KONKURSI

KONKURSI

Postanite dio uspješnog tima
ASA OSIGURANJE d.d. je domaće osiguravajuće društvo koje je počelo sa radom u oktobru 2007. godine. U relativno kratkom periodu svog postojanja izraslo je u respektabilnu osiguravajuću kuću sa značajnim poslovnim rezultatima i rasprostranjenom mrežom od 12 filijala u glavnim ekonomskim centrima kao što su Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar, Travnik, Bihać, Goražde, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Istočno Sarajevo, te više od 50 prodajnih mjesta širom BiH. Jedna od osnovnih komparativnih prednosti ASA OSIGURANJA je brzina obrade i isplate odštetnih zahtjeva gdje prema zvaničnim dostupnim podacima, u protekle četiri godine, zadržava lidersku poziciju. Društvo je usmjereno ka intenzivnom unapređenju svojih ljudskih resursa. Kontinuiranim edukacijama i učešćem u različitim projektima, omogućava se zaposlenicima razvoj u njihovim profesionalnim oblastima i daje mogućnost internog napredovanja. ASA OSIGURANJE u svojoj ponudi ima kompletnu paletu proizvoda neživotnog osiguranja – osiguranje osoba, vozila i imovine sa preko 80.000 klijenata.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Priprema standardne ponude osiguranja na zahtjev prodaje, proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Sektoru podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja.
 • Provjerava formalnu ispravnost ponuda osiguranja, unosi ih u sistem i izdaje polise u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor podrške prodaji.
 • Odgovara na upite klijenata zastupnika o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor Podrške prodaji.
 • Prikuplja i obrađuje podatake i dokumentaciju potrebne za sklapanje/raskid ugovora o zastupanju, te vodi evidenciju o zaključenim ugovorima sa zastupnicima.
 • Informiše prodaju o novim proizvodima osiguranja, prodajnim akcijama i sl.
 • Odgovara na upite prodaje u vezi karakteristika proizvoda osiguranja, obima osiguravajućeg pokrića, popusta i doplataka, procjene rizika itd
 • Sudjeluje u aktivnostima na razvoju i edukaciji prodaje (seminari, nagrađivanje, savjetovanje).
 • Snabdijeva prodaju potrebnim radnim i propagandnim materijalom (brošure, uslovi, tarife, prezentacije itd.)
 • Naručuje, zaprima i distribuira različitu dokumentaciju prodaji (obrazci stroge evidencije, ponude, uplatnice, izvještaji o dužnoj premiji, neispravni dokumenti i sl.)
 • Prikuplja dokumentaciju u svrhu obnavljanja polisa osiguranja za prodaju.
 • Preuzima žalbe klijenata, proslijeđuje ih Direktoru i pruža mu/joj podršku u obradi žalbi.
 • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.
 • Sarađuje i komunicira sa drugim organizacijskim jedinicama radi razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

 • SSS/VŠS/VSS;
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Izražene komunikacijske vještine;
 • Izražena sistematičnost u radu.

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

 

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Mjesto rada: Banja Luka

 

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima, te obavlja prodajne razgovore.
 • Prezentira klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sklapanja ugovora o osiguranju.
 • Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju.
 • Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Saradnicima za podršku ili Saradnicima za korporativne klijente odnosno Sektoru Podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja.
 • Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika.
 • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor Podrške prodaji.
 • Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor Podrške prodaji.
 • Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd., koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Sektoru Finansija.
 • Odgovara na pitanja klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit Sektoru za prijavu i likvidaciju šteta.
 • Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima.
 • Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora.
 • Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju.
 • Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja.
 • Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju.
 • Učestvuje u raznim aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje.
 • Kontinuirano poboljšava know-how o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem.
 • Izvještava Menadžera prodaje ili Vođu tima o tržišnim strategijama konkurenata i prihvatanju proizvoda i usluga.
 • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.
 • Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Menadžeru prodaje Podružnice ili Vođi tima.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu nadređenog.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

 • SSS/VŠS/VSS;
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Izražene komunikacijske vještine.

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Prati i analizira likvidnost Društva, te predlaže mjere za unapređenje likvidnosti Društva.
 • Prati priliv i odliv novčanih sredstava sa računa Društva, te kontroliše ispravnost dokumentacije za odliv novčanih sredstava sa računa Društva.
 • Vrši formalnu, suštinsku, računsku i zakonsku kontrolu finansijskih dokumenata.
 • Vrši kontolu kompletnosti i urednosti prateće dokumetacije.
 • Analizira ostvarene rezultate poslovanja pojedinih organizacijskih jedinica.
 • Analizira ostvarenje planiranih troškova pojedinih organizacijskih dijelova i Društva u cjelini.
 • Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza.
 • Kontroliše obračun poreza u skladu sa zakonskim propisima.
 • Kontroliše cesije i kompenzacije.
 • Kontroliše plaćanja donacija, sponzorstva, preventivu i sl.
 • Kontroliše pravdanje akontacija zaposlenika i ostalih akontacija.
 • Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Direktora finansija, računovodstva, controllinga i ulaganja.
 • Kreira izvještaje o ostvarenim rezultatima zaposlenika.
 • Učestvuje u izradi prijedloga politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
 • Vodi složene projekte iz domena finansija.
 • Sarađuje i komunicira sa drugim organizacijskim jedinicam u pogledu razmjene poslovnih informacija
 • Obavlja druge poslove prama nalogu rukovodioca.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Visoka stručna sprema (VSS) – ekonomski fakultet;
 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražene analitičke vještine;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

 Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Analizira zahtjeve klijenata za osiguranjem i utvrđuje nezavisnu procjenu složenih rizika neživotnog osiguranja u skladu sa standardima selekcije Društva.
 • Sarađuje i komunicira sa procjeniteljima građevinske, mašinske i ostalih struka u pogledu organizovanja pregleda imovine potencijalnih osiguranika radi utvrđivanja rizika.
 • Preuzima zahtjeve iz Podružnica i Poslovnica Društva za izradu ponuda osiguranja za korporativne klijente, utvrđuje uslove i visinu premije osiguranja.
 • Priprema specijalne ponude osiguranja za korporativne klijente u saradnji sa zaduženim voditeljem poslovnog odnosa.
 • Vrši kontrolu promjene ugovora o osiguranju neživota.
 • Vodi brigu o dosljednoj primjeni uslova osiguranja i tarifa premija.
 • Provjerava pridržavanje limitima selekcije rizika od strane zaposlenika Društva i eksternih saradnika.
 • Koordinira sa drugim organizacijskim jedinicama Društva u vezi procjene rizika osiguranika i rješavanja zahtjeva klijenata.
 • Prikuplja dokumentaciju, priprema ponude I vodi evidenciju u vezi sa postupcima javnih nabavki u kojima ucestvije Drustvo.
 • Odgovara na tehnička pitanja klijenata, zaposlenika Društva i eksternih saradnika.
 • Identificira uzroke žalbi iz oblasti za koju je odgovoran, čini korekcije ili organizuje da se iste izvrše.
 • Učestvuje u edukaciji zaposlenika i eksternih saradnika o proizvodima osiguranja neživota.
 • Po potrebi učestvuje u riješavanju odštetnih zahtjeva klijenata.
 • Učestvuje u razvoju proizvoda osiguranja neživota.
 • Vodi i/ili učestvuje u složenim projektima iz osiguranja neživota.
 • Prati savremene trendove i dostignuća iz područja procjene rizika.
 • Priprema programe poslovne politike sa stajališta procjene rizika.
 • Izrađuje prijedloge politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
 • Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.
 • Izrađuje izvještaje i analize za poslovodstvo u funkciji donošenja poslovnih odluka.
 • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Visoka stručna sprema;
 • Prednost kandidatima sa završenom medicinskom srednjom školom;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

 Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Sudjelovanje u pripremi mjesečnih controlling izvještaja prema Upravi Društva i ostalim organizacionim cjelinama.
 • Sudjelovanje u nadzoru provođenja internih standarda i procedura.
 • Održava controlling sistem.
 • Učestvuje u izradi izvještaja koje izrađuje odjela za controlling prema svim organizacionim cjelinama Društva.
 • Izrađuje planove i izvještaje za potrebe Društva.
 • Izrađuje izvještaje i analize o upravljanju troškovima.
 • Izrađuje i analizira izvještaje o prodaji i profitabilnosti.
 • Učestvovanje u finansijskom planiranju i budžetiranju.
 • Sudjelovanje u izradi i usklađivanju raznih internih procedura, uputa i pravilnika.
 • Ostale finansijsko administrativne poslove prema potrebi.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • SSS/VSS ekonomskog smjera;
 • Napredno korištenje programa MS Excel;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

 Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Nadgleda, koordinira i instalaciju hardware-a, software-a i adnimistraciju istog;
 • Montira računarsku i IT opremu;
 • Vrši update, distribuciju i trening za korištenje novih verzija rješenja;
 • Instalacija i podešavanje radnih stanica, spajanje na LAN/WAN mrežu;
 • Vrši instalaciju servera, klijenata i sve druge operacije potrebne za konfiguraciju e-mail software-a;
 • Vrši instalaciju OS i aplikacija, klijenata i sve druge operacije potrebne za konfiguraciju e-mail software-a;
 • Pruža podršku korisnicima putem portala, telefonom i direktnim pristupom ili delegira probleme višem stručnom nivou;
 • Otklanja probleme, kvarove na OS i aplikacijama;
 • Evidentira help desk probleme i priprema i prezentira izvještaje o završenim aktivnostima;
 • Ostali srodni poslovi po nalopgu nadređenih.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • IV stepen – srednja stručna sprema;
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Komunikativnost i sugestivnost;
 • Analitički pristup rješavanju problema;
 • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije i spremnost na terenski rad;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad.


Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na
posao.asaosiguranje@asa.ba.

 Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

jedan (1) izvršilac (m/ž)

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Prati priliv i odliv novčanih sredstava sa računa Društva, te kontroliše ispravnost dokumentacije za odliv novčanih sredstava sa računa Društva.
 • Vrši formalnu, suštinsku, računsku i zakonsku kontrolu finansijskih dokumenata.
 • Vrši kontolu kompletnosti i urednosti prateće dokumetacije.
 • Vrši kontrolu isplate šteta, te priprema izvještaje o isplaćenim štetama.
 • Kontroliše obračun poreza u skladu sa zakonskim propisima.
 • Analizira potraživanja i naplatu.
 • Izrađuje izvještaje o dužnoj premiji.
 • Generiše obavijesti o dužnoj premiji osiguranja
 • Obavlja korespondenciju i komunikaciju sa dužnicima.
 • Koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu dužne premije
 • Priprema dokumentaciju klijenta za utuženje po osnovu dužne premije.
 • Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza.
 • Vrši arhiviranje dokumentacije.
 • Vodi i/ili učestvuje u složenim projektima iz domena finansija i računovodstva.
 • Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti.
 • Vodi evidenciju o stanju i kretanju blagajne/gotovine na nivou Društva i u Podružnicama Društva.
 • Obračunava i isplaćuje akontacije o osnovu službenih putovanja i sl.
 • Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza.
 • Vrši arhiviranje dokumentacije.
 • Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti.
 • Sarađuje i komunicira sa drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Srednja stručna sprema (SSS) – završena srednja škola ekonomske struke, gimnazija i sl.;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru, sa posebnim akcentom na MS Excel;
Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba
Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja. 
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

Više informacija možete pronaći putem linka.

Više informacija možete pronaći putem linka.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09