DIREKCIJA I POSLOVNICE

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona
080 02 02 09 ili putem Viber kontakta 061 66 30 03

 

DIREKCIJA

DRUŠTVA

Adresa:

Trg međunardnog prijateljstva 25
Sarajevo

Telefon (centrala)

080 02 02 09

Viber 061 66 30 03

E-mail:

info@asa-osiguranje.ba

Web:

www.asa-osiguranje.ba

Aktuarstvo i upravljanje rizicima

Tel: 033/255 633, 255 634
Fax: 033/255 618
E-mail: apari@asa-osiguranje.ba

Aktuarstvo i upravljanje rizicima

Tel: 033/255 633, 255 634
Fax: 033/255 618
E-mail: apari@asa-osiguranje.ba

Marketing

Tel: 033/ 255 616
Fax: 033/255 618
E-mail: marketing@asa-osiguranje.ba

Interna revizija

Tel: 033/ 255 617
Fax: 033/ 255 618
E-mail: fatima.omerovic@asa.ba

Odjel šteta - imovina

Odjel šteta – imovina
Tel: 033/255 663, 255 664, 033/ 255 666
Fax: 033/255 618
E-mail: stete@asa-osiguranje.ba

Odjel šteta – nezgoda (osiguranje osoba)
Tel: 033/255 662
Fax: 033/255 618
E-mail: stete@asa-osiguranje.ba

Odjel šteta – pravna služba
Tel: 033/255 615
Fax: 033/255 618
E-mail: stete@asa-osiguranje.ba

Sektor prodaje - Fizička lica

Tel: 033/408 962
Fax: 033/255 610
E-mail: ermin.sakic@asa.ba

Sektor IT-a (Informacionih Tehnologija)

Fax: 033/255 618
E-mail: itosiguranje@asa.ba

Sektor IT-a

Fax: 033/255 618
E-mail: itosiguranje@asa.ba

Sektor računovodstva i finansija

Računovodstvo
Tel: 033/255 641, 255 643, 255 644
Fax: 033/255 618
E-mail: finansijeiracunovodstvo@asa-osiguranje.ba

Finansije
Tel: 033/255 640, 255 642
Fax: 033/255 618
E-mail: finansijeiracunovodstvo@asa-osiguranje.ba

Pravna služba

Pravni poslovi
Tel: 033/255 614, 255 672
Fax: 033/255 618
E-mail: pravni-poslovi@asa-osiguranje.ba

Služba nabavki
Tel: 033/255 605
Fax: 033/255 618
E-mail: ensar.razanica@asa.ba

HR

Tel: 033/255 613
Fax: 033/255 618
E-mail: posao.asaosiguranje@asa.ba

Sektor prodaje - Pravna lica

Tel: 033/586 814
Fax: 033/255 610
E-mail: info@asa-osiguranje.ba

NAŠE POSLOVNICE

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje