OBJEKTI I OPREMA U MONTAŽI

OBJEKTI I OPREMA U MONTAŽI

Osiguranje objekata u montaži pruža zaštitu od mnogobrojnih rizika koji bi se mogli desiti tokom izvođenja montažnih radova, a koji bi mogli dovesti do znatnih finansijskih gubitaka. Tokom montaže nekog objekta, uključeno je puno radnika, mašina i materijala koji se tokom ove faze trebaju zaštiti, kao i sam objekat koji se montira od različitih rizika.

Polisa osiguranja objekata i opreme u montaži nude mogućnost osiguranja velikog broja rizika, kako požarnih i tehničkih tako i odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Svejedno da li ste investitor ili izvođač radova, ovo osiguranje je neophodno za svakog ozbiljnog privrednika iz prostog razloga što štete, po ovom osnovu, mogu biti značajne po svojim iznosima.

Ovo osiguranje obično sklapa investitor ili izvođač ili podizvođač radova i to za onaj dio za koji ima imovinski interes ili ugovorenu obvezu da osigura objekat u montaži kompletno ili u fazi u kojoj izvodi radove, od mogućih opasnosti.

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Metalne konstrukcije
 • Mašine, mašinska i elektro oprema, instalacije i aparati, postolja i temelji ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti objekta u montaži
 • Montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu
 • Građevinski dio koji se gradi isključivo za potrebe objekta u montaži.

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i:

 • Objekti koji su već izgrađeni i na kojima se obavljaju montaže, popravci, sanacije i slično
 • Montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu i koji nisu ili nisu u cijelosti obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u montaži ako te stvari čine materijalnu imovinu izvoditelja radova
 • Pomoćni materijal i alat koji se koriste za montaže
 • Usidrena plovila, čamci, splavovi, pontoni na vodi te stvari na njima za vrijeme montaže na vodi ili obali
 • Stvari radnika

U osnovne rizike spadaju:

 • Požar i udar groma, eksplozija, oluja i grad (tuča), manifestacija i demonstracija, izlijevanja vode, mraza, snijega i leda, snježne lavine, odronjavanja i zarušavanja tla
 • Udar motornog vozila, prikolice, radne mašine, pada osigurane stvari, udara ili pada drugog predmeta na, ili u, osiguranu stvar
 • Nepredviđene montaže nezgode
 • Nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica
 • Provalna krađa i obična krađa.

Pored osnovnih postoje i dopunski rizici u koje spadaju:

 • Poplava, bujica, visoka i podzemna voda
 • Odgovornost iz djelatnosti izvođača radova za štete pričinjene trećim licima
 • Ugovorna odgovornost izvođača montažnih radova u garantnom roku.

Osiguranje može da traje tokom izvođenja radova, probnog pogona i garantnog roka.

Premija se obračunava na osnovu sume osiguranja koja treba da je jednaka predračunskoj vrijednosti projekta.

U garantnom roku nadoknađuju se štete sa uzrokom iz perioda montaže, a sa odloženim manifestovanjem. U ostalim periodima, nadoknađujemo Vam stvarne troškove radova i materijala koji su potrebni da se projekat dovede u stanje u kojem je bio neposredno prije nastanka štete. U slučaju štete prouzrokovanoj ljudskim faktorom, tj greškom radnika, mi će umjesto Vas isplatiti pravednu nadoknadu trećim licima i dati Vama pravnu zaštitu u slučaju podnošenja tužbe protiv Vas.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09