Kasko osiguranje mobilnih uređaja

Oštećen, ukraden ili izgubljen mobilni telefon, tablet ili laptop – imamo osiguranje koje vam treba!

Šta je kasko osiguranje mobitela, laptopa, tableta

i drugih elektronskih uređaja?

Osigurajte novi mobitel, tablet ili laptop i budite bez brige ukoliko se nešto desi. Osigurati možete uređaje koji nisu stariji od  2 godine.

U slučaju nezgode naša je obaveza da Vam kao vlasniku nadoknadimo sve iznose koje ste kao naš osiguranik platili, osim šteta nastalih uslijed  uzroka koja su isključeni iz Uslova osiguranja.

Kasko osiguranje mobilnih telefona, tableta, laptopa i drugih električnih uređaja vrijedi ma gdje da se nalazite osim ako drugačije nije ugovoreno ali se  sva prava iz osiguranja ostvaruju se isključivo na području Bosne i Hercegovine.

Koji su osigurani

Rizici?

  1. Fizičko oštećenje/uništenje – nadoknada štete (popravak ili zamjena uređaja) u slučaju oštećenja ili uništenja uređaja tokom trajanja police osiguranja.
  2. Provalna krađa i razbojništvo –nadoknada štete u slučaju krađe uređaja tokom trajanja police osiguranja
  3. Štetu nastalu uslijed djelovanja vode ili vatre – nadoknada štete nastale uslijed djelovanja vode ili vatre u tokom trajanja police osiguranja.
  4. Troškovi neovlaštenog korištenja uređaja – naknada štete uslijed neovlaštenog korištenja uređaja/ pokrivanje troškova koji nastanu nakon otuđenja osiguranog uređaja, unutar 24 sata prije nego što ste nas obavijetili o nesretnom slučaju.
  5. U slučaju oštećenja uslijed kojeg uređaj nije tehnički moguće ili ekonomski isplativo popraviti, osiguravajuće pokriće ugovoreno pod ovim Uslovima vrijedi ako se osigurani uređaj, zajedno sa cjelokupnom serijskom opremom, nakon nastanka osiguranog slučaja, preda Osiguravaču ili se šteta umanji za nedostajuću serijsku opremu.

Koliko dugo traje

osiguranje?

Osiguranje vremenski važi od  00:00 h dana koji je označen u polici kao početak osiguranja i prestaje u 24:00 h onog dana koji je u polici naveden kao dan prestanka osiguranja.

Polica osiguranje prestaje vrijediti  u slučaju:

  1. nastupanja totalna štete za uređaj naznačen na polici osiguranja,
  2. isplatom naknade po ostvarenom riziku krađe za uređaj naznačen na polici osiguranja,
  3. prodajom uređaja naznačenog na polici osiguranja,
  4. usljed neplaćanja premije ili
  5. raskidom ugovora.

koliko iznosi

premija osiguranja?

Obračun premije osiguranja se vrši na godišnjem nivou i ovisi o nabavnoj vrijednosti uređaja i sume osiguranja (iznosi u KM):

Suma osiguranja od / do Premija Suma osiguranja od / do Premija
Do 149,00 20,00 Od 1.301,00 do 1.350,00 104,00
Od 150,00 do 200,00 27,00 Od 1.351,00 do 1.400,00 106,00
Od 201,00 do 250,00 34,00 Od 1.401,00 do 1.450,00 107,00
Od 251,00 do 300,00 40,00 Od 1.451,00 do 1.500,00 111,00
Od 301,00 do 350,00 42,00 Od 1.501 do 1.550,00 115,00
Od 351,00 do 400,00 48,00 Od 1.551,00 do 1.600,00 119,00
Od 401,00 do 450,00 50,00 Od 1.601,00 do 1.650,00 122,00
Od 451,00 do 500,00 53,00 Od 1.651,00 do 1.700,00 126,00
Od 501,00 do 550,00 59,00 Od 1.701,00 do 1.750,00 130,00
Od 551,00 do 600,00 61,00 Od 1.751,00 do 1.800,00 133,00
Od 601,00 do 650,00 66,00 Od 1.801,00 do 1.850,00 137,00
Od 651,00 do 700,00 68,00 Od 1.851,00 do 1.900,00 141,00
Od 701,00 do 750,00 69,00 Od 1.901,00 do 1.950,00 145,00
Od 751 do 800 71,00 Od 1.951,00 do 2.000,00 148,00
Od 801,00 do 850,00 73,00 Od 2.001,00 do 2.050,00 152,00
Od 851,00 do 900,00 77,00 Od 2.051,00 do 2.100,00 156,00
Od 901,00 do 950,00 79,00 Od 2.101,00 do 2.150,00 159,00
Od 951,00 do 1.000,00 83,00 Od 2.151,00 do 2.200,00 163,00
Od 1.001,00 do 1.050,00 87,00 Od 2.201,00 do 2.250,00 167,00
Od 1.051,00 do 1.100,00 92,00 Od 2.251,00 do 2.300,00 171,00
Od 1.101,00 do 1.150,00 96,00 Od 2.301,00 do 2.350,00 174,00
Od 1.151,00 do 1.200,00 98,00 Od 2.351,00 do 2.400,00 178,00
Od 1.201,00 do 1.250,00 102,00 Od 2.401,00 do 2.450,00 182,00
Od 1.251,00 do 1.300,00 103,00 Od 2.451,00 do 2.500,00 186,00

Za nabavne cijene uređaja preko 2.500,00 KM cijena se formira na upit – kontaktirajte nas u najbližoj poslovnici ili pozivite 080 02 02 09.

Možete je ugovoriti i višegodišnje osiguranje kao i osiguranje na period manji od godinu dana.

obavezna franšiza kod

kod provalne krađe i razbojništva

Osiguranje uređaja ugovara se sa obaveznom franšizom kod provalne krađe i razbojništva – učešćem Osiguranika u šteti.

Franšiza iznosi 10% od sume osiguranja.

Franšiza kod djelimičnih šteta nije obavezna i može se otkupiti

Franšiza kod provalne krađe i razbojništva je obavezna i ne može se otkupiti.

Cyber osiguranje

Koristite baze podataka? Da li su baze dovoljno sigurne? Imate mnogo ličnih podataka vaših klijenata?
Strahujete li od hakerskih napada? Radite sa osjetljivim podacima?

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje