PROFESIONALNA ODGOVORNOST

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

Kao proširenje opšte odgovornosti, ASA OSIGURANJE nudi i pokriće profesionalne odgovornosti za određene djelatnosti, kao što su advokati, sudski vještaci, notari, ljekari i stomatolozi, apotekari te projektanti i projektantska društva.

Osiguranje profesionalne odgovornosti pokriva štete nastale na bazi profesionalnih propusta, a koji mogu imati katastrofalne posljedice na okolinu sa kojom Vi radite (smrt, povreda tijela ili zdravlja kao i oštećenje ili uništenje stavri trećeg lica), a samim tim i ostaviti pečat na Vašoj karijeri.

Ovom polisom osiguranja štitite se u slučaju građanske parnice koju je pokrenuo Vaš pacijent ili klijent zbog profesionalne greške ili materijalne štete koju ste uzrokovali tokom vršenja registrovane djelatnosti (npr. greška pri operaciji uslijed koje može nastupiti invaliditet ili smrt pacijenta, propust pri sastavljanju notarskog ugovora ili vještačenja koji može da ima za posljedicu materijalnu štetu klijentu itd). Polisa pokriva troškove odbrane i sudskog postupka, a ukoliko se utvrdi krivnja pravomoćnom presudom, pokriva se i odštetni zahtjev do ukupnog iznosa osiguranja, bez obzira hoće li se u kasnijem postupku eventualna pogreška dokazati ili ne.

Vrijednost na koju se zaključuje osiguranje predstavlja limit odgovornosti to jest maksimalno pokriće po štetnom događaju. Ove vrijednosti mogu biti minimalne zakonski propisane, ali ih u cilju možete i povećati u cilju adekvatne zaštite Vaše djelatnosti.

Premija osiguranja zavisi od vrste djelatnosti, limita pokrića i franšize.

Obavljajući svoju djelatnost možete doći u situacije da profesionalni propusti koji mogu nastati i odštetni zahtjevi po njihovom osnovu ugroze finansijsko poslovanje pa i dovedu do likvidacije firme. Ovim osiguranjem obezbjeđujete finansijsko pokriće za sve takve osnovane zahtjeve.

Pored same finansijske zaštite osiguranje Vam pruža i pravnu zaštitu od neosnovanih ili pretjeranih zahtjeva za naknadu štete.

Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na teritoriji BiH i rješavaće se po domaćoj jurisdikciji.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09