STRUKTURA DRUŠTVA

Nadzorni odbor

Almir Jazvin – predsjednik
Amela Redžebašić – član
Šukrija Huseinović – član

Nadzorni odbor

Almir Jazvin – predsjednik
Amela Redžebašić – član
Šukrija Huseinović – član

Uprava društva

Adnan Hodžić, Direktor Društva i Predsjednik Uprave
Arnes Hadžiosmanović, Izvršni direktor i član Uprave Društva

Sekretar društva

Elma Mašić

Ovlašteni aktuar

Nedim Gavranović

Odbor za reviziju

Nihad Čivgin
Adis Imširović
Bakir Pilav

Interni revizor

Fatima Mirsada Omerović

Ostali nezavisni organi

Deloitte Bosna i Hercegovina, ovlašteni vanjski revizor

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje