KONKURSI

KONKURSI

Postanite dio uspješnog tima
ASA OSIGURANJE d.d. je domaće osiguravajuće društvo koje je počelo sa radom u oktobru 2007. godine. U relativno kratkom periodu svog postojanja izraslo je u respektabilnu osiguravajuću kuću sa značajnim poslovnim rezultatima i rasprostranjenom mrežom od 12 filijala u glavnim ekonomskim centrima kao što su Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar, Travnik, Bihać, Goražde, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Istočno Sarajevo, te više od 50 prodajnih mjesta širom BiH. Jedna od osnovnih komparativnih prednosti ASA OSIGURANJA je brzina obrade i isplate odštetnih zahtjeva gdje prema zvaničnim dostupnim podacima, u protekle četiri godine, zadržava lidersku poziciju. Društvo je usmjereno ka intenzivnom unapređenju svojih ljudskih resursa. Kontinuiranim edukacijama i učešćem u različitim projektima, omogućava se zaposlenicima razvoj u njihovim profesionalnim oblastima i daje mogućnost internog napredovanja. ASA OSIGURANJE u svojoj ponudi ima kompletnu paletu proizvoda neživotnog osiguranja – osiguranje osoba, vozila i imovine sa preko 80.000 klijenata.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Kontroliše obračun poreza u skladu sa zakonskim propisima.
 • Analizira potraživanja i naplatu.
 • Izrađuje izvještaje o dužnoj premiji.
 • Generiše obavijesti o dužnoj premiji osiguranja.
 • Knjiži fakturisane i naplaćene usluge.
 • Sačinjava specifikaciju nenaplaćenih potraživanja.
 • Vrši obračun zarada, dnevnica, prevoza zaposlenih i drugih primanja.
 • Vrši isplatu naknada i troškova, materijalnih troškova, akontacija i povrat novca po putnim nalozima.
 • Obavlja blagajničke poslove (prijem i uplata gotovine, izrada dnevnika blagajne).
 • Priprema dokumentaciju za vođenje sudskih postupaka u naplati potraživanja i prijavi pri likvidaciji i otvaranju stečaja.
 • Obavlja sve poslove vezane za plaćanje, vrši isplatu šteta, računa dobavljača.
 • Obračunava obaveze po osnovu ugovora o djelu i zakupu, renti, dopunskom radu, solidarnoj pomoći.
 • Vrši dogovorenu kompenzaciju.
 • Izrada pregleda o stanju računa u bankama i pregleda o obavezama za isplatu šteta.
 • Sastavljanje obrazaca pokazatelja likvidnosti.
 • Priprema redovne i povremene izvještaje za potrebe drugih organizacionih jedinica.
 • Odgovoran je za formalnu i suštinsku ispravnost i tačnost dokumenata i podataka i pravilnu primjenu propisa, akata i uputstava.
 • Prati zakonske propise i uputstva iz djelokruga radnog mjesta.
 • Obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak po nalogu nadređenog lica kome je neposredno odgovoran za svoj rad i u skladu sa ovlašćenjima.
 • Obavlja korespondenciju i komunikaciju sa dužnicima.
 • Koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu dužne premije
 • Priprema dokumentaciju klijenta za utuženje po osnovu dužne premije.
 • Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza.
 • Vrši arhiviranje dokumentacije.
 • Vodi i/ili učestvuje u složenim projektima iz domena finansija.
 • Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti.
 • Vodi evidenciju o stanju i kretanju blagajne/gotovine na nivou Drustva i u Podruznicama Drustva.
 • Obacunava i isplacije akontacije o osnovu sluzbenih putovanja i sl.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • VSS/VŠS/SSS ekonomskog smjera;
 • Napredno korištenje programa MS Excel;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;

 

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na  posao.asaosiguranje@asa.ba

 

Konkurs je otvoren SEDAM dana od dana objavljivanja.


Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Kontroliše obračun poreza u skladu sa zakonskim propisima.
 • Analizira potraživanja i naplatu.
 • Izrađuje izvještaje o dužnoj premiji.
 • Generiše obavijesti o dužnoj premiji osiguranja.
 • Knjiži fakturisane i naplaćene usluge.
 • Sačinjava specifikaciju nenaplaćenih potraživanja.
 • Vrši obračun zarada, dnevnica, prevoza zaposlenih i drugih primanja.
 • Vrši isplatu naknada i troškova, materijalnih troškova, akontacija i povrat novca po putnim nalozima.
 • Obavlja blagajničke poslove (prijem i uplata gotovine, izrada dnevnika blagajne).
 • Priprema dokumentaciju za vođenje sudskih postupaka u naplati potraživanja i prijavi pri likvidaciji i otvaranju stečaja.
 • Obavlja sve poslove vezane za plaćanje, vrši isplatu šteta, računa dobavljača.
 • Obračunava obaveze po osnovu ugovora o djelu i zakupu, renti, dopunskom radu, solidarnoj pomoći.
 • Vrši dogovorenu kompenzaciju.
 • Izrada pregleda o stanju računa u bankama i pregleda o obavezama za isplatu šteta.
 • Sastavljanje obrazaca pokazatelja likvidnosti.
 • Priprema redovne i povremene izvještaje za potrebe drugih organizacionih jedinica.
 • Odgovoran je za formalnu i suštinsku ispravnost i tačnost dokumenata i podataka i pravilnu primjenu propisa, akata i uputstava.
 • Prati zakonske propise i uputstva iz djelokruga radnog mjesta.
 • Obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak po nalogu nadređenog lica kome je neposredno odgovoran za svoj rad i u skladu sa ovlašćenjima.
 • Obavlja korespondenciju i komunikaciju sa dužnicima.
 • Koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu dužne premije
 • Priprema dokumentaciju klijenta za utuženje po osnovu dužne premije.
 • Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza.
 • Vrši arhiviranje dokumentacije.
 • Vodi i/ili učestvuje u složenim projektima iz domena finansija.
 • Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti.
 • Vodi evidenciju o stanju i kretanju blagajne/gotovine na nivou Drustva i u Podruznicama Drustva.
 • Obacunava i isplacije akontacije o osnovu sluzbenih putovanja i sl.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • VSS/VŠS/SSS ekonomskog smjera;
 • Napredno korištenje programa MS Excel;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;

 

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na  posao.asaosiguranje@asa.ba

 

Konkurs je otvoren SEDAM dana od dana objavljivanja.


Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Prati priliv i odliv novčanih sredstava sa računa Društva, te kontroliše ispravnost dokumentacije za odliv novčanih sredstava sa računa Društva.
 • Vrši formalnu, suštinsku, računsku i zakonsku kontrolu finansijskih dokumenata.
 • Vrši kontolu kompletnosti i urednosti prateće dokumetacije.
 • Vrši kontrolu isplate šteta, te priprema izvještaje o isplaćenim štetama.
 • Kontroliše obračun poreza u skladu sa zakonskim propisima.
 • Analizira potraživanja i naplatu.
 • Izrađuje izvještaje o dužnoj premiji.
 • Generiše obavijesti o dužnoj premiji osiguranja
 • Obavlja korespondenciju i komunikaciju sa dužnicima.
 • Koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu dužne premije
 • Priprema dokumentaciju klijenta za utuženje po osnovu dužne premije.
 • Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza.
 • Vrši arhiviranje dokumentacije.
 • Vodi i/ili učestvuje u složenim projektima iz domena finansija i računovodstva.
 • Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti.
 • Vodi evidenciju o stanju i kretanju blagajne/gotovine na nivou Društva i u Podružnicama Društva.
 • Obračunava i isplaćuje akontacije o osnovu službenih putovanja i sl.
 • Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza.
 • Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti.
 • Sarađuje i komunicira sa drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Srednja stručna sprema (SSS) – završena srednja škola ekonomske struke, gimnazija i sl.;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru, sa posebni akcentom na MS Excel;

 

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na  posao.asaosiguranje@asa.ba

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.

Lokacija rada – Sarajevo.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima, te obavlja prodajne razgovore.
 • Prezentira klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sklapanja ugovora o osiguranju.
 • Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju.
 • Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Saradnicima za podršku ili Saradnicima za korporativne klijente odnosno Sektoru Podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja.
 • Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika.
 • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor Podrške prodaji.
 • Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor Podrške prodaji.
 • Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd., koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Sektoru Finansija.
 • Odgovara na pitanja klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit Sektoru za prijavu i likvidaciju šteta.
 • Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima.
 • Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora.
 • Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju.
 • Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja.
 • Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju.
 • Učestvuje u raznim aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje.
 • Kontinuirano poboljšava know-how o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem.
 • Izvještava Menadžera prodaje ili Vođu tima o tržišnim strategijama konkurenata i prihvatanju proizvoda i usluga.
 • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.
 • Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Menadžeru prodaje Podružnice ili Vođi tima.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu nadređenog.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • SSS/VŠS/VSS;
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Izražene komunikacijske vještine.

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati posao.asaosiguranje@asa.ba.

Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. 

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Mjesto rada: Tešanj

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Vrši naplatu premije osiguranja u sudskom postupku;
 • Vrši naplatu regresnih potraživanja u vansudskom i sudskom postupku;
 • Vrši naplatu ostalih potraživanja u vansudskom i sudskom postupku;
 • Predlaže interne akte u svrhu efikasnije naplate svih potraživanja;
 • Posreduje između Društva i eksternih saardnika (advokata, sudskih vještaka, sudskih tumača, procjenitelja i slično) u vezi naplate potraživanja;
 • Prati, ažurira i vodi evidenciju vansudskih i sudskih predmeta u vezi naplate potraživanja;
 • Zastupa Društvo u postupcima pred sudovima i drugim organima u skladu sa internim aktima Društva;
 • Realizuje Plan naplate potraživanja;
 • Komunicira sa sudovima i drugim državnim tijelima u svrhu prikupljanja i praćenja propisa, kao i praćenju sudske prakse u vezi svih pravnih poslova u okviru Društva;
 • Predlaže neposrednom rukovodiocu projekte u cilju razvoja i unaprijeđenja poslovnih procesa;
 • Izrađuje sve izvještaje po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Priprema portfelj za prodaju potraživanja.
 • Ostali poslovi po nalogu nadređenog.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Završen pravni fakultet;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Poželjno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

Konkurs je otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Mjesto rada: Sarajevo

 

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Pregleda i procjenjuje sve prijavljene materijalne šteta iz osnova autoodgovornosti, autokaska, imovinskih i drugih osiguranja.
 • Sastavlja i potpisuje zapisnike o stepenu i visinu oštećenja vozila, objekata, opreme i drugih oštećenih stvari.
 • Na osnovu primljenih naloga od strane Saradnika za prijavu šteta odmah pristupa procjeni šteta.
 • Izrađuje prijedloge obračuna visine štete putem Audatex kalkulacije.
 • Prikupljenu dokumentaciju u skladu sa internim pravilima i procedurama putem aplikacije dostavlja Claim managerima na daljnju obradu.
 • Vrši pregled kompletnog odštetnog predmeta/spisa i utvrđuje prijedlog visine materijalne štete.
 • Osigurava pravovremeni i potpuno stručni servis klijentima, oštećenicima i zaposlenicima Društva iz oblasti procijene šteta.
 • Evidentira zapisnike o oštećenju, fotografije, obračune šteta i ostalu dokumentaciju.
 • Po potrebi vrši procjenu šteta u drugoj državi uz prethodnu saglasnost Direktora sektora procjene i likvidacije šteta.
 • Predlaže rezervu za prijavljene materijalne šteta na osnovu dostupne dokumentacije.
 • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • SSS, VŠS i VSS mašinske ili saobraćajne struke;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Poželjno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

Konkurs je otvoren 10 (deset)  dana od dana objavljivanja.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Mjesto rada: Regija Sarajevo

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Obračunava plate, poreze i doprinose na plate.
 • Obračunava i vrši isplatu ostalih naknada zaposlenicima (topli obrok, prevoz i sl).
 • Izrađuje izvještaje o plaćenim porezima i doprinosima na plate.
 • Izrađuje izvještaje za Zavod za statistiku FBiH.
 • Izrađuje evidenciju o penzijskim osnovama zaposlenika i vrši godišnje usklađivanje.
 • Vodi evidenciju administrativnih zabrana i jemstava zaposlenika.
 • Kontira i knjiži knjižne obavijesti po polisama.
 • Knjiži interne fakture i kompenzacije.
 • Kontroliše i administrira konta salda po kupcima.
 • Ispravlja pogrešna knjiženja.
 • Usklađuje analitičke evidencije sa stvarnim stanjem i sa stanjem u glavnoj knjizi.
 • Generiše i kontroliše izdate fakture neživotnog osiguranja.
 • Kreira knjižne obavijesti po nalogu prodaje, a po osnovu izdatih faktura.
 • Koordinira sa drugim organizacijiskim jednicima u cilju ispravnog generisanja faktura
 • Vodi knjigu izdatih faktura (KIF).
 • Vrši arhiviranje dokumentacije.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • SSS/VSS ekonomskog smjera;
 • Napredno korištenje programa MS Excel;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;

 

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na  posao.asaosiguranje@asa.ba

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Sudjelovanje u pripremi mjesečnih controlling izvještaja prema Upravi Društva i ostalim organizacionim cjelinama.
 • Sudjelovanje u nadzoru provođenja internih standarda i procedura.
 • Održava controlling sistem.
 • Učestvuje u izradi izvještaja koje izrađuje odjela za controlling prema svim organizacionim cjelinama Društva.
 • Izrađuje planove i izvještaje za potrebe Društva.
 • Izrađuje izvještaje i analize o upravljanju troškovima.
 • Izrađuje i analizira izvještaje o prodaji i profitabilnosti.
 • Učestvovanje u finansijskom planiranju i budžetiranju.
 • Sudjelovanje u izradi i usklađivanju raznih internih procedura, uputa i pravilnika.
 • Ostale finansijsko administrativne poslove prema potrebi.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • SSS/VSS ekonomskog smjera;
 • Napredno korištenje programa MS Excel;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;

 

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na  posao.asaosiguranje@asa.ba

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Priprema dopise, prijedloge odluka, odluke i druge akte za Upravu Društva.
 • Priprema sjednice Uprave Društva i interne sastanke, pruža podršku za pripremu sjednica sa rukovodiocima organizacionih dijelova.
 • Priprema i proslijeđuje dokumentaciju na odobrenje Upravi Društva.
 • Odgovara i distribuira dolazne pozive, proslijeđuje dolaznu korespodenciju.
 • Planira, dogovara, koordinira i vodi evidenciju o sastancima za Upravu.
 • Obavlja korespodenciju i ostale kancelarijske poslove (npr. zapisnici sa sastanaka, bilješke, izvještaji).
 • Izrada ugovora u skladu sa internim aktima Društva.
 • Organizuje poslovna putovanja i rezervaciju smještaja, prevoza.
 • Priprema, reproducira, ažurira i šalje prezentacije i druge radne dokumente.
 • Obavlja administrativno – tehničke poslove, prikuplja i obrađuje poslovne informacije, te ih distribuira u organizacijske jedinice.
 • Evidentira, arhivira i elektronski distribuira finansijske ugovore i ostalu dokumentaciju.
 • Evidentira, arhivira i elektronski distribuira interne akte Društva.
 • Vrši prijem, razvrstavanje, protokolisanje, arhiviranje i dostavu pošte krajnjim korisnicima.
 • Vodi brigu o evidentiranju računa.
 • Vodi brigu o pravovremenom proslijeđivanju informacija.
 • Dočekuje i vodi brigu o gostima.
 • Arhivira poslovnu dokumentaciju.
 • Obavlja ostale neophodne zadatke u kontekstu opštih organizacionih i kancelarijskih poslova.
 • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu nadređenog.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Visoka stručna sprema – VII stepen;
 • Poželjna 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Izražene komunikacijske vještine;
 • Izražene organizacijske vještine.

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na  posao.asaosiguranje@asa.ba
Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Priprema, koordinira, prezentira i implementira godišnji marketing plan.
 • Razviija i implementira komunikacijsku strategiju Društva
 • Prati tržište i proizvode konkurenata, prodaju i komunikacijske aktivnosti i prenosi zapažanja nadležnim organizacijskim jedinicama.
 • Prezentira eksterna marketinška istraživanja u Društvu.
 • Obrađuje zahtjeve za sponzorstvom i dostavlja prijedloge Upravi Društva.
 • Učestvuje u poslovnim i društvenim manifestacijama ili organizuje prisustvo predstavnika Društva.
 • Uređuje interni newsletter Društva, producira i distribuira newsletter.
 • Ostvaruje i razvija saradnju sa medijima.
 • Priprema članke o Društva i vrši distribuciju istih u medije
 • Osigurava da se korporacijski identitet i standardi primjenjuju u Društvu, od strane zaposlenika, zastupnika i agencija.
 • Kreira i osmišljava sadržaj na web stranici Društva.
 • Prikuplja sve informacije i sugestije o proizvodima konkurenata, potencijalnim poboljšanjima postojećih proizvoda i idejama za nove proizvode, procese i analize, te ih proslijeđuje Sektoru Podrške prodaji.
 • Pruža podršku osoblju koje radi na razvoju proizvoda (aktuari) provjeravajući mogućnost plasmana na tržištu i tržišni potencijal.
 • Izrađuje i dostavlja godišnje prijedloge budžeta za marketing Upravi Društva na usvajanje.
 • Provjerava pridržavanje odobrenom budžetu i ekonomsku izvodljivost putem stalnog obračuna troškova marketinških akcija.
 • Sprovodi reklamne akcije u skladu sa specifičnim potrebama tržišta.
 • Informiše prodaju i ostale odjele u Društvu o reklamnim akcijama.
 • Priprema operativne marketinške koncepte.
 • Osigurava učinkovito komuniciranje, razvoj i edukaciju, upravlja radnom uspješnošću zaposlenika te razvija pripadnost zaposlenika Društvu.
 • Identificira uzroke pritužbi koji su u sklopu njegovih/njenih odgovornosti, čini ispravke ili organizuje da se isprave pogreške.
 • Predlaže politike i procedure iz domena poslovanja u skladu sa strateški planovima Društva.
 • Upravlja razvojem/unapređenjem poslovnih procesa, te odgovara za postizanje rezultata i racionalizaciju troškova iz poslovnog domena.
 • Izvještava Upravu Društva i/ili nadležnog člana Uprave o svim aktivnostima iz poslovnog domena
 • Uspostavlja i održava kvalitetnu poslovnu komunikaciju sa drugim organizacijskim jedinicama

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Visoka stručna sprema (VSS) i više;
 • Minimalno 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Izražena kreativnost i proaktivnost
 • Poznavanje aktualnih trendnova u digitalnom marketingu
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.
Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Pregleda i procjenjuje sve prijavljene materijalne šteta iz osnova autoodgovornosti, autokaska, imovinskih i drugih osiguranja.
 • Sastavlja i potpisuje zapisnike o stepenu i visinu oštećenja vozila, objekata, opreme i drugih oštećenih stvari.
 • Na osnovu primljenih naloga od strane Saradnika za prijavu šteta odmah pristupa procjeni šteta.
 • Izrađuje prijedloge obračuna visine štete putem Audatex kalkulacije.
 • Prikupljenu dokumentaciju u skladu sa internim pravilima i procedurama putem aplikacije dostavlja Claim managerima na daljnju obradu.
 • Vrši pregled kompletnog odštetnog predmeta/spisa i utvrđuje prijedlog visine materijalne štete.
 • Osigurava pravovremeni i potpuno stručni servis klijentima, oštećenicima i zaposlenicima Društva iz oblasti procijene šteta.
 • Evidentira zapisnike o oštećenju, fotografije, obračune šteta i ostalu dokumentaciju.
 • Po potrebi vrši procjenu šteta u drugoj državi uz prethodnu saglasnost Direktora sektora procjene i likvidacije šteta.
 • Predlaže rezervu za prijavljene materijalne šteta na osnovu dostupne dokumentacije.
 • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • SSS, VŠS i VSS mašinske ili saobraćajne struke;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Poželjno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Mjesto rada: Regija Tuzla, Bijeljina, Brčko

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Razvoj i implementacija marketing strategije uključujući web stranicu, kampanje i društvene mreže
 • Priprema uvodnike, brine o sadržaju i uređuje interni newsletter Društva, producira i distribuira newsletter
 • Ostvaruje i razvija saradnju sa medijima
 • Priprema članke o Društvu (uklj. fotografije) i distribuira ih u medije
 • Osigurava da se korporacijski identitet i standardi primjenjuju u Društvu, od strane zaposlenika, zastupnika i agencija
 • Prikuplja sve informacije i sugestije o proizvodima konkurenata, potencijalnim poboljšanjima postojećih proizvoda i idejama za nove proizvode, procese i analize, te ih proslijeđuje Sektoru Podrške prodaji
 • Pruža podršku osoblju koje radi na razvoju proizvoda (aktuari) provjeravajući mogućnost plasmana na tržištu i tržišni potencijal
 • Izrađuje i dostavlja godišnje prijedloge budžeta za marketing Upravi Društva na usvajanje
 • Analiza podataka i rezulata promocije kako bi se utvrdila efikasnost kampanja
 • Sprovodi promotivne akcije u skladu sa specifičnim potrebama tržišta
 • Priprema i vrši svu internu i eksternu komunikaciju na nivou Društva
 • Informiše prodaju i ostale odjele u Društvu o reklamnim akcijama
 • Priprema operativne marketinške koncepte
 • Riješava reklamacije korisnika

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • SSS/VŠS/VSS
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražene analitičke vještine;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
 • Izražena kreativnost
 • Poželjno znanje u oblasti grafičkog dizajna

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju.
 • Pomaže pri pronalasku i uspostavi kontakata sa korporativnim klijentima.
 • Pomaže u pripremi prezentacija klijentima sa proizvodima osiguranja.
 • Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Sektoru Podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja.
 • Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika.
 • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor podrške prodaji.
 • Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor podrške prodaji.
 • Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Sektoru finansija.
 • Odgovara na pitanja klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit u Centar za podršku klijentima.
 • Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima.
 • Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora.
 • Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju.
 • Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja.
 • Savjetuje klijente u slučaju nastupa štete.
 • Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju.
 • Učestvuje u raznim aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje.
 • Kontinuirano poboljšava know-how o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem.
 • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.
 • Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • SSS/VŠS/VSS;
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Izražene komunikacijske vještine.

 

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

 Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.
Mjesto rada: Sarajevo
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 

 • Koordinira rad sa drugim sektorima i službama oko pripreme godišnjeg plana javnih nabavki;
 • Prati zakonitosti u radu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 • Učestvuje u izradi godišnjeg plana javnih nabavki;
 • Organizuje i koordinira poslove i zadatke iz oblasti javnih nabavki;
 • Sastavlja potrebne izvještaje i tabelarne preglede;
 • Komunicira sa javnim ustanovama u svrhu prikupljanja neophodne dokumentacije za potrebe učešća na javnim nabavkama;
 • Arhivira i čuva dokumentaciju vezanu za postupke javnih nabavki;
 • Prati propise i standarde na domaćem i inostranom tržištu i u skladu sa tim predlaže određene promjene;
 • Po potrebi obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i odlukama organa Društva;
 • Obavlja druge poslove prema nalogu nadređenog.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

 • SSS, VŠS ili VSS
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

 

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Priprema standardne ponude osiguranja na zahtjev prodaje, proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Sektoru podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja.
 • Provjerava formalnu ispravnost ponuda osiguranja, unosi ih u sistem i izdaje polise u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor podrške prodaji.
 • Odgovara na upite klijenata zastupnika o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor Podrške prodaji.
 • Prikuplja i obrađuje podatake i dokumentaciju potrebne za sklapanje/raskid ugovora o zastupanju, te vodi evidenciju o zaključenim ugovorima sa zastupnicima.
 • Informiše prodaju o novim proizvodima osiguranja, prodajnim akcijama i sl.
 • Odgovara na upite prodaje u vezi karakteristika proizvoda osiguranja, obima osiguravajućeg pokrića, popusta i doplataka, procjene rizika itd
 • Sudjeluje u aktivnostima na razvoju i edukaciji prodaje (seminari, nagrađivanje, savjetovanje).
 • Snabdijeva prodaju potrebnim radnim i propagandnim materijalom (brošure, uslovi, tarife, prezentacije itd.)
 • Naručuje, zaprima i distribuira različitu dokumentaciju prodaji (obrazci stroge evidencije, ponude, uplatnice, izvještaji o dužnoj premiji, neispravni dokumenti i sl.)
 • Prikuplja dokumentaciju u svrhu obnavljanja polisa osiguranja za prodaju.
 • Preuzima žalbe klijenata, proslijeđuje ih Direktoru i pruža mu/joj podršku u obradi žalbi.
 • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.
 • Sarađuje i komunicira sa drugim organizacijskim jedinicama radi razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

 • SSS/VŠS/VSS;
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Izražene komunikacijske vještine;
 • Izražena sistematičnost u radu.

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

 

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Mjesto rada: Banja Luka

 

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima, te obavlja prodajne razgovore.
 • Prezentira klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sklapanja ugovora o osiguranju.
 • Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju.
 • Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Saradnicima za podršku ili Saradnicima za korporativne klijente odnosno Sektoru Podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja.
 • Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika.
 • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor Podrške prodaji.
 • Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor Podrške prodaji.
 • Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd., koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Sektoru Finansija.
 • Odgovara na pitanja klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit Sektoru za prijavu i likvidaciju šteta.
 • Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima.
 • Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora.
 • Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju.
 • Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja.
 • Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju.
 • Učestvuje u raznim aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje.
 • Kontinuirano poboljšava know-how o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem.
 • Izvještava Menadžera prodaje ili Vođu tima o tržišnim strategijama konkurenata i prihvatanju proizvoda i usluga.
 • Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.
 • Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Menadžeru prodaje Podružnice ili Vođi tima.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu nadređenog.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

 • SSS/VŠS/VSS;
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Izražene komunikacijske vještine.

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Prati i analizira likvidnost Društva, te predlaže mjere za unapređenje likvidnosti Društva.
 • Prati priliv i odliv novčanih sredstava sa računa Društva, te kontroliše ispravnost dokumentacije za odliv novčanih sredstava sa računa Društva.
 • Vrši formalnu, suštinsku, računsku i zakonsku kontrolu finansijskih dokumenata.
 • Vrši kontolu kompletnosti i urednosti prateće dokumetacije.
 • Analizira ostvarene rezultate poslovanja pojedinih organizacijskih jedinica.
 • Analizira ostvarenje planiranih troškova pojedinih organizacijskih dijelova i Društva u cjelini.
 • Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza.
 • Kontroliše obračun poreza u skladu sa zakonskim propisima.
 • Kontroliše cesije i kompenzacije.
 • Kontroliše plaćanja donacija, sponzorstva, preventivu i sl.
 • Kontroliše pravdanje akontacija zaposlenika i ostalih akontacija.
 • Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Direktora finansija, računovodstva, controllinga i ulaganja.
 • Kreira izvještaje o ostvarenim rezultatima zaposlenika.
 • Učestvuje u izradi prijedloga politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
 • Vodi složene projekte iz domena finansija.
 • Sarađuje i komunicira sa drugim organizacijskim jedinicam u pogledu razmjene poslovnih informacija
 • Obavlja druge poslove prama nalogu rukovodioca.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Visoka stručna sprema (VSS) – ekonomski fakultet;
 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražene analitičke vještine;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

 Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Analizira zahtjeve klijenata za osiguranjem i utvrđuje nezavisnu procjenu složenih rizika neživotnog osiguranja u skladu sa standardima selekcije Društva.
 • Sarađuje i komunicira sa procjeniteljima građevinske, mašinske i ostalih struka u pogledu organizovanja pregleda imovine potencijalnih osiguranika radi utvrđivanja rizika.
 • Preuzima zahtjeve iz Podružnica i Poslovnica Društva za izradu ponuda osiguranja za korporativne klijente, utvrđuje uslove i visinu premije osiguranja.
 • Priprema specijalne ponude osiguranja za korporativne klijente u saradnji sa zaduženim voditeljem poslovnog odnosa.
 • Vrši kontrolu promjene ugovora o osiguranju neživota.
 • Vodi brigu o dosljednoj primjeni uslova osiguranja i tarifa premija.
 • Provjerava pridržavanje limitima selekcije rizika od strane zaposlenika Društva i eksternih saradnika.
 • Koordinira sa drugim organizacijskim jedinicama Društva u vezi procjene rizika osiguranika i rješavanja zahtjeva klijenata.
 • Prikuplja dokumentaciju, priprema ponude I vodi evidenciju u vezi sa postupcima javnih nabavki u kojima ucestvije Drustvo.
 • Odgovara na tehnička pitanja klijenata, zaposlenika Društva i eksternih saradnika.
 • Identificira uzroke žalbi iz oblasti za koju je odgovoran, čini korekcije ili organizuje da se iste izvrše.
 • Učestvuje u edukaciji zaposlenika i eksternih saradnika o proizvodima osiguranja neživota.
 • Po potrebi učestvuje u riješavanju odštetnih zahtjeva klijenata.
 • Učestvuje u razvoju proizvoda osiguranja neživota.
 • Vodi i/ili učestvuje u složenim projektima iz osiguranja neživota.
 • Prati savremene trendove i dostignuća iz područja procjene rizika.
 • Priprema programe poslovne politike sa stajališta procjene rizika.
 • Izrađuje prijedloge politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
 • Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.
 • Izrađuje izvještaje i analize za poslovodstvo u funkciji donošenja poslovnih odluka.
 • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Visoka stručna sprema;
 • Prednost kandidatima sa završenom medicinskom srednjom školom;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

 Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Sudjelovanje u pripremi mjesečnih controlling izvještaja prema Upravi Društva i ostalim organizacionim cjelinama.
 • Sudjelovanje u nadzoru provođenja internih standarda i procedura.
 • Održava controlling sistem.
 • Učestvuje u izradi izvještaja koje izrađuje odjela za controlling prema svim organizacionim cjelinama Društva.
 • Izrađuje planove i izvještaje za potrebe Društva.
 • Izrađuje izvještaje i analize o upravljanju troškovima.
 • Izrađuje i analizira izvještaje o prodaji i profitabilnosti.
 • Učestvovanje u finansijskom planiranju i budžetiranju.
 • Sudjelovanje u izradi i usklađivanju raznih internih procedura, uputa i pravilnika.
 • Ostale finansijsko administrativne poslove prema potrebi.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • SSS/VSS ekonomskog smjera;
 • Napredno korištenje programa MS Excel;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;

 

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba.

 Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Nadgleda, koordinira i instalaciju hardware-a, software-a i adnimistraciju istog;
 • Montira računarsku i IT opremu;
 • Vrši update, distribuciju i trening za korištenje novih verzija rješenja;
 • Instalacija i podešavanje radnih stanica, spajanje na LAN/WAN mrežu;
 • Vrši instalaciju servera, klijenata i sve druge operacije potrebne za konfiguraciju e-mail software-a;
 • Vrši instalaciju OS i aplikacija, klijenata i sve druge operacije potrebne za konfiguraciju e-mail software-a;
 • Pruža podršku korisnicima putem portala, telefonom i direktnim pristupom ili delegira probleme višem stručnom nivou;
 • Otklanja probleme, kvarove na OS i aplikacijama;
 • Evidentira help desk probleme i priprema i prezentira izvještaje o završenim aktivnostima;
 • Ostali srodni poslovi po nalopgu nadređenih.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • IV stepen – srednja stručna sprema;
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Komunikativnost i sugestivnost;
 • Analitički pristup rješavanju problema;
 • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije i spremnost na terenski rad;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad.


Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na
posao.asaosiguranje@asa.ba.

 Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

jedan (1) izvršilac (m/ž)

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Prati priliv i odliv novčanih sredstava sa računa Društva, te kontroliše ispravnost dokumentacije za odliv novčanih sredstava sa računa Društva.
 • Vrši formalnu, suštinsku, računsku i zakonsku kontrolu finansijskih dokumenata.
 • Vrši kontolu kompletnosti i urednosti prateće dokumetacije.
 • Vrši kontrolu isplate šteta, te priprema izvještaje o isplaćenim štetama.
 • Kontroliše obračun poreza u skladu sa zakonskim propisima.
 • Analizira potraživanja i naplatu.
 • Izrađuje izvještaje o dužnoj premiji.
 • Generiše obavijesti o dužnoj premiji osiguranja
 • Obavlja korespondenciju i komunikaciju sa dužnicima.
 • Koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu dužne premije
 • Priprema dokumentaciju klijenta za utuženje po osnovu dužne premije.
 • Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza.
 • Vrši arhiviranje dokumentacije.
 • Vodi i/ili učestvuje u složenim projektima iz domena finansija i računovodstva.
 • Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti.
 • Vodi evidenciju o stanju i kretanju blagajne/gotovine na nivou Društva i u Podružnicama Društva.
 • Obračunava i isplaćuje akontacije o osnovu službenih putovanja i sl.
 • Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza.
 • Vrši arhiviranje dokumentacije.
 • Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti.
 • Sarađuje i komunicira sa drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • Srednja stručna sprema (SSS) – završena srednja škola ekonomske struke, gimnazija i sl.;
 • Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru, sa posebnim akcentom na MS Excel;
Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba
Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja. 
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

 

Više informacija možete pronaći putem linka.

Više informacija možete pronaći putem linka.

Više informacija možete pronaći putem linka.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09