OSOBE

Sigurna finansijska zaštita u slučaju da se nešto dogodi Vama ili članu Vaše porodice.

OSIGURANJE OD NEZGODE

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OSIGURANJE OD POSELJEDICA  VIRUSA COVID19

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje