OSIGURANJE OD NEZGODE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Život i zdravlje često uzimamo „zdravo za gotovo“ i tek ukoliko se desi nesretni slučaj, uviđamo da je njihova vrijednost zapravo neprocjenjiva.

Svjesni nepredvidivosti koje život donosi pred naše klijente kreirali smo proizvod koji na najbolji mogući način ublažava posljedice nesretnih događaja/ nezgoda. Nezgodom (nesretnim slučajem) se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.

 1. Osim što narušavaju naše zdravlje, trajno ili privremeno, nezgode prouzrokuju i finansijske izdatke. ASA Osiguranje je tu da Vam najbrže na tržištu pomogne ublažiti štetne finansijske posljedice prouzrokovane dešavanjem nezgode.
 2. Osiguravač se obavezuje na najbržu moguću isplatu ugovorene odštete ako se nezgoda dogodi, a Ugovarač osiguranja plaća određenu premiju. Visina premije ovisi o broju pokrivenih rizika ali se mi u ASA Osiguranju trudimo ponuditi najviše.

Svi!  Pojedinci, članovi domaćinstva, djeca, učenici, studenti, zaposlenici, penzioneri, sportske i rekreacione organizacije, gosti hotela, putnici u prevozu itd. odnosno osobe do 65 godina starosti. Osiguranje se može ugovoriti kao individualno (pojedinačno, pri i izvan redovnog zanimanja) ili kolektivno (grupno). U zavisnosti od svojih preferencija, korisnici odabiru ono koje njima najviše odgovara.

Ovom policom osiguranja, osiguranik je osiguran u slučaju:

 1. Smrti uslijed nezgode,
 2. Trajnog invaliditeta,
 3. Prolazne nesposobnosti za rad (tzv. dnevna naknada),
 4. Finansijskih izdataka za liječenje (uzrokovano nezgodom), ili pokriče troškova liječenja
 5. Smrti uslijed bolesti (prirodna smrt).

Pod obavezne rizike prilikom osiguranja spadaju: osiguranje za rizike smrti uslijed nezgode i trajnog invaliditeta. Ostali rizici su  opcionalni, zavisno od vrste osiguranja, te se od njih osiguravate ako Vi tako želite. Prilagođavate proizvod svojim potrebama. Rizik smrti uslijed bolesti (bolest nije nezgoda!) ugovara se samo kod kolektivnog osiguranja uposlenika. Pored ovog može se i osigurati dnevna naknada za vrijeme trajanja boravka u bolnici.

Pokriće može biti: djelomično, npr. samo za vrijeme trajanja sportskog takmičenja, a najčešće se ugovara puno pokriće kada osiguranje teritorijalno i vremenski nije ograničeno, što znači da snosimo rizik u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu te smo tu za Vas u svakom trenutku.

Osiguranje može biti kratkoročno i dugoročno. Trajanje osiguranja određuje se ugovorom,  na određeni broj dana, mjeseci, godina. Odaberite onu opciju koja je Vama najbolja!

I u ovom slučaju vi birate najbolju opciju za Vas. Premija osiguranja zavisi od ugovorene kombinacije osiguranih rizika i visine ugovorenih suma za te rizike. Zavisno od vrste osiguranja, uzimaju se u obzir i dodatni kriteriji kao što je djelatnost firme, vrsta sporta, godine osiguranika itd. Plaćanje osiguranja se može ugovoriti na rate ili u cijelosti.

Obaveza ASA Osiguranja je da što prije isplati naknadu kada se desi osigurani slučaj. Ovom prilikom napominjemo da smo u ovom segmentu najbolje osiguranje na tržištu.

Od prvog dana trajanja osiguranja u obavezi smo da isplatimo cijelu ugovorenu osiguranu sumu kada kao posljedica nezgode nastupi smrt osiguranika.

 1. Cijelu osiguranu sumu ako osiguranik umre prirodnom smrću nakon šest mjeseci od početka osiguranja, a pola osigurane sume ako smrt od bolesti nastupi u prvih šest mjeseci trajanja osiguranja.
 2. Cijelu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta, ako usljed nezgode kod osiguranika nastupi potpuni invaliditet, ili procenat od osigurane sume, koji odgovara procentu invaliditeta, ako usljed nezgode kod osiguranika nastupi djelimični invaliditet.
 3. Kod rizika prolazne nesposobnosti za rad u obavezi smo da osiguraniku isplatimo naknadu za vrijeme spriječenosti za rad (bolovanje) prema ugovorenim iznosima, u maksimalnom trajanju do 200 dana.
 4. U obavezi smo naknaditi stvarne i nužne troškove liječenja ukoliko su posljedica nezgode, a maksimalno do ugovorenog iznosa.
 5. U određenim slučajevima (specifičnih djelatnosti ili okolnosti), ako nije posebno ugovoreno i ako nije plaćena odgovarajuća premija, vrši se srazmjerno smanjenje naknade kada nastane nezgoda (npr. upražnjavanja posebno opasnih sportova kao što su alpinizam, borilački sportovi ili upravljanje avionom).

Osiguranik kontaktira ASA OSIGURANJE čim mu to prilike dozvole. Detaljnija obrazloženja su navedena u Uputstvu za prijavu nezgode i Uslovima koji se uručuju osiguraniku uz policu

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09