ASA Osiguranje na posljednoj SORS konferenciji predstavilo ASA Academy

ASA Osiguranje na posljednoj SORS konferenciji predstavilo ASA Academy

Na nedavno održanoj konferenciji SORS 2018, HR menadžer ASA Osiguranja, gospodin Zlatan Deljkić je predstavio ASA Osiguranje Academy. Radi se o online aplikaciji kojoj je glavna svrha edukacija uposlenika Društva.

ASA Academy se sastoji iz dva dijela. Prvi dio je onboarding program, odnosno, dio koji služi upoznavanju novih zaposlenika sa ključnim zaposlenicima Društva i informacijama o Društvu, a drugi dio je stručni dio platforme gdje su sadržane sve edukacije vezano za proizvode društva, ali i soft skills edukacije.

„Na ovaj način smo olakšali i približili edukaciju našim uposlenicima. Samo kvalitetan i educiran uposlenik može doprinositi razvoju Duštva što je ultimativni cilj. Ubrzanje internih procesa je nešto na čemu konstantno radimo tako da smo i u sektoru ljudskih resursa primjenili taj princip. Ovim potezom smo promovisali vlastite interne trenere, omogućili razvoj kompetencija zaposlenika, omogućili smo sistemski razvoj karijere svakog zaposlenika, učinili znanje svima dostupno neovisno o mjestu, vremenu i finansijskim resursima itd. Pored benificija koje ASA Osiguranje dobilo sa ovom online edukacijom ono što bih posebno istakao je da je ista potpuno razvijena uz pomoć internih snaga naše kompanije.“ rekao je gospodin Deljkić.