DIREKCIJA

DIREKCIJA

Adresa: Trg međunardnog prijateljstva 25, Sarajevo
Tel (centrala): 033/255 610
Fax: 033/255 618
E-mail: info@asa-osiguranje.ba
Web: www.asa-osiguranje.ba

Tel: 033/ 255 616
Fax: 033/255 618
E-mail: marketing@asa-osiguranje.ba

Tel: 033/ 255 617
Fax: 033/ 255 618

Odjel šteta – imovina 
Tel: 033/255 663, 255 664, 033/ 255 666
Fax: 033/255 618
E-mail: stete@asa-osiguranje.ba

Odjel šteta – nezgoda (osiguranje osoba)
Tel: 033/255 662
Fax: 033/255 618
E-mail: stete@asa-osiguranje.ba

Odjel šteta – pravna služba
Tel: 033/255 615
Fax: 033/255 618
E-mail: stete@asa-osiguranje.ba

 

Preuzimanje rizika
Tel: 033/255 650, 255 651
Fax: 033/ 255 618
E-mail: sektorpodrske@asa-osiguranje.ba

Stroga evidencija
Tel: 033/255 652, 255 653
Fax: 033/255 618
E-mail: sektorpodrske@asa-osiguranje.ba

Tel: 033/255 633, 255 634
Fax: 033/255 618
E-mail: apari@asa-osiguranje.ba

Tel: 033/255 635, 255 632, 255 631
Fax: 033/255 618
E-mail: itosiguranje@asa.ba

Računovodstvo
Tel: 033/255 641, 255 643, 255 644
Fax: 033/255 618
E-mail: finansijeiracunovodstvo@asa-osiguranje.ba

Finansije
Tel: 033/255 640, 255 642
Fax: 033/255 618
E-mail: finansijeiracunovodstvo@asa-osiguranje.ba

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona 080 02 02 09