STAN I STVARI U DOMAĆINSTVU

STAN I STVARI U DOMAĆINSTVU

Ovo osiguranje je kombinacija različitih vrsta osiguranja kojima štitite svoj dom (stan ili kuću) od niza rizika koji nam se mogu desiti kao npr. požar, provalna krađa, izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih ili radijatorskih cijevi, puknuće prozorskih stakala.. itd, pokrivajući u isto vrijeme i odgovornost za štete pričinjene trećim licima, npr. komšijama.

Etažnim dijelom građevinskog objekta smatra se onaj dio građevinskog objekta koji sa unutrašnje i vanjske strane pripada osiguraniku, kao i građevinski dio objekta koji se nalazi u samom stanu. Jednostavnije rečeno, to podrazumijeva Vaš stan i pomoćne prostorije u objektu sa najmanje dva stana zasebno odvojena u vlasništvu različitih fizičkih ili pravnih lica.

Ovom polisom možete osigurati:

 • etažni dio građevinskog objekta
 • stvari domaćinstva u osiguranom etažnom objektu
 • lom stakla na vratima i prozorima osiguranog etažnog objekta, ali i stakla na zajedničkim dijelovima građevinskog objekta
 • pomoćne prostorije (šupe, ostave, garaže…), ako se nalaze u istom građevinskom objektu
 • građevinske nadogradnje u stanu (pregrađivanje, doziđivanje…) koje povećavaju vrijednost stana, kao i opremu koju ugradi osiguranik iz dijela građevinskih objekata (etažno grijanje, klima uređaji, kamini…)
 • troškove privremenog unajmljivanja drugog stana ukoliko iz svog morate izaći uslijed štete, troškove izgubljene najamnine ako se stan izdaje, te troškove zajedničkog održavanja i upravljanja
 • odgovornost za štetu pričinjenim trećim licima (npr komšijama)

Imovina koju osiguravate može biti u Vašem vlasništvu ili u Vašem najmu.

 • požar i udar groma,
 • eksplozija,
 • oluja,
 • grad (tuča),
 • udar sopstvenog motornog vozila u osigurani etažni dio objekta,
 • pad letjelice,
 • manifestacija i demonstracija,
 • poplava i bujica,
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
 • snježna lavina,
 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi,
 • odgovornost za štete pričinjene trećim licima.

Proširenjem pokrića i na stvari domaćinstva pored osnovnih opasnosti dodate su i:

 • provalna krađa,
 • razbojništvo,
 • lom stakla.

Osigurajte svoju imovinu.

Jeste li znali da vašu imovinu možete osigurati već od 1KM po m2 godišnje?

Kao osnovica za premiju uzima se osigurana suma i to odvojeno za etažni dio građevinskog objekta i za stvari domaćinstva. Osigurana suma se određuje na osnovu stvarne vrijednosti. Na osiguranju stvari domaćinstva imate mogućnost određivanja osiguranih suma za određene rizike.

U prilogu su okvirni primjeri izračuna osiguranja domaćinstva po kvadraturi stana. Ove sume su varijabilne, jer u ovo nisu uključeni mnogi drugi faktori kao što su vrijednost Vašeg stana i stvari u njemu, informacije tipa da li je stan naseljen ili ne, kao ni dodatni popusti koji se mogu dati klijentima po različitim osnovama.

Vaša veličina stana (m2) 30 m2 50 m2 60 m2 80 m2 100 m2
Premija osiguranja (KM) 42 70 84 112 140
Osigurani rizici Osigurane sume – naknada za nastalu štetu
Požar, udar groma, eksplozija, grad, oluja, udar sopstvenog motornog vozila, manifestacija i demonstracija Na stanu (KM) 30.000 50.000 60.000 80.000 100.000
Na stvarima (KM) 9.000 15.000 18.000 24.000 30.000
Poplava i bujuca, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snježna lavina, odgovornost (KM) 3.000 5.000 6.000 8.000 10.000
Izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi (KM) 900 1500 1.800 2.400 3.000
Provalna krađa i razbojništvo (KM) 900 1.500 1.800 2.400 3.000
Lom stakla (KM) 270 450 540 720 900
Odgovornost za štete pričinjene trećim licima (KM) 3.000 5.000 6.000 8.000 10.000

U slučaju uništenja osigurane stvari, naša obaveza je da Vam nadoknadimo:

 • za etažni dio građevinskog objekta nadoknađuje se cijena izgradnje novog etažnog dijela objekta koji je predmet osiguranja prema cijenama u mjestu gdje se objekat nalazi, umanjeno za iznos procjenjene amortizacije.
 • za opremu iz dijela građevinskog objekta i stvari domaćinstva nadoknađuje se nabavna cijena nove stvari umanjena za iznos procjenjene amortizacije.
 • u slučaju oštećenja etažnog dijela objekta nadoknađuju se troškovi popravke po cijenama materijala i rada u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjeno za vrijednost ostatka.
 • u slučaju oštećenja ostalih osiguranih stvari nadoknađuju se troškovi popravke  po cijenama materijala i rada u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjeno za vrijednost ostatka i amortizacije.

Više informacija možete dobiti putem besplatnog info telefona

080 02 02 09