STRUKTURA DRUŠTVA

Nadzorni odbor

Mensur Šaćirović – predsjednik
Amela Redžebašić – član
Šukrija Huseinović – član

Nadzorni odbor

Mensur Šaćirović – predsjednik
Amela Redžebašić – član
Šukrija Huseinović – član

Uprava društva

Adnan Hodžić, Direktor Društva i Predsjednik Uprave
Arnes Hadžiosmanović, Izvršni direktor i član Uprave Društva

Sekretar društva

Azra Delić

Ovlašteni aktuar

Anita Beus

Odbor za reviziju

Nihad Čivgin
Adis Imširović
Bakir Pilav

Interni revizor

Fatima Mirsada Omerović

Ostali nezavisni organi

KPMG, ovlašteni vanjski revizor

Asa-osiguranje

Kontakt

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

Telefon/Fax

080 02 02 09

eMail:

info@asa-osiguranje.ba

Ekskluzivni partner N/FS BiH

ASA Osiguranje

Copyright © 2021 ASA Osiguranje ®

PARTNER: 
Asa-osiguranje