OSIGURANJE OD NEZGODE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Život i zdravlje često uzimamo „zdravo za gotovo“ i tek ukoliko se desi nesretni slučaj, uviđamo da je njihova vrijednost zapravo neprocjenjiva.

Svjesni nepredvidivosti koje život donosi pred naše klijente kreirali smo proizvod koji na najbolji mogući način ublažava posljedice nesretnih događaja/ nezgoda. Nezgodom (nesretnim slučajem) se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.

Svi!  Pojedinci, članovi domaćinstva, djeca, učenici, studenti, zaposlenici, penzioneri, sportske i rekreacione organizacije, gosti hotela, putnici u prevozu itd. odnosno osobe do 65 godina starosti. Osiguranje se može ugovoriti kao individualno (pojedinačno, pri i izvan redovnog zanimanja) ili kolektivno (grupno). U zavisnosti od svojih preferencija, korisnici odabiru ono koje njima najviše odgovara.

Ovom policom osiguranja, osiguranik je osiguran u slučaju:

 1. Smrti uslijed bolesti,
 2. Smrti uslijed nezgode,
 3. Trajnog invaliditeta,
 4. Pokriče troškova liječenja,
 5. Dnevna naknada za boravak u bolnici

Pod obavezne rizike prilikom osiguranja spadaju: osiguranje za rizike smrti uslijed nezgode i trajnog invaliditeta. Ostali rizici su  opcionalni, zavisno od vrste osiguranja, te se od njih osiguravate ako vi tako želite. Mi u ASA Osiguranju, nudimo vam opciju da prilagođavate proizvod svojim potrebama.

Osiguranje može biti:

 1. ispodgodišnje
 2. godišnje
 3. višegodišnje.

Trajanje osiguranja određuje se ugovorom,  na određeni broj dana, mjeseci, godina. I u ovom slučaju odaberite onu opciju koja je vama najbolja!

Premija osiguranja zavisi od ugovorene kombinacije osiguranih rizika i visine ugovorenih suma za te rizike. Zavisno od vrste osiguranja, uzimaju se u obzir i dodatni kriteriji kao što je djelatnost firme, vrsta sporta, godine osiguranika itd. Plaćanje osiguranja se može ugovoriti na rate ili u cijelosti.

Obaveze ASA Osiguranja prema ugovoru o osiguranju od nezgode su da isplati:

 1. Cijelu osiguranu sumu ako osiguranik umre prirodnom smrću nakon šest mjeseci od početka osiguranja, a pola osigurane sume ako smrt od bolesti nastupi u prvih šest mjeseci trajanja osiguranja.
 2. Cijelu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta, ako usljed nezgode kod osiguranika nastupi potpuni invaliditet, ili procenat od osigurane sume, koji odgovara procentu invaliditeta, ako usljed nezgode kod osiguranika nastupi djelimični invaliditet.
 3. U obavezi smo naknaditi stvarne i nužne troškove liječenja ukoliko su posljedica nezgode, a maksimalno do ugovorenog iznosa.
 4. Kod rizika nesposobnosti za rad, odnosno boravka u bolnici, u obavezi smo da osiguraniku isplatimo naknadu za vrijeme boravaka u bolnici prema ugovorenim iznosima.

Osiguranik kontaktira ASA OSIGURANJE. Detaljnija obrazloženja su navedena u Uputstvu za prijavu nezgode i Uslovima koji se uručuju osiguraniku uz policu

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09