DRUŠTVENA ODGOVORNOST

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društvena odgovornost utkana je već tokom osnivanja u poslovnu strategiju našeg Društva.

ASA OSIGURANJE je društveno odgovorna firma usmjerena ka približavanju, jačanju i njegovanju odnosa sa lokalnim zajednicama. Kroz niz sponzorskih aktivnosti podržalo je od samog početka svog poslovanja, razvoj i afirmacija sporta, nauke, kulture i privrede, ne samo na lokalnom, već i na državnom nivou.

Suosjećajući sa najosjetljivijm članovima našeg društva, posebna pažnja je posvećena podržavanju humanitarnih aktivnosti, pomaganju djece sa zdravstvenim poteškoćama i potrebama te odličnih učenika slabijeg imovinskog stanja. Želja nam je da našu zemlju učinimo naprednijom i bogatijom budućim mladim perspektivnim stručnjacima.

ASA OSIGURANJE d.d. se pri izboru projekata koje će sponzorirati ili donirati, prvenstveno rukovodi kriterijem visokog stepena korisnosti projekata za zajednicu i potrebe društva.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09