Nove investicije ASA Osiguranja u regiji Tuzla

Nove investicije ASA Osiguranja u regiji Tuzla

Naša kompanija, ASA Osiguranje, zvanično je realizovala dvije značajne investicije u regiji Tuzla.

Kupovina kompanije TZINSPEKT d.o.o. je realizovana u martu 2019. godine, a u junu je ozvaničena kupovina nekretnina i opreme u Gračanici. Vrijednost obje investicije je oko tri miliona konvertibilnih maraka.

Preko ove dvije investicije ASA Osiguranje će, zajedno sa svojom sestrinskom kompanijom ASA Assistance, pored usluga osiguranja, ponuditi i usluge tehničkog pregleda vozila i ostale prateće usluge građanima Tuzle i Gračanice. Prednosti koje će klijenti imati su da će sada moći obaviti sve potrebno za registraciju vozila na jednom mjestu.

“ASA Osiguranje kao društvo koje živi, a ne samo posluje u Bosni i Hercegovini, ima posebnu satisfakciju od investiranja u našoj državi. Sigurno da su našoj privredi potrebne investicije a najpoželjnije su upravo one koje dolaze od domaćih privrednih subjekata. Ovakvim investicijama želimo da dodatno proširimo naš portfelj, poslovnu mrežu i približimo se našim klijentima kojih je u regiji Tuzla, a i širom Bosne i Hercegovine sve više”, istakao je Predsjednik Uprave Društva Feđa Morankić.