PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Kako bismo Vam bar dijelom olakšali i pružili neophodnu pomoć, ASA OSIGURANJE nudi Putničko zdravstveno osiguranje, uz mogućnost dopunskog ugovaranja osiguranja od otkaza putovanja, osiguranja prtljaga, putničkog osiguranja osobne odgovornosti ili putničkog osiguranja nezgode.

PUTNO ZDRAVSTVENO

OSIGURANJE

Ukoliko doživite nezgodu ili se razbolite na godišnjem odmoru ili putovanju ASA Putno zdravstveno osiguranje vam pruža imate sveobuhvatnu zaštitu tokom vašeg puta i boravka u inostranstvu. Ugovaranje naše police Putnog zdravstvenog osiguranja neće spriječiti nepredviđena dešavanja ali će vam na najbolji način ublažiti posljedice nesretnog događaja, kako bi se sa putovanja se vratili sretno i bezbjedno ili nastavili Vaš odmor za lijepe uspomene.

kO se može

OSIgurati?

 Osigurati se mogu državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani koji u našoj zemlji imaju riješenje o  privremenom ili stalnom boravaku . Prilikom osiguranja stranih državljana, Putno zdravstveno siguranje ne pokriva ugovorene rizike u zemlji njihovog porijekla. U pravilu se mogu osigurati sve osobe od navršenih sedam dana do 65 godina života, odnosno do navršenih 80 godina ukoliko je ugovoren, obračunat i naplaćen predviđeni doplatak na premiju osiguranja.

ASA Putno zdravstveno osiguranje se može ugovoriti kao individualno, grupno (3 osobe minimalno) ili porodično gdje se  jednom porodicom smatra otac i majka do navršenih 65 godina života i djeca do navršene 18. godine života.

Šta ASA Putno zdravstveno

osiguranje pokriva?

Ugovaranjem ASA police putnog zdravstvenog osiguranja ste pokriveni u slučaju da:

• vam je u inostranstvu potreban bolnički tretman u odgovarjućim bolničkim istanovama,
• su vam u inostranstvu potrebna medicinska sredstva i terapije propisane od strane ljekara (lijekovi, zavoji, gips …)
• vam je potreban transport do najbliže bolnice ili ljekara, koji je neophodan kao hitna pomoć odnosno ukoliko je neophodno i propisano od strane ljekara, upućivanje u specijalizirane klinike,
• su vam potrebne hitne hirurške operacije i intervencije
• vam je potrebna usluga stomatologa za olakšanje akutnih zubobolja
• vam je neophodan propisani transport i pratnja iz inostranstva u mjesto boravka (repatrijacija)
• nastupi smrti osiguranika, pokrivamo troškove transporta posmrtnih ostataka kući ili troškove ukopa u mjestu gdje je smrt natupila do maksimalnog iznosa od 10.500 KM
• ukoliko je zaključeno i dopunsko osiguranje, isplaćujemo naknade predviđene uslovima dopunskog osiguranja. Kako bi vam ponudili najbolju uslugu, vama prepuštamo izbor dopunskih rizika osiguranja koja možete zaključiti kao što su: otkaz putovanja, osiguranje od gubitka prtljaga, osiguranje od nezgode na putovanju.

Koliko dugo je vrijeme

trajanja osiguranja?

Putno zdravstveno siguranje možete ugovariti u trajanju od minimalno jednog do maksimalno 365 dana za jedno ili više putovanja. Naše godišnje police vrijede za neograničeni broj putovanja tokom jedne godine sa trajanjem do 180 dana po jednom putovanju, a za profesionalne vozače do 90 dana po jednom putovanju. Osiguranje stupa na snagu izlaskom iz Bosne i Hercegovine, a prestaje važiti povratkom na teritorij Bosne i Hercegovine.

Šta ako se 

nesreća desi?

Ukoliko se ipak desi nesretni slučaj za vrijeme vašeg boravka u inostranstvu, kontaktirajte nas odmah na besplatni telefon 080 02 02 09 ili pozovite našeg međunarodnog partnera COFUS ASSISTANCE +381 113 636 999 koji će Vam odmah biti na raspolaganju sa najboljom i najbržom uslugom dostupnom 24 sata dnevno i uputama na bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku. Detaljnija objašnjena može pronaći u Uputstvu za prijavu nezgode i bolesti po polici Putničkog zdravstvenog osiguranja i Uslovima koje dobijte uz policu.

Osiguranje od posljedica COVID-19

Cijeli svijet je trenutno u borbi sa pandemijom koronavirusa i jedina sigurna zaštita je slijediti preporuke o društvenoj distanci, nošenju maske i održavanju higijene…

Osiguranje od nezgode

Naš zadatak je da se osjećate sigurno u svim životnim prilikama. Svakome se može desiti da se povrijedi ili ima nesreću.
Naše osiguranje od nezgode vam pruža finansijsku pomoć I i na najbolji mogući način ublažava posljedice nesretnih događaja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Ako vaše zdravlje dođe u pitanje, ASA Dobrovoljno zdravstveno osiguranje vam omogućava bolju i bržu uslugu u najboljim privatnim i državnim klinikama i zdravstvenim ustanovama širom zemlje bez čekanja u redovima!

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje