O DRUŠTVU

O DRUŠTVU

Kvalitet, brzina, inovativnost i odgovornost su temeljne odrednice poslovanja ASA OSIGURANJA, i na tome se izgrađuje od samog osnivanja već prepoznatljiv imidž Društva. Konačan cilj je postati najbolji domaći brend osiguranja.

ASA OSIGURANJE je domaće osiguravajuće društvo, osnovano od strane ASA HOLDING-a i Bosna Reosiguranja, koje je počelo sa radom u oktobru 2007. godine. Tokom 2008. godine zaposleno je preko 50 radnika, formirani su prvi sektori društva, otvorene podružnice i uspostavljen je značajan dio unutrašnje i vanjske prodajne mreže. U relativno kratkom periodu svog postojanja, Društvo je razvilo rasprostranjenu mrežu od 12 Filijala i Podružnica u glavnim ekonomskim centrima kao što su Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar, Travnik, Bihać, Goražde, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Istočno Sarajevo te otvorilo više od 50 prodajnih mjesta širom BiH.

ASA OSIGURANJE u svojoj ponudi ima kompletnu paletu proizvoda neživotnog osiguranja – osiguranje osoba, vozila i imovine. Svakoj polisi osiguranja se pristupa sa velikom važnošću, a skrojene su shodno željama i potrebama naših klijenata. ASA Osiguranje, obzirom da kao domaće Društvo živi i radi u svojoj sredini, najbolje može prepoznati potrebe svojih klijenata i ponuditi im upravo one usluge koje su njima potrebne.

Da su kvalitete i odgovornost koje ima ASA Osiguranje prepoznali građani pokazuju činjenice da je Društvo iz godine u godinu značajno povećavalo premiju osiguranja i svoj tržišni udio. U 2017. godini, ASA OSIGURANJE je ostvarilo rezultat od 23,5 miliona KM, i time povećala premiju za 15,33% u odnosu na proteklu godinu.

Posebno smo ponosni na stepen povrata naših klijenata iz godine u godinu, koji dostiže 85%, potvrđujući naš kvalitet, brzinu i profesionalnost.

Jedna od osnovnih komparativnih prednosti ASA OSIGURANJA je brzina obrade i isplate odštetnih zahtjeva. Društvo je i tokom 2017. godine zadržalo vodeće mjesto na tržišnoj ljestvici efikasnosti isplate šteta sa visokih 98,01% te time 5tu godinu zaredom opravdalo slogan “ŠAMPION U BRZINI ISPLATE ŠTETA”.

ASA OSIGURANJE od samog početka poslovanja forsira politiku obrade šteta u ovlaštenim servisima, po principu „ključ u ruke“.

Već duži niz godina Društvo sinergijski nastupa sa članicama ASA PREVENT Grupacije, putem zajedničkih marketinških akcija, sa rezultatima koje klijentu omogućavaju jednostavnije procedure i brže usluge prilikom korištenja zdravstvenih usluga, plaćanja ili kreditiranja putem banke, osiguranja i registracije vozila itd.

Zahtjevi savremenog tržišta uticali su da se svakodnevno intenzivno posvetimo unapređenju unutrašnje organizacije rada i novim softverskim rješenjima, novoj sistematizaciji, procesima i politikama, a sve u cilju pružanja što profesionalnijih, inovativnijih i kvalitetnijih usluga. Pored ovog promjenila se i struktura dioničara, te pored ASA HOLDINGA-a i Bosna Reosiguranja dodatni dioničar je IF PREVENT INVEST d.o.o. a Društvo je investicijama u domaće kompanije dodatno učvrstilo svoju solventnost i iskazalo dodatnu ozbiljnost.

ASA OSIGURANJE i u narednim godinama nastavlja svoju misiju potpune posvećenosti unapređenju sigurnosti življenja i poslovanja svojih klijenata, uz kontinuirano širenje lepeze svojih usluga i kanala prodaje, ulaganje u svoje ljudske resurse, poslovne procese i infrastrukturu, te njegovanju odnosa sa poslovnim partnerima i društvenom zajednicom u kojoj posluje.

Strategija i ciljevi za naredne četiri godine bazirani su na zdravoj strukturi portfolija i finansijskoj stabilnosti, uz povećanje premije osiguranja i tržišnog udjela. To su preduvjeti za razvoj profitabilne osiguravajuće kuće i koja ispunjava u ugovorenim rokovima obaveze, kako prema osiguranicima, tako i prema svojim poslovnim partnerima i dioničarima.

A naš konačan cilj je postati domaći brend osiguranja broj jedan u svim segmentima poslovanja.

Mi smo domaća osiguravajuća kuća koje brine o sigurnosti življenja i poslovanja svojih klijenata pružajući im maksimalnu zaštitu svojim proizvodima i uslugama.

Naše ključne vrijednosti su etično i odgovorno poslovanje. Ličnim integritetom i entuzijazmom sa našim klijentima i partnerima gradimo odnos povjerenja, koji je prije svega zasnovan na brzoj i efikasnoj naknadi šteta.Vođeni principom dobrog menadžmenta i primjenom jasnih procedura, na postavljene zahtjeve reagujemo brzo, fleksibilno i transparentno, a finansijska snaga u vidu likvidnosti i solventnosti nam omogućava efikasno djelovanje i ispunjavanja naših obaveza.

Raspolažući raznovrsnim finansijskim i drugim uslugama i proizvodima, naš tim kompetentnih i motivisanih ljudi, orijentiran je na pojedinačne potrebe naših klijenata. Dobrom procjenom rizika i ulaganjem u prevenciju šteta, pomažemo im da unaprijede kvalitet svog življenja. Djelujući kao članica ASA-Prevent poslovnog sistema, omogućavamo svojim klijentima druge raznovrsne pogodnosti čime naša saradnja dobija dodatnu vrijednost.

Okruženje u kojem poslujemo karakteriše ekonomsko-politička nestabilnost, izražene klimatske promjene koje povećavaju rizik nastanka štetnih događaja, opća digitalizacija usluga, dok proces EU integracija stavlja posebne izazove u kontekstu postojećeg i budućeg pravnog okruženja. Strateškim planiranjem, unaprjeđenjem infrastrukture, organizacije i procesa rada, te kontinuiranom edukacijom uposlenika idemo u korak sa vremenom i spremno odgovaramo na izazove modernog življenja.

U postojećim sociokulturnim prilikama naš izbor je njegovanje kulture optimizma, i kroz direktne kontakte sa našim partnerima, orijentiranost na rješenja.

ASA OSIGURANJE praktikuje politiku transparentnosti svojih rezultata. Ovdje možete pronaći osnovne informacije o poslovanju Društva od zvaničnog početka rada 01.10.2007. godine do 31.12.2016. godine, kao i sumirane izvještaje nezavisnog revizora.

Ovdje možete pronaći osnovne informacije o poslovanju Društva za 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. godinu.

Rezultati kroz godine20132014201520162017
Policirana Premija (KM)10.800.29312.299.34116.716.91819.567.03522.568.441
Obrađene štete (KM)5.292.4297.200.9956.819.5768.679.2949.222.420
Tehničke rezerve (KM)8.354.4999.187.63011.782.38713.399.49915.783.305

Razvoj privrede i djelatnosti osiguranja u BiH nametnuli su potrebu za automatskim reosiguravateljnim pokrićima – obveznim reosiguranjem. Reosiguranje po svojoj prirodi je zasebna djelatnost osiguranja u kojoj osiguravatelj prenosi na reosiguravatelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat plaća reosiguravatelju premiju reosiguranja.

Radi zaštite vlastite sigurnosti, a prevashodno sigurnosti svojih klijenata – osiguranika, ASA OSIGURANJE posvećuje dužnu pažnju raspodjeli i plasmanu viška rizika u reosiguranje.

Posredstvom domaće reosiguravajuće kuće Bosna Reosiguranja d.d., višak preuzetog rizika se raspodjeljuje na širem tržištu osiguranja odnosno poznatim reosiguravajućim kućama kao što su Munich Re iz Minhena, Swiss Re Germany iz Minhena, Hannover Re iz Hanovera, SCOR iz Kelna, DEVK iz Keln i, Aspen iz Ciriha.

ASA Osiguranje dd, Sarajevo

Društvo za osiguranje

Trg međunarodnog prijateljstva 25

71000 Sarajevo, Novi grad

ID Broj: 4201261240009

Brojevi računa:

ASA Banka d.d. Sarajevo134-610-10001661-41
BBI BANK d.d. Sarajevo141-001-00026777-53
INTESA SANPAOLO BANKA BH154-106-20006342-78
Raiffeisen BANK161-000-00741400-21
SPARKASSE BANKA d.d. Sarajevo199-049-00067437-78
UNICREDIT – Glavna Filijala Banja Luka551-790-22206233-02
Vakufska banka d.d.160-107-00000220-40
PROCREDIT BANK d.d.194-141-72641031-93