Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Bolja i brža uslugu u najboljim privatnim i državnim klinikama i zdravstvenim ustanovama širom zemlje bez uputnica i čekanja u redovima samo uz ASA Osiguranje. Sa našim policama zdravstvenog osiguranja imate potpunu slobodu u izboru medicinske ustanove i ljekara te poseban medicinski tretman ljubaznog osoblja koje će vam pružiti medicinsku pomoć tokom liječenja.

Ko se može

OSIGURATI?

Osigurati se mogu sve osobe do navršenih 60, odnosno 65 godina života*.
ASA Dobrovoljno zdravstveno osigiranje možete ugovoriti kao:

  • Individualno osiguranje gdje se policom osiguranja ugovara dobrovoljno zdravstveno osiguranje za pojedinca. U slučaju da je osiguranik osoba mlađa od 18 godina potrebna je pismena saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.
  • Porodično osiguranje gdje policu porodičnog osiguranja mogu zaključiti članovi jedne porodice koji su u polici ili priloženom spisku poimenično navedeni. Članovima jedne porodice se smatraja supružnik Ugovarača osiguranja (kao i samohrani roditelji) i djeca do navršenih 18 godina odnosno do kraja obaveznog školovanja ili redovnog pohađanja fakulteta.
  • Grupno osiguranje gdje policu grupnog osiguranja mogu zaključiti zaposlenici preduzeća, članovi organizacija, zajednica i ustanova, kojim se osigurava najmanje 6 osoba koji su u polici ili priloženom spisku poimenično navedeni.

Šta dobrovoljno

osiguranje pokriva?

Ugovaranjem polica našeg Dobrovoljno zdravstveno osiguranja ste pokriveni u slučaju da:

  • Su vam potrebni specijalističke ljekarski pregledi
  • Su vam potrebene dijagnocistički postupci – laboratorijska dijagnostika (hematologija, biohemija krvi i urina), radiologoija (RGT pretrage, ultra zvuk, CT, NMR, kontrastne pretrage)
  • Propisane lijekove u okviru opće prihvaćenog medicinsko tretmana,
  • Medicinska pomagala (npr. dioptrijska stakla, leće, proteze itd.)
  • Psihoterapijske tretmane liječenja,
  • Fizioterapijske tretmane liječenja,
  • Hitni stomatološki tretmani usljed nezgode

Kao naš osiguranik imate mogućnost da sami odaberete obim i vrstu usluge prema vašim potrebama i mogućnostima tako da na raspolaganju imate nekoliko ASA programa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja skrojenih isključuvo u skladu sa potrebama naših korisnika:

SARAJEVO

1. Ordinacija dr.Sefić,

Ferhadija 5. , 71 000 Sarajevo

+387 33 210 212 ; info@sefic.ba

 

2. Ordinacija dr.Zubčević,

Potoklinica 26 , 71 000 Sarajevo

+387 33 238 808 ;+387 61 222 458; azubc@bih.net.ba

3. Privatna pedijatrijska ordinacija“Suncokret“

Muhameda ef. Pandže 67, 71 000 Sarajevo

+387 33 266-266; ordinacija@pedijatrija-suncokret.ba

 

4. PZU Eurofarm Centar

Butmirka cesta 14. Ilidža, 71 000 Sarajevo

+387 33 773 032; efc.ilidza@eurofarm.ba

5. PZU Eurofarm Centar

Fra Anđela Zvizdovića 1, Unitic Marin Dvor, 71 000 Sarajevo

+387 33 296 375 Efc.Unitic@eurofarm.ba

6. Poliklinika dr. Al-Tawil,

Zmaja od Bosne 7-7a

(Importanne Centar, III sprat), 71 000 Sarajevo

+387 67 13 00 194; belmagoralija89@gmail.com

 

7. PZU Poliklinika dr. Nabil,

Bulevar Meše Selimovića 2B, 71 000 Sarajevo

+387 33 777 711;  poliklinika.nabil@bih.net.ba

8.PZU Poliklinika dr. Kozarić,

Radićeva 15, 71 000 Sarajevo

+387 33 555 400 ; info@kozaric.ba

 

9. Poliklinika SANASA

Grbavička br. 74. ; 71 0000 Sarajevo

+387 33 661 840 ; ‘info@polilinikasanasa.ba’

 

10. Poliklina SANASA

PJ Ilidža, Dr. Mustafe Pintola br.31,

71 0000 Sarajevo

+387 33 763 763 info@polilinikasanasa-ilidza.ba

11. PZU Poliklinika Orthos Sarajevo

Kromolj br. 25. ; 71 000 Sarajevo

+387 33 223-388

12. Specijalna bolnica Dr. Solaković,

Krivajska 1. , 71 000 Sarajevo

+387 33 726 900 ; solakovicdremir@gmail.com

 

13. Privatna ortopedska ordinacija “Prof. dr Mirza Bišćević”

Bulevar Meše Selimovića 2a/I

+387 62 240 340  mirzabiscevic@hotmail.com

14. TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o.Sarajevo

Ramiza Salčina 2
+387 33 466 596

15. PZU Altamedica Beta,

Zmaja od Bosne 7/I, 71000 

+387 33 974 166, e-mail: belmagoralija89@gmail.com

 

16. PZU Atrijum

Džemala Bijedića 185

+387 33 467 444, e-mail: sabina.kutlovac@poliklinika-atrijum.ba

 

17. PZU Medical Centar,

Alipašina 45, 

+387 33 246 666, e-mail: medical.centar@hotmail.com

 

18. Stomatološka ordinacija dr.Tarik Ramović,

Kobilja Glava 22, Vogošća,

+387 33 865 313, e-mail: info@drtarikramovic.ba

 

MOSTAR

1. Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić,

Maršala Tita, 88 000 Mostar

+387 36 555-995 ; info@poliklinika-saric.com

 

2. Poliklinika Vitalis

Vukovarska bb Mostar, 88 000 Mostar

+387 36 310-210; info@poliklinikavitalis.com 

 

ZENICA

 1. PZU Medicom

Štrosmajerova 4, 72 000 Zenica

+387 32  462-246; info@PZUMEDICOM.BA

2. Poliklinika dr. Strika,

Bistua Nuova br.3. ; 72 000 Zenica

+387 32 970 444 ; dtrika@hotmail.com

  

TUZLA

1. Plava poliklinika

Treće Tuzlanske brigade 7, 75 000 Tuzla

+387 35 393 111; info@plavapoliklinika.ba

 3. PZU Medical Irac

Krečanska 17 , 75 000 Tuzla

+387 32   366 600 , poliklinika.irac@gmail.com

 4. PZU Eurofarm Centar

do broja 34B, Maršala Tita, Tuzla

+387 35 416 600

 

BANJA LUKA

1. Poliklinika Intermedik

Karađorđeva 49., 78 000 Banja Luka

+387 51 216 661; +387 51 216 664,  jagoda_ nikolic@yahoo.com

2. Poliklinika Deamedica,

Zdravstveni centar Banja Luka
Pave Radana 57, 78 000 Banja Luka

+387 51 300 305, info@deamedica.ba

 3. Aqualab laboratorija

Jovana Dučića 2, 78 000 Banja Luka

+387 51 212-121    +387 55 425-557 , office@aqualab.ba

4. Specijalistički centar „Be Well“ Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 114, Banja Luka
+387 66 334 455  info@klinikabewell.com

PRIJEDOR

1.  PZU V Medico,

Zanatska 32

+387 52 225 623, e-mail: vmedicocentar@gmail.com

 

BIJELJINA

1. Zdravstvena ustanova Specijalistički centar „Kuća zdravlja“,

27.marta broj 3, 76 300 Bijeljina

+387 55 423 400,  kucazdravlja.bijeljina@gmail.com

 

DOBOJ

1. ZU Specijalistički centar Dr. Brkić,

Bukovica Mala bb, 74 000 Doboj

+387 53 961 777, majabfil2012@gmail.com

 

BIHAĆ

1. PZU Medica Bihać

Ivana Gorana Kovačića 1, 77 000 Bihać

+387 37 310 207, ured@poliklinika-medica.ba

 

2. PZU Muminović Bihać

5.Korpusa br. 1. , 77 000 Bihać

+387 37 229 780 , info@muminovic.ba

 

VELIKA KLADUŠA

1. PZU Medica Velika Kladuša

Ibre Miljkovića Uče 1, 77 230 Velika Kladuša

+387 37 771 396, ured@poliklinika-medica.ba

 

CAZIN

1. PZU Medica Cazin

Žrtava domovinskog rata bb, 77 220 Cazin

ured@poliklinika-medica.ba

 

VISOKO

1. PZU Eurofarm Centar

Ozrakovići bb,  71 300 Visoko

+387 32 732 100, info.efc@eurofarm.ba

 

GORAŽDE

1. PZU Eurofarm Centar

Ferida Dizdarevića 25 A, 73 000 Goražde

+387 38 240 240, info.efc@eurofarm.ba

KAKANJ

1. PZU Poliklinika Intermed Kakanj,

ZPO b.b. , 72 240 Kakanj

+387 332 554 684   

ISTOČNO SARAJEVO

1. PZU Poliklinika AV PEDIATRIC

Trg kralja Aleksandra 2/a, Istočno Sarajevo

+387 65 931 582

 

 TRAVNIK

1. Medical Centar Travnik

Ulica Dolac na Lavši, Slavka Gavrančića 17c, Travnik

+387 30 515 887

2. JU BOLNICA ZA TBC TRAVNIK

Ulica Travnik, Travnik, Bašbunar, b.b.

+387 30 511 553

 

BUGOJNO

1. PZU Eurofarm Centar

Ul. 307. Motorizovane brigade br. 47 Bugojno

+387 32 732 100

Osiguranje od posljedica COVID-19

Cijeli svijet je trenutno u borbi sa pandemijom koronavirusa i jedina sigurna zaštita je slijediti preporuke o društvenoj distanci, nošenju maske i održavanju higijene…

Putno zdravstveno osiguranje

Ukoliko doživite nezgodu ili se razbolite na godišnjem odmoru ili putovanju ASA Putno zdravstveno osiguranje vam pruža imate sveobuhvatnu zaštitu tokom vašeg puta i boravka u inostranstvu.

Osiguranje od nezgode

Naš zadatak je da se osjećate sigurno u svim životnim prilikama. Svakome se može desiti da se povrijedi ili ima nesreću.
Naše osiguranje od nezgode vam pruža finansijsku pomoć I i na najbolji mogući način ublažava posljedice nesretnih događaja.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje