Odgovornost i održivost

Odgovornost prema interesnim grupama i zajednici u kojoj djelujemo je već tokom osnivanja utkana u poslovnu strategiju ASA Osiguranja.

Društvena

ODGOVORNOST

Kao društveno odgovorna kompanija smo usmjereni ka približavanju, jačanju i njegovanju odnosa sa zajednicama u kojim djelujemo. Putem niza aktivnosti od samih početaka našeg poslovanja, smo na razne načine podržali razvoj i afirmacija sporta, nauke, kulture i privrede u sredinama u kojim smo prisutni.

Naša posebna pažnja je posvećena podržavanju humanitarnih aktivnosti, pomaganju djece sa zdravstvenim poteškoćama i potrebama odličnih učenika slabijeg imovinskog stanja. Ličnim primjerom I vlastitim angažmanom nam je želja da Bosnu i Hercegovinu učinimo boljom, bogatijom i naprednijom za sve članove društva a odabir projekata koje podržavamo se isključivo bazira na strogim kriterijima visokog stepena koristi za širu zajednicu i potrebe društva.

Korporativna filantropija je sastavni dio vrijednosti utkanih u poslovnu filozofija ASA Osiguranja sa ciljem realizacije vizije o boljem “ovdje sada”. Volonterskim aktivniostima  u Udruženju “Dajte nam šansu” dajemo aktivan doprinos inkluziji, prihvatanju različitosti, smanjenju nedoumica, stigme i diskriminacije prema djeci i osobama s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama.    

        

Poslovanje ASA Osiguranja se bazira na ekonomski pozitivnim rezultatima koje kombinujemo sa odgovornim ponašanjem prema zajednici u kojoj djelujemo i sa zadovoljstvom smo, kao prepoznatljivo domaće osiguravajuće društvo uzeli učešće u projektu “Apel za obrazovanje obespravljenih djevojaka i žena” putem kojeg dajemo doprinos inkluziji obespravljenih socijalnih grupa i oslobađanju velikog potencijala koji se nalazi na društvenim marginama, ekonomskom osnaživanju žena i stvaranjem pretpostavki za participaciju u društvenim procesima na jednakim osnovama.

                                                    

U ASA Osiguranju smatramo da sinergija između akademije, realnog sektora i relevantnih institucija je jedini ispravni put kojim sve interesne strane trebaju zajedničiki poći. ASA Osiguranje je kao odgovorno društvo već poduzelo konkretne korake u tom pravcu opremanjem Centra za sigurnost saobraćaja, nego i putem stipendiranja studenata zadnjih godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i garantovanjem radnog mjesta nakon uspješno okončanog studija. Na taj način kreiramo društveni i poslovni okvir za zajedničko djelovanje visokoobrazovanog akademskog kadra i realnog sektora, a u korist šire zajednice

                                                    

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje