POŽAR I DRUGE OPASNOSTI

Požarna polisa predstavlja osnovnu polisu – njena namjena je da se vaša imovina zaštiti od požara i nekih drugih opasnosti.

Šta se može

OSIGURATI ovom polisom?

Predmet osiguranja jesu vaša osnovna sredstva:

 • građevinski objekti,
 • oprema – mašine, uređaji za rad i ostale
 • pokretnosti
 • zalihe,
 • stvari domaćinstva

Od čega se

Imovina osigurava?

Vaša imovina zaštićena je od osnovnih rizika i to od:

 • požara i udara groma,
 • eksplozije,
 • oluje,
 • grada (tuče),
 • udara sopstvenog motornog vozila u
 • osigurani objekat,
 • manifestacija i demonstracija,
 • pada vazdušne letjelice

Pored toga osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za dopunske rizike:

 • poplavu, bujicu i visoku vodu,
 • izliv vode iz vodovodnih, kanalizacionih
 • cijevi i cijevi grijanja
 • sniježne lavine,
 • iscurenja tečnosti (lekaže),
 • samozapaljenja zaliha,
 • klizanja tla i odronjavanja

Na koju vrijednost

plaćate premiju?

Premija koju plaćate zavisi od više faktora:

 • sume osiguranja
 • lokacije
 • predmeta osiguranja
 • vrste gradnje objekta
 • protivpožarne zaštite
 • djelatnosti
 • franšize ( učešća u šteti)
 • ostalih potrebnih informacija

Za detaljnije informacije, prilikom izračuna premije svake police možete nas kontaktirati kroz aplikaciju: “zatraži ponudu”.

Šta ako se nesreća desi?
Prijavite štetu online ili nas kontaktirajte nas na besplatni telefon 080 02 02 09 kako bi Vam odmah bili na usluzi.

Šta je naša obaveza u

Slučaju nastanka štete?

Ako ste imovinu osigurali na sumu osiguranja koja odgovara njenoj ukupnoj vrijednosti, nadoknađuje se:

 • u slučaju uništenja stvari, njena vrijednost,
 • u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku.

Kod osiguranja na “prvi rizik,” šteta će se nadoknaditi u cijelosti, ali najviše do ugovorene sume.

Lom stakla

Kao predmet osiguranja, ovom polisom možete osigurati sve vrste stakla, ogledala, svjetleći natpisi i reklame, mermerne ploče, neonske cijevi itd. Ovi materijali su sve veće vrijednosti, a po svojim osobinama su vrlo osjetljivi.

Stan i stvari u domaćinstvu

Ovo osiguranje je kombinacija različitih vrsta osiguranja kojima štitite svoj dom (stan ili kuću).

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje