OSIGURANJE OD POSLJEDICA COVID-19

U trenutnoj situaciji kada je briga kompletnog stanovništva okrenuta prema borbi sa pandemijom odlučili smo se kreirati proizvod koji će našim klijentima preuzeti jedan dio te brige te smo kreirali novi proizvod – Osiguranje od posljedica virusa COVID-19

OSIGURANJE OD POSLJEDICA

VIRUSA COVID-19

Cijeli svijet je trenutno u borbi sa pandemijom koronavirusa i jedina sigurna zaštita je slijediti preporuke o društvenoj distanci, nošenju maske i održavanju higijene. Sa druge strane ono što možete uraditi je da budete ispravno osigurani u slučaju zaraze korona virusom. Zato smo kreirali proizvod koji će našim klijentima preuzeti jedan dio brige ukoliko bi ipak došlo do zaraze.

Ko se može osigurati?

Osigurati se mogu svi državljani BIH i osobe koje u BiH imaju riješeno privremeno ili stalno mjesto boravka do navršenih 65 godina života.

Šta osiguranje od posljedica

od covid-19 pokriva?

Ugovaranjem police Osiguranje od posljedica od COVID-19 imate sljedeći obim osiguravajućeg pokrića
Vrsta naknade Suma osiguranja/osigurana suma

• Smrt usljed COVID-19 4.000 KM
• Dnevna naknada za boravak u bolnici 100 KM/danu
• Naknada za rekonvalesenciju (oporavak) 1.000 KM
Premija osiguranjaod poslejdica virusa COVID-19 određuje se u apsolutnom iznosu i to:
60 KM po osobi za period trajanja osiguranja od 90 dana.

Za djecu mlađa od 14 godina za koje nije moguće ugovoriti osiguranje za slučaj smrti.

Koliko dugo je vrijeme

trajanja osiguranja?

Polica osiguranje od posljedica od COVID-19 se zaključuje kao kratkoročno osiguranje i traje u vremenskom periodu do 90 dana, odnosno do isteka ugovora o osiguranju koji je naznačen na polici Osiguranja.

Zaključena polica stupa na snagu 24-tog sata 14-tog dana od dana sklapanja police u ASA Osiguranju i ako je plaćena premija osiguranja. Obaveza ASA Osiguranja prestaje po isteku 24-tog sata dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka osiguranja, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Također obaveze ASA Osiguranja o osiguranju od posljedica virusa COVID-19 prestaju, bez obzira na ugovoreni prestanak osiguranja u sljedećim slučajevima:
• Isplatom naknade po ostvarenju rizika smrti nastale usljed zaraze COVID-19,
• Isplatom sume osiguranja po pojedinom riziku ugovorenom na polici osiguranja.

Šta ako se bolest nastupi?

U slučaju da se razbolite uslije infekcije koronavirusom a imate ugovorenu našu policu osiguranja od posljedica od COVID-19, pozovite nas na besplatni telefon 080 02 02 09 kako bi Vam odmah bili na usluzi i dali vam sve potrebne upute.

Osiguranje od nezgode

Naš zadatak je da se osjećate sigurno u svim životnim prilikama. Svakome se može desiti da se povrijedi ili ima nesreću.
Naše osiguranje od nezgode vam pruža finansijsku pomoć I i na najbolji mogući način ublažava posljedice nesretnih događaja.

Putno zdravstveno osiguranje

Ukoliko doživite nezgodu ili se razbolite na godišnjem odmoru ili putovanju ASA Putno zdravstveno osiguranje vam pruža imate sveobuhvatnu zaštitu tokom vašeg puta i boravka u inostranstvu.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Ako vaše zdravlje dođe u pitanje, ASA Dobrovoljno zdravstveno osiguranje vam omogućava bolju i bržu uslugu u najboljim privatnim i državnim klinikama i zdravstvenim ustanovama širom zemlje bez čekanja u redovima!

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje