Društvena odgovornost

Društvena odgovornost utkana je već tokom osnivanja u poslovnu strategiju našeg Društva.

Društvena

ODGOVORNOST

Kao društveno odgovorna kompanija smo usmjereni ka približavanju, jačanju i njegovanju odnosa sa zajednicama u kojim djelujemo. Putem niza aktivnosti od samih početaka našeg poslovanja, smo na razne načine podržali razvoj i afirmacija sporta, nauke, kulture i privrede u sredinama u kojim smo prisutni.

Naša posebna pažnja je posvećena podržavanju humanitarnih aktivnosti, pomaganju djece sa zdravstvenim poteškoćama i potrebama odličnih učenika slabijeg imovinskog stanja. Ličnim primjerom I vlastitim angažmanom nam je želja da Bosnu i Hercegovinu učinimo boljom, bogatijom i naprednijom za sve članove društva a odabir projekata koje podržavamo se isključivo bazira na strogim kriterijima visokog stepena koristi za širu zajednicu i potrebe društva.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Promo video

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje