HISTORIJA

HISTORIJA

ASA Osiguranje dd Sarajevo je osnovano od strane ASA HOLDING-a i Bosna Reosiguranja i počelo je sa radom 2007. godine. Već 2008. godine smo imali preko 50 uposlenih sa formiranim sektorim društva I prvim otvorenim podružnicama čime smo uspostavili unutrašnju i vanjsku prodajnu mrežu.

U rekordno kratkom roku kvalitet usluga i proizvoda prepoznaje značajan broj klijenata u svim glavnim ekonomskim, društvenim, kulturnim i sportskim centrima kao što su Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar, Travnik, Bihać, Goražde, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Istočno Sarajevo sa više od 60 prodajnih mjesta širom naše zemlje.

U svojoj ponudi ASA OSIGURANJE nudi široku lepezu proizvoda neživotnog osiguranja – osiguranje osoba, vozila i imovine. Svakoj polisi osiguranja pristupamo sa velikom pažnjom, a skrojene su isključivo prema željama i potrebama naših klijenata. Uvjerni samo da kao kao domaće društvo koje djeluje i radi u lokalnom okruženju, možemo najbolje prepozanti potrebe naših klijenata i ponuditi im vrhunsko iskustvo osiguranja utemeljeno na potrebama našeg čovjeka.

Opšti

PODACI

ASA Osiguranje dd Sarajevo
Društvo za osiguranje
Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo, Novi grad
ID Broj: 4201261240009

ASA Banka d.d. Sarajevo
Broj računa: 134-610-10001661-41

BBI BANK d.d. Sarajevo
Broj računa: 141-001-00026777-53

Raiffeisen BANK
Broj računa: 161-000-00741400-21

 

SPARKASSE BANKA d.d. Sarajevo
Broj računa: 199-049-00067437-78

UNICREDIT – Glavna Filijala Banja Luka
Broj računa: 551-790-22206233-02

PROCREDIT BANK d.d.
Broj računa: 194-141-72641031-93

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje