Mali kasko

Mali kasko ASA Osiguranja je dobio ocjenu Odličan (5)!
Uvjerite se i sami zašto

Zašto je mali kasko

dobio ocjenu (5)?

 

 1. Jer dobijate znatno nižu cijenu osiguranja √
 2. Jer ste osigurani u slučaju saobraćajne nezgode √
 3.  Jer odlično za osiguranje vozila starijih od četiri godine √
 4. Jer je odlično za vozače početnike √
 5. Jer osiguranje vrijedi za vrijeme dok se vozilo nalazi na teritoriju BiH i ostalih evropskih zemalja članica sistema zelene karte √

šta je mali

Kasko?

Ukoliko ne želite previše razmišljati o troškovima popravka vozila u slučaju saobraćajne nezgode, Mali kasko ASA Osiguranja je  idealan izbor za Vas!

Uz ugovorenu policu djelomičnog kasko osiguranja brzo riješavate popravak svog vozila a policu malog kasko osiguranja možete KUPITI ONLINE nevezano za policu obaveznog auto osiguranja.

Šta pokriva mali

Kasko?

Mali kasko pokriva sve štete prouzrokovane isključivo u slučaju saobraćajne nezgode.

Uz mali kasko ASA Osiguranja imate mogućnost ugovaranja kasko osiguranja guma koji uključuju pokriće* za:

 1. Ispuhane guma usljed oštećenja √
 2. Ispuhane guma usljed uništenja √
 3. Mehaničkog oštećenja guma uzorkovanog oštim predmetima √
 4. Zamjena gume novom ukoliko popravka gume nije moguća √
 5. Balansiranje točkova, ukupne troškove montiranja novi i odlaganja oštećenih guma √

*Iznos pokrića troškova u skladu sa tarifom i odabranim paketom kasko osiguranja guma:

 • Paket ASA Standard      38 KM godišnje
 • Paket ASA Premium    48 KM godišnje

Mali kasko ASA Osiguranja ne pokriva štete koju prouzrokuje nepoznato vozilo.

imate mogućnost ugovaranja ASA Asitencije na putu koja uključuju pokriće* za:

 1. Troškove popravka vozila i prevoza vozača √
 2. Troškove prenoćišta √
 3. Troškove zamjenskog vozilo √
 4. Troškovi dostave i prevoza vozila √
 5. Troškove taxi prevoza √ 

*Iznos pokrića troškova u skladu sa tarifom i odabranim paketom:

 • Paket STANDARD  28 KM godišnje
 • Paket PREMIUM    38 KM godišnje

ZAKLJUČITE POLICU ONLINE  jednostavno i brzo ili nas posjetite u najbližoj poslovnici.

 

Kolika je premija i

suma osiguranja?

Osiguranje djelomičnog kasko osiguranja ili Mali kasko za slučaj saobraćajne nezgode zaključuje se na ugovoreni limit pokrića.

Odaberite godišnji iznos pokrića koji Vam odgovara i ZAKLJUČITE POLICU ONLINE  jednostavno i brzo ili nas posjetite u najbližoj poslovnici.

Godišnji limit pokrića                Godišnja premija

do 2.000,00 KM                               120,00 KM

do 5.000,00 KM                               190,00 KM

do 7.000,00 KM                               230,00 KM

do 10.000,00 KM                            290,00 KM

Suma osiguranja navedena na polici osiguranja je ugovoreni limit pokrića i predstavlja gornju granicu obaveze Osiguravača po štetnom događaju i agregatno po polisi.

Za premiju osiguranja po svakom od navedenih limita pokrića, kontaktirajte nas kroz  putem  besplatnog info broja 080 02 02 09 ili u vama najbližoj poslovnici ASA Osiguranja.

Osiguranje od automobilske odgovornosti

Jeste li znali da sa našom policom osiguranja od automobilske odgovorni ste ste pokriveni osiguranjem još 30 dana od datuma isteka važenja police ukoliko je namjeravate obnoviti kod nas?

Kasko osiguranje

Ukoliko doživite nezgodu ili se razbolite na godišnjem odmoru ili putovanju ASA Putno zdravstveno osiguranje vam pruža imate sveobuhvatnu zaštitu tokom vašeg puta i boravka u inostranstvu.

Asistencija na putu

Nepredviđeni događaji na putovanju sa vašim vozilom mogu biti frustrirajući. Uz ASA Asistenciju na putu nemate razloga za brigu. Jednim telefonskim pozivom smo tu da asistiramo.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje