PROVALNA KRAĐA I RAZBOJNIŠTVO

PROVALNA KRAĐA I RAZBOJNIŠTVO

Kvalitetna polisa jeste jedini pravi oblik zaštitite od provalne krađe i razbojništva – događaja koji, su u stalnom porastu. I pored svih tehničkih oblika zaštite, jedina prava zaštita od provalne krađe i razbojništva jeste ugovorena polica osiguranja.

Predmet osiguranja mogu biti:

  • pokretne stvari (nameštaj, uređaji, zalihe, sitan inventar i oprema)
  • novac i druga sredstva plaćanja, dragocjenosti
  • stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili prodaju, u najam, zalog ili na čuvanje
  • predmeti istorijske i umjetničke vrijednosti u muzejima, izložbama i slično

Vaša imovina ovom policom zaštićena je od:

  • provalne krađe,
  • razbojništva (oduzimanje upotrebom sile ili prijetnjom),
  • pokušaja izvršenja provalne krađe,

Ne treba provjeravati inventivnost savremenih počinilaca ovakvih djela – nijedna zaštita neće biti dovoljna. Jedino polica osiguranja štiti od posljedica nastalih neovlaštenim ulaskom osoba u vaše prostorije. Sistemi zaštite koju posjedujete (tehnička zaštita), pored toga što smanjuju mogućnost nastanka ovih rizika, donose vam i popust kod zaključenja osiguranja u zavisnosti od primjenjenog obima tehničke zaštite.

 

Premiju plaćate zavisno od osiguranog iznosa za predmet osiguranja. Na visinu premije utiče franšiza (osiguranje je moguće ugovoriti sa i bez franšize ), primjenjeni stepen tehničke zaštite, trajanje osiguranja, predmet osiguranja itd.

 

Ako ste imovinu osigurali na sumu osiguranja koja odgovara njenoj ukupnoj vrijednosti, nadoknađuje se vrijednost otuđene stvari kao i oštećenja prouzrokovana prilikom izvršenja provalne krađe i/ili razbojništva.

 

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09