OPŠTA ODGOVORNOST

Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala iz djelatnosti, iz posjedovanja stvari ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.Osiguranje opšte odgovornosti često se naziva i osiguranje van-ugovorne odgovornosti, jer se nepokrivaju štete nastale iz ugovorne/profesionalne odgovornosti.

Šta možete osigurati

Ovom polisom?

Predmet osiguranja je Vaša građansko – pravna odgovornost za:

  • smrt, tjelesne povrede ili narušavanje zdravlja trećih lica,
  • uništenje ili oštećenje imovine trećih lica.

Ova polisa pokriva štete, onima koji Vas prema zakonu, smatraju odgovornim za svoju štetu.
Kao mogućnost ostavljena je opcija proširenja osiguravajućeg pokrića na čisto financijske štete. Odgovornost za čisto finansijske štete podrazumijeva da ste Vašim činjenjem ili propustom nanijeli materijalni gubitak trećem licu, bez ugrožavanja njegove imovine ili zdravlja.

Da li vam je potrebno

ovo osiguranje?

Ukoliko su Vaša mašina ili radnik nanijeli povredu, ili oštetili ili uništili imovinu trećem licu, možete biti odgovorni – ako postoji Vaša krivica za nastalu štetu. Odštetni zahtjevi koja treća lica mogu postaviti prema Vama mogu biti izuzetno veliki. Pored isplate odštete trećim licima u slučaju opravdanog zahtjeva za naknadu štete ASA OSIGURANJE pruža Vam kompletnu pravnu zaštitu koja se bazira na dva osnovna postupka:

  • Utvrđivanje odgovornosti osiguranika za nastalu štetu,
  • Vođenje spora u ime osiguranika

Sudska praksa po pravilu je na strani slabijeg i sud se neće dvoumiti u pogledu Vaše odgovornosti kada je reč o tjelesnim povredama trećih lica, npr. običnih građana. Čak i kada niste ništa učinili, možete biti odgovorni jer ste propustili da učinite i na taj način ste stvorili izvor opasnosti koji nekome može naneti štetu. Osiguravajuće pokriće se pruža na teritoriji Bosne i Hercegovine ali i Evrope.

Na koju vrijednost

Plaćate premiju?

Premiju plaćate zavisno od vrste djelatnosti i izvora opasnosti, ukupnog broj zaposlenih, isplaćene neto zarade, ukupnog godišnjeg prihoda itd. Sumu osiguranja Vaše odgovornosti birate Vi, kao limit pokrića po jednom štetnom događaj.

Šta je naša obaveza u

slučaju nastanka štete?

U slučaju štete osiguravač isplaćuje maksimalno iznos koji predstavlja sumu osiguranja to jest limit pokrića. Kod izbora sume osiguranja treba imati u vidu da se za višak štete, koji prelazi iznos dobijen od Vašeg osiguranja, oštećeni može obratiti direktno Vama. U okviru nadoknade do ugovorene sume osiguranja nadoknađuju se materijalne i nematerijalne štete trećim licima.

Profesionalna odgovornost

Kao proširenje opšte odgovornosti, ASA OSIGURANJE nudi i pokriće profesionalne odgovornosti za određene djelatnosti, kao što su advokati, sudski vještaci, notari, ljekari i stomatolozi, apotekari te projektanti i projektantska društva.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje