OBJEKTI I OPREMA U MONTAŽI

Osiguranje objekata u montaži pruža zaštitu od mnogobrojnih rizika koji bi se mogli desiti tokom izvođenja montažnih radova, a koji bi mogli dovesti do znatnih finansijskih gubitaka. Tokom montaže nekog objekta, uključeno je puno radnika, mašina i materijala koji se tokom ove faze trebaju zaštiti, kao i sam objekat koji se montira od različitih rizika.

Zašto vam treba

Ovo osiguranje?

Polisa osiguranja objekata i opreme u montaži nude mogućnost osiguranja velikog broja rizika, kako požarnih i tehničkih tako i odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Svejedno da li ste investitor ili izvođač radova, ovo osiguranje je neophodno za svakog ozbiljnog privrednika iz prostog razloga što štete, po ovom osnovu, mogu biti značajne po svojim iznosima.

Ko može sklopiti

ovo osiguranje?

Ovo osiguranje obično sklapa investitor ili izvođač ili podizvođač radova i to za onaj dio za koji ima imovinski interes ili ugovorenu obvezu da osigura objekat u montaži kompletno ili u fazi u kojoj izvodi radove, od mogućih opasnosti.

Ko se može osigurati

ovom policom?

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Metalne konstrukcije
 • Mašine, mašinska i elektro oprema, instalacije i aparati, postolja i temelji ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti objekta u montaži
 • Montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu
 • Građevinski dio koji se gradi isključivo za potrebe objekta u montaži.

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i:

 • Objekti koji su već izgrađeni i na kojima se obavljaju montaže, popravci, sanacije i slično
 • Montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu i koji nisu ili nisu u cijelosti obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u montaži ako te stvari čine materijalnu imovinu izvoditelja radova
 • Pomoćni materijal i alat koji se koriste za montaže
 • Usidrena plovila, čamci, splavovi, pontoni na vodi te stvari na njima za vrijeme montaže na vodi ili obali
 • Stvari radnika

Od čega se ove

Investicije osiguravaju?

U osnovne rizike spadaju:

 • Požar i udar groma, eksplozija, oluja i grad (tuča), manifestacija i demonstracija, izlijevanja vode, mraza, snijega i leda, snježne lavine, odronjavanja i zarušavanja tla
 • Udar motornog vozila, prikolice, radne mašine, pada osigurane stvari, udara ili pada drugog predmeta na, ili u, osiguranu stvar
 • Nepredviđene montaže nezgode
 • Nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica
 • Provalna krađa i obična krađa.

Pored osnovnih postoje i dopunski rizici u koje spadaju:

 • Poplava, bujica, visoka i podzemna voda
 • Odgovornost iz djelatnosti izvođača radova za štete pričinjene trećim licima
 • Ugovorna odgovornost izvođača montažnih radova u garantnom roku.

Trajanje

Osiguranja

Osiguranje može da traje tokom izvođenja radova, probnog pogona i garantnog roka.

Na koju vrijednost

plaćate premiju?

Premija se obračunava na osnovu sume osiguranja koja treba da je jednaka predračunskoj vrijednosti projekta.

Šta je naša obaveza u

Slučaju nastanka štete?

U garantnom roku nadoknađuju se štete sa uzrokom iz perioda montaže, a sa odloženim manifestovanjem. U ostalim periodima, nadoknađujemo Vam stvarne troškove radova i materijala koji su potrebni da se projekat dovede u stanje u kojem je bio neposredno prije nastanka štete. U slučaju štete prouzrokovanoj ljudskim faktorom, tj greškom radnika, mi će umjesto Vas isplatiti pravednu nadoknadu trećim licima i dati Vama pravnu zaštitu u slučaju podnošenja tužbe protiv Vas.

Objekti u izgradnji

Od investicije se očekuje da što prije počne da ostvaruje svoju svrhu odnosno oplođavanje kapitala, te stoga treba učiniti sve da se investicioni radovi završe sa planiranim kvalitetom i što je najbitnije na vrijeme.

Lom mašina

Ovom policom osiguranja štitite vaše mašine, uređaje i aparate od nepredviđenih kvarova.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje