O DRUŠTVU

O DRUŠTVU

ASA Osiguranje dd, Sarajevo

Društvo za osiguranje

Trg međunarodnog prijateljstva 25

71000 Sarajevo, Novi grad

ID Broj: 4201261240009

Brojevi računa:

ASA Banka d.d. Sarajevo 134-610-10001661-41
BBI BANK d.d. Sarajevo 141-001-00026777-53
INTESA SANPAOLO BANKA BH 154-106-20006342-78
Raiffeisen BANK 161-000-00741400-21
SPARKASSE BANKA d.d. Sarajevo 199-049-00067437-78
UNICREDIT – Glavna Filijala Banja Luka 551-790-22206233-02
Vakufska banka d.d. 160-107-00000220-40
PROCREDIT BANK d.d. 194-141-72641031-93

 

Kvalitet, brzina, inovativnost i odgovornost su temeljne odrednice poslovanja ASA OSIGURANJA, i na tome se izgrađuje od samog osnivanja već prepoznatljiv imidž Društva. Konačan cilj je postati najbolji domaći brend osiguranja.

ASA OSIGURANJE je domaće osiguravajuće društvo, osnovano od strane ASA HOLDING-a i Bosna Reosiguranja, koje je počelo sa radom u oktobru 2007. godine. Tokom 2008. godine zaposleno je preko 50 radnika, formirani su prvi sektori društva, otvorene podružnice i uspostavljen je značajan dio unutrašnje i vanjske prodajne mreže. U relativno kratkom periodu svog postojanja, Društvo je razvilo rasprostranjenu mrežu od 12 Filijala i Podružnica u glavnim ekonomskim centrima kao što su Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar, Travnik, Bihać, Goražde, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Istočno Sarajevo te otvorilo više od 50 prodajnih mjesta širom BiH.

ASA OSIGURANJE u svojoj ponudi ima kompletnu paletu proizvoda neživotnog osiguranja – osiguranje osoba, vozila i imovine. Svakoj polisi osiguranja se pristupa sa velikom važnošću, a skrojene su shodno željama i potrebama naših klijenata. ASA Osiguranje, obzirom da kao domaće Društvo živi i radi u svojoj sredini, najbolje može prepoznati potrebe svojih klijenata i ponuditi im upravo one usluge koje su njima potrebne.

Da su kvalitete i odgovornost koje ima ASA Osiguranje prepoznali građani pokazuju činjenice da je Društvo iz godine u godinu značajno povećavalo premiju osiguranja i svoj tržišni udio. U 2018. godini, ASA OSIGURANJE je ostvarilo rezultat od 27,3 miliona KM, i time povećala premiju za 21,12% u odnosu na 2017. godinu.

Posebno smo ponosni na stepen povrata naših klijenata iz godine u godinu, koji dostiže 85%, potvrđujući naš kvalitet, brzinu i profesionalnost.

Jedna od osnovnih komparativnih prednosti ASA OSIGURANJA je brzina obrade i isplate odštetnih zahtjeva. Društvo je i tokom 2018. godine zadržalo vodeće mjesto na tržišnoj ljestvici efikasnosti isplate šteta sa visokih 98,42% te time 6tu godinu zaredom opravdalo slogan “ŠAMPION U BRZINI ISPLATE ŠTETA”.

ASA OSIGURANJE od samog početka poslovanja forsira politiku obrade šteta u ovlaštenim servisima, po principu „ključ u ruke“.

Već duži niz godina Društvo sinergijski nastupa sa članicama ASA PREVENT Grupacije, putem zajedničkih marketinških akcija, sa rezultatima koje klijentu omogućavaju jednostavnije procedure i brže usluge prilikom korištenja zdravstvenih usluga, plaćanja ili kreditiranja putem banke, osiguranja i registracije vozila itd.

Zahtjevi savremenog tržišta uticali su da se svakodnevno intenzivno posvetimo unapređenju unutrašnje organizacije rada i novim softverskim rješenjima, novoj sistematizaciji, procesima i politikama, a sve u cilju pružanja što profesionalnijih, inovativnijih i kvalitetnijih usluga. Pored ovog promjenila se i struktura dioničara, te pored ASA HOLDINGA-a i Bosna Reosiguranja dodatni dioničar je IF PREVENT INVEST d.o.o. a Društvo je investicijama u domaće kompanije dodatno učvrstilo svoju solventnost i iskazalo dodatnu ozbiljnost.

ASA OSIGURANJE i u narednim godinama nastavlja svoju misiju potpune posvećenosti unapređenju sigurnosti življenja i poslovanja svojih klijenata, uz kontinuirano širenje lepeze svojih usluga i kanala prodaje, ulaganje u svoje ljudske resurse, poslovne procese i infrastrukturu, te njegovanju odnosa sa poslovnim partnerima i društvenom zajednicom u kojoj posluje.

Strategija i ciljevi za naredne četiri godine bazirani su na zdravoj strukturi portfolija i finansijskoj stabilnosti, uz povećanje premije osiguranja i tržišnog udjela. To su preduvjeti za razvoj profitabilne osiguravajuće kuće i koja ispunjava u ugovorenim rokovima obaveze, kako prema osiguranicima, tako i prema svojim poslovnim partnerima i dioničarima.

A naš konačan cilj je postati domaći brend osiguranja broj jedan u svim segmentima poslovanja.

ASA OSIGURANJE praktikuje politiku transparentnosti svojih rezultata. Ovdje možete pronaći osnovne informacije o poslovanju Društva od zvaničnog početka rada 01.10.2007. godine do 31.12.2016. godine, kao i sumirane izvještaje nezavisnog revizora.

Ovdje možete pronaći osnovne informacije o poslovanju Društva za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018. godinu.

Rezultati kroz godine 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Policirana Premija (KM) 10.800.293 12.299.341 16.716.918 19.567.035 22.568.441 27.316.787
Obrađene štete (KM) 5.292.429 7.200.995 6.819.576 8.679.294 9.222.420 11.966.283
Tehničke rezerve (KM) 8.354.499 9.187.630 11.782.387 13.399.499 15.770.305 19.203.648

Razvoj privrede i djelatnosti osiguranja u BiH nametnuli su potrebu za automatskim reosiguravateljnim pokrićima – obveznim reosiguranjem. Reosiguranje po svojoj prirodi je zasebna djelatnost osiguranja u kojoj osiguravatelj prenosi na reosiguravatelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat plaća reosiguravatelju premiju reosiguranja.

Radi zaštite vlastite sigurnosti, a prevashodno sigurnosti svojih klijenata – osiguranika, ASA OSIGURANJE posvećuje dužnu pažnju raspodjeli i plasmanu viška rizika u reosiguranje.

Posredstvom domaće reosiguravajuće kuće Bosna Reosiguranja d.d., višak preuzetog rizika se raspodjeljuje na širem tržištu osiguranja odnosno poznatim reosiguravajućim kućama kao što su Munich Re iz Minhena, Swiss Re Germany iz Minhena, Hannover Re iz Hanovera, SCOR iz Kelna, DEVK iz Keln i, Aspen iz Ciriha.

Da bi realizovali sve planirane aktivnosti potrebno je dosta rada i truda naših uposlenika. Uposlenici Društva i njihov marljiv rad su glavna kvaliteta ASA Osiguranja. Ovaj kvalitet je nešto što želimo dodatno naglasiti te graditi budućnost koja se zasniva na predanom radu nas u Društvu. Svakodnevno unaprijeđenje kako bi kreirali bolje ASA Osiguranje, ponudili našim klijentima bolje proizvode, bolju uslugu te na taj način učinili njihovu svakodnevnicu boljom. Želja je da na svom primjeru pokažemo stanovništvu da je moguće uraditi dobre stvari i napraviti svoju okolinu boljom ukoliko napravimo boljeg sebe. S toga, vizija društva je:

Konstantnim razvojem i predanim radom kreirati bezbrižnije i bolje ovdje.

U skladu sa navedenom vizijom, kreirana je i misija Društva:

Kao domaća kompanija uz pomoć kvalitetne domaće radne snage razvijati naše Društvo uz uvođenje inovacija u poslovanju i ponudi naših proizvoda uz potpunu prilagodbu tržištu na kojem živimo i poslujemo.