodiru sa povjerljivim informacijama. Tu spadaju: lični podaci, adrese prebivališta, brojevi kreditnih kartica, tekućih računa, podaci o zdravstvenim dokumentima, podaci o vozačkoj dozvoli i svi ostali podaci koji se vezuju za identitet određene osobe ili njeno finansijsko i zdravstveno stanje (podaci o e-mail adresama, brojevima telefona, poštanskim adresama, itd.).

Ukoliko vaša kompanija čuva veliki broj ovakvih podataka bilo na hardveru ili na cloud-u, budite sigurni da ćete, u nekom trenutku, biti na meti hakera.
Postoji čitav niz industrija koje su pogodna meta za hakere. Danas sve kompanije rukuju sa nekom količinom podataka; ipak, među najpopularnijima za hakere i najugroženijima nalaze se: Banke, Računovodstvene agencije, Telecom operateri, Zdravstvene ustanove, Trgovine (naročito e-shopovi)

Šta pokriva polica od

Osiguranja cyber rizika?

-Direktnu štetu osiguraniku

Oštećenja digitalne imovine: oštećenja ili uništenje ili gubitak, promjena ili narušavanje osigurane digitalne imovine i dodatni troškovi. Dodatni troškovi uključuju troškove za sprečavanje, smanjenje ili ublažavanje daljnje štete

 

-Prekid poslovanja i direktni trošak

Rashodi: gubitak prihoda i prekid poslovanja
Troškovi osiguranika tokom razdoblja obnove operacija izravno kao posljedica ukupnog ili djelomičnog prekida, degradacije u usluzi ili nedostupnosti sistemu računarske mreže.
Cyber iznuda: novac za iznudu i troškovi koji proizlaze izravno iz bilo kojeg vjerodostojne prijetnje digitalnim sredstvima ili računalnoj mreži kako je definirano u ugovoru o osiguranju.

Osigurani uzroci štete osiguraniku
1. Slučajno oštećenje ili uništavanje hardvera  (za štetu samo za digitalnu imovinu)
2. Administrativne ili operativne pogreške
3. Računarski zločin i računarski napada

 

-Odgovornost prema trećim osobama

Zbog narušavanja privatnosti: Štete i troškovi odbrane kao posljedica povrede privatnosti
Zbog narušavanja privatnosti zaposlenika: Pokrivenost kao iznad, osim što je tužitelj zaposlenik
Sigurnosna odgovornost: Šteta i troškovi odbrane kao rezultat neovlaštene upotrebe, neovlaštenog pristupa, prijenosa virusa itd.

 

-Odbrana od postupka regulatora

Odbrana od regulatornih postupaka zbog narušavanja privatnosti: Troškovi koji proizlaze iz istrage, prilagodbe, obrane i žalbe uslijed regulatornog postupka

Zakonske kazne za propuste u zaštiti privatnosti: Gdje je to zakonski moguće osigurati

Šta ako se nesreća desi?
Prijavite štetu online ili nas kontaktirajte nas na besplatni telefon 080 02 02 09 kako bi Vam odmah bili na usluzi.

Kasko osiguranje mobilnih uređaja

Mobilni uređaji su sve važniji u svakodnevnom životu i bez njih bi svoju poslovnu i privatnu organizaciju teško mogli zamisliti. Sa ovim proizvodom ASA Osiguranje želi da svakodnevno korištenje ovih uređaja bude što bezbrižnije.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Promo video

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje