KONTAKT

KONTAKT

Glavna Filijala Sarajevo
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Tel: 033/ 586-723
Fax: 033/ 586-816
E-mail: poslovnica-sarajevo@asa-osiguranje.ba

 

Poslovnica Ferhadija
Adresa: Ferhadija 4
Tel: 033/ 246-527    061/ 814-000
E-mail: maid.lasetovic@asa.ba

 

Poslovnica Šentada
Adresa: Kolodvorska 5
Tel: 033/ 586-888
E-mail: elvir.herco@asa.ba

 

Poslovnica Pionirska dolina
Adresa: Patriotske lige bb
Tel: 033/ 408-769
E-mail: amina.dzindo@asa.ba

 

Poslovnica Hadžići
Adresa: Hadželi 174
Tel.: 033/ 890-349
E-mail: amir.joldo@asa.ba

 

 

 

 

 

 

 

Sarajevo

Glavna Filijala Banja Luka
Adresa: Jevrejska bb (ugao Jevrejska i Nikole Pašića)
Tel/fax: 051/491-246

 

Poslovnica Derventa
Adresa: Kralja Petra I b.b.
Tel/fax: 053/332 332

 

Poslovnica Gradiška
Adresa: Nikole Tesle 1
Tel/fax: 051/491-247

 

Poslovnica Prnjavor
Adresa: Ratkovac bb
Mob: 066/540-111
Tel: 051/648-359
E-mail:dejan.stojcic@asa.ba,

 

Banja Luka

Podružnica Bihać
Adresa: Mehmedalije Maka Dizdara 3, 77000 Bihać
Tel: 037/226 835
E-mail: podruznica-bihac@asa-osiguranje.ba

 

Poslovnica Bihać – Tehnički pregled Autocomerc
Adresa: V Korpusa 26
Tel: 037/963-133

 

Poslovnica Cazin
Adresa: Izeta Nanića bb
Tel: 061/767-414
E-mail: hazim.toromanovic@asa.ba

 

Poslovnica Velika Kladuša
Adresa: Cazinska 12
E-mail: fatime.miljkovic@asa.ba

 

Podružnica Ključ
Adresa: Branilaca BiH 129
Tel: 062/753-228
Podružnica Sanski Most
Adresa: 7 Korpusa b.b.
Tel: 037/963-133

 

Bihać

Filijala Bijeljina
Adresa: Njegoševa 75
Tel/fax: 055/490-180

 

Poslovnica Brčko
Adresa: Konačko brdo 22
Tel: 049/233-303

 

Poslovnica Bijeljina
Adresa: Ive Andrića 41 A
Tel/fax: 055/490-182

 

Poslovnica Janja
Adresa: Tržni centar bb
Tel/fax: 055/490-181

 

Poslovnica Zvornik
Adresa: Svetog Save Z-17
Telefon: 056/490-180

 

Bijeljina

Filijala Doboj
Adresa: Nikole Pašića 2/16
Tel/fax: 053/490 -180

 

Poslovnica Teslić
Adresa: Kraiška bb
Tel/fax: 053/490-181

 

Poslovnica Petrovo
Adresa: Centar
Tel/fax: 053/490-182

 

Doboj

Podružnica Goražde
Adresa: Sinan Paše Sijerčića bb
Tel/fax: 038/221 472
E-mail: podruznica-gorazde@asa-osiguranje.ba

 

Goražde

Filijala Istočno Sarajevo
Adresa: Srpskih ratnika bb, 71420 Pale
Tel/fax: 057/490-180

 

Poslovnica Istočno Sarajevo
Adresa: Spasovdanska 11b
Tel/fax: 057/230-497
E-mail: tamara.tambur@asa.ba

 

Poslovnica Sokolac
Adresa: Milana Šarca 2
Tel/fax: 057/490-181

 

Poslovnica Trebinje
Adresa: Carice Milice br. 2
Tel/Fax: 059/490-180

 

Poslovnica Nevesinje
Adresa: Rade Radovića bb
Tel/Fax: 059/601-205

 

 

Istočno Sarajevo

Podružnica Mostar
Adresa: M. Tita 59
Tel: 036/ 550 699
Fax: 036/ 554 080
E-mail: podruznica-mostar@asa-osiguranje.ba

 

Poslovnica Mostar 
Adresa: Tehnički Pregled ”Bišće polje”, Bišće Polje
Tel/fax: 036/ 576 092

 

Poslovnica Mostar
Adresa: Tehnički Pregled ”Sutina”, Sutina bb
Tel/fax: 036/ 558 070, 558 072

 

Poslovnica Konjic
Adresa: Kolonija bb
Tel/fax: 036/ 726 635

 

Poslovnica Jablanica
Adresa: Željeznička bb (Tehnički pregled)
Tel/fax: 036/ 281 308

 

Poslovnica Čapljina
Adresa: Braće Radića bb
Tel.: 036 807 436
E-mail: igor.jovanovic@asa.ba

 

 

Mostar

Filijala Prijedor
Adresa: Zanatska bb
Tel/fax: 052/490- 180

 

Poslovnica Oštra Luka
Adresa: Oštra Luka 61
Tel/Fax: 052/337 477

 

Poslovnica Kozarska Dubica
Adresa: Kralja Petra I oslobodioca
Tel: 052/490-181

 

Prijedor

Podružnica Travnik
Adresa: Žitarnica 17,
Tel/fax: 030/ 511 947, 501 912
E-mail: podruznica-travnik@asa-osiguranje.ba

 

Poslovnica Travnik 
Adresa: Prnjavor bb
Tel/fax: 030-513-890

 

Poslovnica Busovača
Adresa: 16. kolovoza bb
Tel/fax: 030/ 733 752

 

Poslovnica Bugojno
Adresa: Vrbanja bb
Tel/fax: 030/ 257 734

 

Poslovnica Fojnica
Adresa: Bakovički put bb
Tel/fax: 030/ 802-058

 

Poslovnica Gornji Vakuf
Adresa: Vrbaska bb
Tel/fax: 030/509-129

 

Travnik

Podružnica Tuzla
Adresa: I Inžinjeriske brigade L2/10A (Zgrada Titanik)
Tel: 035/369-181  035/369-182  035/362-792
Fax: 035/363-051
E-mail: podruznica-tuzla@asa-osiguranje.ba

 

Poslovnica Tuzla
Adresa: Turalibegova 44
Tel: 035/277-731
E-mail: goran.petrovic@asa.ba

 

Poslovnica Lukavac
Adresa: Branilaca Bosne bb
Tel/fax:  035/369-234
Mob: 061/881-140

 

Poslovnica Srebrenik
Adresa: Teritorijalne odbrane bb – Bigeraj
Tel/fax: 035/645 311

 

Poslovnica Živinice
Adresa: Druga ulica 51
Tel/fax: 035/773 953

 

Poslovnica Gračanica
Adresa: Varoš 2
Tel: 061/830-437
E-mail: aldin.delic@asa.ba

 

Poslovnica Kalesija – TP Polo
Adresa: Kurtići bb, Kalesija
Tel/Fax: 035/631-431

 

Poslovnica Gradačac
Adresa: Sarajevska bb, 76250 Gradačac
Tel: 061/282 464
E-mail: zafir.gubaljevic@asa.ba

 

 

 

Tuzla

Podružnica Zenica
Adresa: Trg BiH 1.
Tel: 032/201 610, 244-600, 247 855
Fax: 032/201 611
E-mail: podruznica-zenica@asa-osiguranje.ba

 

Poslovnica Zenica
Adresa: Marjanovića put 2
Tel: 032/425-255
E-mail: halima.ahmetovic@asa.ba

 

Visoko
Adresa: Tehnički Pregled “BTS”, Bakračeva 1
Tel: 032/736 040

 

Maglaj
Adresa: 4. ulica bb
Tel: 032/206 512

 

Doboj-Jug (Matuzići)
Adresa: 203. Brigade 88
Tel: 032/691 160

 

Poslovnica Jelah
Braće Kotorić 11
Tel/Fax: 032/465-390

 

 

Zenica