OSIGURANJE OD
AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

U ASA Osiguranju dobijate više od same registaracije Vašeg vozila!

OSIGURANJE OD 

AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Kupili ste vozilo, novo ili polovno i želite da ga registrujete? Da bi se registracija provela u potpunosti, pored ostalih koraka, potrebno je da ugovorite policu osiguranja od autoodgovornosti (AO). Brza i kvalitetna usluga, susretljivo osoblje i profesionalizam su neki od razloga zašto preporućujemo da osigurate vozilo u ASA Osiguranju.

Odlučite li se za ugovaranje AO police kod našeg Društva, mi Vam garantujemo pokriće šteta koje vi upotrebom svog vozila pričinite trećim licima, i to u slučaju:

 • tjelesne povrede, oštećenja zdravlja ili smrti osobe
 • uništenja, odnosno oštećenja imovine koja je u vlasništvu trećeg lica.
 • Važno je napomenuti da se trećim licima smatraju pješaci, putnici u drugim motornim vozilima, kao i putnici u vašem osiguranom motornom vozilu.

Pored gore navedene AO police, možete ugovoriti i proširena, odnosno dodatna pokrića:

 • AO Plus – osiguranje vozača u motornim vozilima za štete prouzrokovane vozačevom krivicom
 • osiguranje loma stakla na vašem vozilu
 • osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja.

Na ovaj način možete da ostvarite osiguranje primjereno vašim potrebama i da na istoj polici zaštitite i sopstveni život. ASA Osiguranje polica AO osiguranja je najbolji izbor za vas i vaš automobil.

Gdje vaŽi

AO polica?

Polica Osiguranja od automobilskie odgovornosti važi na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i svih zemalja članica Zelene karte.
Zelenu kartu odnosno Zeleni karton izdajemo uz policu Osiguranja od automobilske odgovornosti kao potvdu vašeg AO osiguranja tokom boravka sa vašim vozilom u zemljama članicama sistema Zelene karte.

Koliko je obim pokrića kod osiguranja

od automobilske odgovornosti?

Najmanji iznos osiguravajućeg pokrića po osiguranom slučaju ne može biti manji od iznosa:Najmanji iznos osiguravajućeg pokrića po osiguranom slučaju ne može biti manji od iznosa:

Fedracija BiH

 • u slučaju tjelesne ozljede lica, bez obzira na broj žrtava uključenih u istu nezgodu – nematerijalna šteta – 1.000.000,00 KM
 • u slučaju štete na imovini, bez obzira na broj žrtava – materijalna šteta – 350.000,00 KM

Republika Srpska

 • u slučaju tjelesne ozljede lica, bez obzira na broj žrtava uključenih u istu nezgodu – nematerijalna šteta – 2.000.000,00 KM
 • u slučaju štete na imovini, bez obzira na broj žrtava – materijalna šteta – 400.000,00 KM

Koliko košta Osiguranje od

automobilske odgovornosti?

Visina premije osiguranja za AO police je regulisana Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti i Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

Za putnička motorna vozila premija osiguranja se računa na osnovu snage motora (KW). Izračun premije je uvijek u bruto iznosima obzirom da su prema odredbama Zakona o PDV-u osiguravajuće kuće oslobođene plaćanja PDV-a.

Maksimalan bonus po polisama od auto odgovornosti iznosi 50%.

Pravo na bonus vezan je za vlasnika, tj. korisnika motornog vozila i ne prenosi se na novog vlasnika vozila. Ostvareni bonus kod drugih osiguravajućih vam se priznaje pod ukoliko u tekućoj godini niste pričinili štetu.

Osigurajte svoj BONUS!

Sa ASA Osiguranjem imate mogućnost zaštite bonusa po polici osiguranja od automobilske odgovornosti. Iskoristite mogućnost zaštite vašeg bonusa kod zaključivanja premija osiguranja u skladu sa Uslovima za osiguranje zaštite bonusa po polici osiguranja od automobilske odgovornosti za:

 • Putnička vozila
 • Teretna vozila
 • Autobuse
 • Vučna vozila – Sedlaste tegljače

 Prema ovom premijskom sistemu može biti osiguran stečeni bonus na polici AO za navedene vrste vozila, a obračun bonusa se radi pojedinačno u skladu odredbama važećih Uslova osiguranja od auto odgovornosti.

Šta ako se 

nesreća desi?

U slučaju nesreće prvo provjerite da ste vi i vaši suputnici dobro. Kada ste sigurni da ne trebate medicinsku ili drugu vrstu pomoći, prijavite štetu pozovom na besplatni telefon 080 02 02 09 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.

U slučaju da vam je neosigurano motorno vozilo pričinilo materijalnu ili nematrerijalnu štetu, ista će vam biti nadoknađena iz posebnog zaštitnog fonda u kojem finansijski učestvuju sva osiguravajuća društva iz BiH. Zaštitni fond će nadoknaditi i nematerijalnu štetu ukoliko je istu prouzrokovalo nepoznato lice, a koja je uredno prijavljena kod nadležne policijske uprave.

Šta je

AO plus?

AO Plus je dodatno dobrovoljno osiguranje na policu osiguranja od autoodgovornosti koje vam pruža mogućnosta na naknadu štete za tjelesne povrede kada je do nezgode došlo Vašom krivicom.

Šta je osiguranje autonezgode – AN?

Osiguranje autonezgode je osiguranje vozača i putnika od posljedica nestretnog slučaja i predstavlja dodatno osiguranje na osnovu policu osiguranja od autoodgovornosti. Osiguranje od nezgode može se sklopiti za smrt i invaliditet.

Lom vjetorobranhskog stakla i prozora?

U ASA Osiguranju imate mogućnost dodatnog osiguranja koje se zaključuje na osnovnu policu osiguranja od autoodgovornosti za slučaj štete vjetrobranskom staklu  i ostalim prozorskim staklima Vašeg vozila kao što su bočna stakla i stražnje staklo. Stakla na ogledalima, svjetlima i panorama krovu nisu pokrivena ovim osiguranjem. Korištenje prava po polici loma stakla ne utiče na bonus stečen na osnovu polise osiguranja od autoodgovornosti.

 

*Ne odnosi na pogodnosti u plaćanju, tj. bonus.

Kasko osiguranje

Obavezno osiguranje uz registraciju vozila ne pokriva mnoge od rizika uključujući i štete u saobraćajnoj nesreći koju ste vi prouzrokovali, pad leda/ snijega na vaše vozilo, elementarne nepogode itd. Kasko osiguranje vozila pokriva ove i mnoge druge rizike.

Mali kasko

ASA Osiguranje je na tržište plasiralo novi proizvod. Radi se o kasko osiguranju vozila koje je prilagođeno tržištu Bosne i Hercegovine. Naziv proizvoda je „Mali kasko“ a pridjev „mali“, u ovom slučaju, najviše se odnosi na cijenu.

Asistencija na putu

Nepredviđeni događaji na putovanju sa vašim vozilom mogu biti frustrirajući. Uz ASA Asistenciju na putu nemate razloga za brigu. Jednim telefonskim pozivom smo tu da asistiramo.

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje