Intervju Sa Generalnim Direktorom Feđom Morankićem

Feb 13, 2021

Za ASA Osiguranje 2018. godina završava se pozitivnim rezultatima, a nastavak dobrih rezultata očekuje se i u 2019. godini.

Poseban izazov za domaće osiguravajuće kuće je sve veće ukrupnjavanje tržišta osiguranja te veliko prisustvo stranog kapitala u ovoj vrsti biznisa.

Sa kojim sve izazovima se nose, kakvi su rezultati bili u 2018. godini, te šta očekuju od 2019. godine, u intervjuu za Radiosarajevo.ba govori generalni direktor ASA Osiguranja Feđa Morankić. Intervju u cijelosti prenosimo sa portala Radiosarajevo.ba.

Radiosarajevo.ba: Kako ocjenjujete 2018. godinu u poslovnom smislu, da li ste uspjeli realizirati sve zacrtane ciljeve?

 Proteklu godinu ocjenjujemo pozitivno u poslovnom smislu jer smo u toku godine uspjeli ostvariti i realizovati najveći broj najvažnijih ciljeva zacrtanih za taj period. To u kratkim crtama znači da smo povećali premijski volumen za više od 20 posto, da smo povećali učešće dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u ukupnoj premiji osiguranja te da smo uspjeli ostvariti planirani profit zaključno sa 31. decembrom 2018.. Pored toga sve investicije koje smo pokrenuli, a bilo ih je značajan broj, uspjeli smo blagovremeno realizirati i za večinu njih već u 2018 godini osjetiti pozitivne efekte. Moram napomenuti da smo uz ostvareni rast zadržali ekspeditivno i ažurno poslovanje svih naših sektora a posebno ću naglasiti da smo i dalje lider u segmentu obrade i isplate šteta na tržištu Bosne i Hercegovine.

Radiosarajevo.ba: Kakvi su planovi za 2019. godinu, šta očekujete od iduće godine?

Planovi ASA Osiguranja za 2019. godinu su kao i svih prethodnih godina postavljeni ambiciozno i rekao bih da su kao i do sada iznadprosječni. Očekujemo da ćemo i u dijelu rasta prihoda i rasta tržišnog učešća kao i u dijelu ostvarivanja zacrtanog profita i zacrtanih investicija na sličan način kao u 2018. ostvariti pozitivne rezultate i u 2019. godini. Od 2019. u odnosu na 2018. godinu ne očekujemo nikakve posebne promjene. Smatramo da će za poslovanje društava za osiguranje i 2019. biti izazovna i da ćemo morati uzeti u obzir sve negativne implikacije koje se odražavaju na tržište osiguranja i koje tržište osiguranja generiše samo od sebe. Imajući u vidu naše zaposlene, naše interne snage kao i potencijal koji crpimo iz naše velike grupacije smatramo da ćemo bez obzira na te izazove ostvariti postavljene ciljeve odnosno realizovati plan investicija, realizovati plan premije osiguranja, realizovati zacrtani profit i realizovati plan zapošljavanja novih ljudi.

Radiosarajevo.ba: Kako se nosite sa trendom ukrupnjavanja tržišta osiguranja i činjenicom da dolazi do većih akvizicija osiguravajućih kuća na tržištu BiH? Da li će prema Vašem mišljenju trend ukrupnjavanja tržišta biti nastavljen i u 2019. godini?

Možemo reći da je ukrupnjavanje tržišta koje se desilo u prethodnom periodu donijelo je pozitivan trend, što doprinosi otvaranju novog prostora i novih mogućnosti za naše Društvo. Pomeuto okrupnjavanje je u manjoj ali ipak značajnoj mjeri doprinijelo na određen način konsolidaciji i uređenju tržišta. Ova činjenica ide u korist ASA Osiguranju obzirom da smo mi jedan od sudionika na tržištu koji nastoji poslovati na način da se ispunjavaju svi zakonom i podzakonskim aktima propisani uslovi i propisi. Smatramo da će se trend ukrupnjavanja nastaviti i u narednom periodu, kako u 2019. godini tako i u godinama koje dolaze jer na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini trenutno posluje broj društava za osiguranje koji je kada se sagleda broj stanovnika i kapacitet tržišta sigurno prevelik.

Radiosarajevo.ba: Koliko ASA Osiguranje danas ima poslovnica i zaposlenih radnika i da li je u planu širenje poslovanja na tržištu BiH?

ASA Osiguranje u svojoj poslovnoj mreži trenutno ima 52 poslovnice i više od 200 uposlenih. Što se tiče širenja poslovne mreže kao i u prethodnom periodu nastavljamo sa širenjem. Prije svega, radi se o otvaranju prve podružnice ASA Osiguranja u Brčko distriktu. Prethodnih 11 godina poslovanja nismo bili zastupljeni u Brčko distriktu te sa ovom investicijom možemo reći da smo u potpunosti pokrili tržište osiguranja i naše retail mreže u cjelosti. Također nastavljamo sa širenjem mreža poslovnica u okviru regija etabliranih filijala, s tim da ćemo prema planu poslovanja za 2019 godinu otvoriti 5 do 6 novih poslovnica u opštinama gdje do sada nismo bili zastupljeni a na regijama na kojima posjedujemo postojeće filijale.

Radiosarajevo.ba: U segmentu osiguranja, koliko u prodaji učestvuje osiguranje od autoodgovornosti, a koliko drugi segmenti, poput osiguranja fizičkih lica, imovine itd.?

Učešće Automobilske odgovornosti u ukupnoj premiji našeg Društva kreće se oko 55%. U strukturi premije ASA Osiguranja došlo je do značajnog povećanja premije zdravstvenog osiguranja, prije svega dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, od kojeg očekujemo da će u 2019 godini participirati u ukupnoj premiji osiguranja sa oko 7 posto. Pored pomenutih osiguranja učešća ostalih osiguanja u ukupnoj premiji su: osiguranje imovine 11 posto, osiguranje od nezgode 12 posto, kasko osiguranje 15 posto itd. ASA Osiguranje nastoji da kroz godišnje i četverogodišnje planove poslovanja u značajnoj mjeri izbalansira premiju u korist dobrovoljnih vidova osiguranja tako da iz godine u godinu imamo kontinuitet smanjenja učešća premije obaveznog osiguranja u ukupnom portfelju osiguranja.

Promotivni video

Pozitivna priča

ASA Osiguranje nominovano za titulu “Najpoželjniji poslodavac 2020”

Najnovije objave

Akcija Dobrovoljnog Zdravstvenog Osiguranja

Akcija Dobrovoljnog Zdravstvenog Osiguranja

Uz ASA dobrovoljno zdravstveno osiguranje imate zaštitu kada Vam zaista treba – bez čekanja, bez redova i bez uputnica   U periodu kada se obilježavaju mjeseci muškog i ženskog zdravlja, ASA Osiguranje i ove godine donosi specijalne pogodnosti prilikom zaključivanja...

ASA Osiguranje: Snaga domaće kompanije uprkos globalnoj krizi

ASA Osiguranje: Snaga domaće kompanije uprkos globalnoj krizi

Rast bruto premije, bruto dobiti i nove investicije ASA Osiguranja u prvih šest mjeseci 2020.godine Sarajevo, 18.9.2020. ASA Osiguranje, domaće osiguravajuće društvo, nastavlja sa rastom premije i u prvoj polovini 2020. godine, te bez obzira na sve izazove izazvane...

Zapratite nas