ROBA U TRANSPORTU

ROBA U TRANSPORTU

Stvari koje se transportuju, bilo na kratkim ili dugim relacijama, izložene su mnogobrojnim rizicima, kako onima koji su u vezi sa samim transportom (potonuće brodova, saobraćajne nezgode, pad aviona i dr.), tako i drugim rizicima kao što su požar, elementarne nepogode, lomovi, krađe, razbojništva itd.

Vrlo često i sama roba svojim određenim svojstvima (npr. zapaljive materije) može dovesti do mogućnosti nastanka velikog broja rizika. Od ovih rizika, štitite se polisom osiguranja robe u transportu (kargo).

Sva roba koja se prevozi izvan (međunarodni transport) i unutar granica Bosne i Hercegovine (domaći transport) nezavisno od vrste prevoznog sredstva (brod, željeznica, kopnena motorna vozila, avion).

Osiguranje pokriva veliki broj rizika u zavisnosti od obima osiguravajućeg pokrića. Generalno postoji osiguranje od osnovnih rizika i od svih rizika (AAR). Neki od osiguranih rizika su:

  • Saobraćajna nezgoda,
  • Elementarne nepogode (oluja, udar groma, grad, sniježna lavina, odron zemlje itd.)
  • Požar i eksplozija
  • Krađa, djelimična krađa ili neisporuka cjelih koleta, kao i krađa prevoznog sredstva sa pošiljkom
  • Pad osiguranog predmeta za vrijeme utovara ili istovara sa prevoznog sredstva.

Osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i rizici kao što su razna oštećenja na robi usljed manipulacije pri utovaru i istovaru, zatim oštećenja ambalaže, cijepanja vreća, lom (sa rasipanjem sadržine ili curenjem), kvar, oštećenja usljed kontakta sa drugim robama itd.

Roba u transportu može biti osigurana tako da sva roba koja se prevozi na rizik osiguranika bude obuhvaćena osiguranjem tokom jedne godine po:

  • Ugovoru o otvorenom pokriću za robu koja se prevozi sa međunarodnom prevoznom ispravom,
  • Generalna polisa – za osiguranje robe sa domaćim prevoznim ispravama.

Ovaj način osiguranja robe daje Vam sigurnost u smislu da se ne može desiti da pojedina pošiljka ne bude osigurana, a uz to su i povoljnije cijene osiguranja, jednostavniji obračuni itd.

Pojedinačne pošiljke mogu se osigurati putem našeg formulara „Ponuda za osiguranje robe u transportu“ koji se dostavlja nama kao osiguravaču, s tim da za svaku takvu pošiljku mora biti ispostavljena polisa prije početka transporta.

Osnovica za obračun premije je ukupna osigurana suma, što je u stvari fakturna vrjednost robe uvećana, eventualno, za troškove carine i transporta. Ta vrijednost ujedno predstavlja i maksimalnu obavezu osiguravača u slučaju štete.

Visina premije zavisi od ukupne osigurane sume, vrste robe, rizika koje želite da pokrijete, vrste prevoznog sredstva, relacije itd.

Nakon prijave štete i sprovedene procedure obrade odštetnog zahtjeva, u skladu sa Uslovima osiguranja isplaćuje Vam se vrijednost robe po fakturi koja je pratila robu.

Potpunu zaštitu svoje robe – ekonomskog interesa od mnogobrojnih opasnosti koje prate robu u transportu.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09