Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Ako vaše zdravlje dođe u pitanje, ASA Dobrovoljno zdravstveno osiguranje vam omogućava bolju i bržu uslugu u najboljim privatnim i državnim klinikama i zdravstvenim ustanovama širom zemlje bez čekanja u redovima! Sa našim Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem imate potpunu slobodu u izboru medicinske ustanove i ljekara te poseban medicinski tretman ljubaznog osoblje koje će vam pružiti odgovarajuću medicinsku pomoć tokom liječenja

Ko se može

OSIGURATI?

Osigurati se mogu sve oosobe od 0 do navršenih 60, odnosno 65 godina života*.
ASA Dobrovoljno zdravstveno osigiranje možete ugovoriti kao:

  • Individualno osiguranje gdje se policom osiguranja ugovara dobrovoljno zdravstveno osiguranje za pojedinca. U slučaju da je osiguranik osoba mlađa od 18 godina potrebna je pismena saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.
  • Porodično osiguranje gdje policu porodičnog osiguranja mogu zaključiti članovi jedne porodice koji su u polici ili priloženom spisku poimenično navedeni. Članovima jedne porodice se smatraja supružnik Ugovarača osiguranja (kao i samohrani roditelji) i djeca do navršenih 18 godina odnosno do kraja obaveznog školovanja ili redovnog pohađanja fakulteta.
  • Grupno osiguranje gdje policu grupnog osiguranja mogu zaključiti zaposlenici preduzeća, članovi organizacija, zajednica i ustanova, kojim se osigurava najmanje 6 osoba koji su u polici ili priloženom spisku poimenično navedeni.

Šta dobrovoljno

osiguranje pokriva?

Ugovaranjem polica našeg Dobrovoljno zdravstveno osiguranja ste pokriveni u slučaju da:

  • Su vam potrebni specijalističke ljekarski pregledi
  • Su vam potrebene dijagnocistički postupci – laboratorijska dijagnostika (hematologija, biohemija krvi i urina), radiologoija (RGT pretrage, ultra zvuk, CT, NMR, kontrastne pretrage)
  • Propisane lijekove u okviru opće prihvaćenog medicinsko tretmana,
  • Medicinska pomagala (npr. dioptrijska stakla, leće, proteze itd.)
  • Psihoterapijske tretmane liječenja,
  • Fizioterapijske tretmane liječenja,
  • Hitni stomatološki tretmani usljed nezgode

Kao naš osiguranik imate mogućnost da sami odaberete obim i vrstu usluge prema vašim potrebama i mogućnostima tako da na raspolaganju imate nekoliko ASA programa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja skrojenih isključuvo u skladu sa potrebama naših korisnika:

Osiguranje od posljedica COVID-19

Cijeli svijet je trenutno u borbi sa pandemijom koronavirusa i jedina sigurna zaštita je slijediti preporuke o društvenoj distanci, nošenju maske i održavanju higijene…

Putno zdravstveno osiguranje

Ukoliko doživite nezgodu ili se razbolite na godišnjem odmoru ili putovanju ASA Putno zdravstveno osiguranje vam pruža imate sveobuhvatnu zaštitu tokom vašeg puta i boravka u inostranstvu.

Osiguranje od nezgode

Naš zadatak je da se osjećate sigurno u svim životnim prilikama. Svakome se može desiti da se povrijedi ili ima nesreću.
Naše osiguranje od nezgode vam pruža finansijsku pomoć I i na najbolji mogući način ublažava posljedice nesretnih događaja.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Promo video

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje