Mali kasko

ASA Osiguranje je na tržište plasiralo novi proizvod. Radi se o kasko osiguranju vozila koje je prilagođeno tržištu Bosne i Hercegovine. Naziv proizvoda je „Mali kasko“ a pridjev „mali“, u ovom slučaju, najviše se odnosi na cijenu.

šta je mali

Kasko?

Po prilagođenoj, znatno nižoj cijeni, klijenti ASA Osiguranja mogu zaključiti kasko osiguranje za svoje vozilo koje pokriva štetu nastalu prilikom saobraćajne nezgode. Što znači da ukoliko vaše vozilo pretrpi štetu u saobraćajnoj nezgodi, osiguranje će nadoknaditi svu štetu do iznosa sume osiguranja. Kolika je suma osiguranja ovisi o visini premije koju odaberete za Mali kasko vašeg vozila.

Šta pokriva mali

Kasko?

Mali kasko pokriva sve štete prouzrokovane isključivo u slučaju saobraćajne nezgode.

Ovim osiguranjem nije pokrivena šteta koju prouzrokuje nepoznato vozilo.

Kolika je premija i

suma osiguranja?

Osiguranje djelomičnog kasko-osiguranja ili Mali kasko za slučaj saobraćajne nezgode zaključuje se na ugovoreni limit pokrića.

Suma osiguranja navedena na polici osiguranja je ugovoreni limit pokrića i predstavlja gornju granicu obaveze Osiguravača po štetnom događaju i agregatno po polisi. Ispod možete vidjeti tabelarni prikaz dostupnih suma osiguranja.

LIMIT POKRIĆA- SUMA OSIGURANJA

do 2.000 KM
do 5.000 KM
do 7.000 KM
do 10.000 KM

Za premiju osiguranja po svakom od navedenih limita pokrića, molim da nas kontaktirate kroz opciju “zatraži ponudu” na web stranici, na besplatni info broj 080 02 02 09 ili u vama najbližoj poslovnici ASA Osiguranja.

Osiguranje od automobilske odgovornosti

Jeste li znali da sa našom policom osiguranja od automobilske odgovorni ste ste pokriveni osiguranjem još 30 dana od datuma isteka važenja police ukoliko je namjeravate obnoviti kod nas?

Kasko osiguranje

Ukoliko doživite nezgodu ili se razbolite na godišnjem odmoru ili putovanju ASA Putno zdravstveno osiguranje vam pruža imate sveobuhvatnu zaštitu tokom vašeg puta i boravka u inostranstvu.

Asistencija na putu

Nepredviđeni događaji na putovanju sa vašim vozilom mogu biti frustrirajući. Uz ASA Asistenciju na putu nemate razloga za brigu. Jednim telefonskim pozivom smo tu da asistiramo.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Promo video

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje