OBJEKTI U IZGRADNJI

OBJEKTI U IZGRADNJI

Od investicije se očekuje da što prije počne da ostvaruje svoju svrhu odnosno oplođavanje kapitala, te stoga treba učiniti sve da se investicioni radovi završe sa planiranim kvalitetom i što je najbitnije na vrijeme. Tokom građenja nekog objekta, uključeno je puno izvođača radova, mašina i materijala koji se tokom ove faze trebaju zaštiti, kao i sam objekat koji se gradi od različitih rizika.

Polisa osiguranja objekata u izgradnji nudi mogućnost osiguranja velikog broja rizika, kako požarnih i tehničkih tako i odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Svejedno da li ste investitor ili izvođač radova, ovo osiguranje je neophodno za svakog ozbiljnog privrednika iz prostog razloga što štete, po ovom osnovu, mogu biti značajne po svojim iznosima.

Ovo osiguranje mogu sklopiti investitor, izvođač ili podizvođač radova. Osiguranje se zaključuje za konkretan projekat ili za bilansne pozicije tekućih investicija iz Vaše knjigovodstvene evidencije.

Kao predmet osiguranja za objekte u izgradnji možete osigurati:

 • građevinske objekte, novogradnje i rekonstrukcije
 • građevinski, zanatski, instalacioni materijali
 • sva oprema koja je namjenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat u izgradnji.

Osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za:

 • postojeće objekte koji se rekonstruišu ili proširuju
 • dio objekta u izgradnji, odnosno pojedini radovi
 • pomoćni građevinski materijal i alati u upotrebi
 • građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju građevinskih objekata

Međutim, čak i uspješna realizacija investicionog projekta može dovesti do štete ako se, npr. greškom ili propustom radnika, pričini šteta okruženju tj. trećim licima. Ova polica osiguranja pokriva i ovaj rizik.

U osnovne rizike spadaju:

 • Požar i udar groma, eksplozija, oluja i grad (tuča), manifestacija i demonstracija, izlijevanja vode, mraza, snijega i leda, snježne lavine, odronjavanja i zarušavanja tla, slijeganje tla
 • Građevinske nezgode
 • Nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica
 • Provalne krađe.

Pored osnovnih postoje i dopunski rizici u koje spadaju:

 • Poplava, bujica, visoka i podzemna voda
 • Klizanje tla
 • Odgovornost iz djelatnosti izvođača građevinskih radova u garantnom roku
 • Ugovorna odgovornost izvođača radova u garantnom roku.

Kod dopunskih rizika, osigurani su samo rizici koji su navedeni u polici i kod kojih je obračunata dodatna premija.

Osiguranje može da traje tokom izvođenja radova, probnog pogona i garantnog roka.

Premija se obračunava na osnovu sume osiguranja koja treba da je jednaka predračunskoj vrijednosti projekta.

U garantnom roku nadoknađuju se štete sa uzrokom iz perioda gradnje, a sa odloženim manifestovanjem. U ostalim periodima, nadoknađujemo Vam stvarne troškove radova i materijala koji su potrebni da se projekat dovede u stanje u kojem je bio neposredno prije nastanka štete. U slučaju štete prouzrokovanoj ljudskim faktorom, tj greškom radnika, mi ćemo umjesto Vas isplatiti pravednu nadoknadu trećim licima i dati Vama pravnu zaštitu u slučaju podnošenja tužbe protiv Vas.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09