Misija i vizija

Naša misija i vizija

Mi smo domaća osiguravajuća kuća koje brine o sigurnosti življenja i poslovanja svojih klijenata pružajući im maksimalnu zaštitu svojim proizvodima i uslugama.

Naše ključne vrijednosti su etično i odgovorno poslovanje. Ličnim integritetom i entuzijazmom sa našim klijentima i partnerima gradimo odnos povjerenja, koji je prije svega zasnovan na brzoj i efikasnoj naknadi šteta.Vođeni principom dobrog menadžmenta i primjenom jasnih procedura, na postavljene zahtjeve reagujemo brzo, fleksibilno i transparentno, a finansijska snaga u vidu likvidnosti i solventnosti nam omogućava efikasno djelovanje i ispunjavanja naših obaveza.

Raspolažući raznovrsnim finansijskim i drugim uslugama i proizvodima, naš tim kompetentnih i motivisanih ljudi, orijentiran je na pojedinačne potrebe naših klijenata. Dobrom procjenom rizika i ulaganjem u prevenciju šteta, pomažemo im da unaprijede kvalitet svog življenja. Djelujući kao članica ASA-Prevent poslovnog sistema, omogućavamo svojim klijentima druge raznovrsne pogodnosti čime naša saradnja dobija dodatnu vrijednost.

Okruženje u kojem poslujemo karakteriše ekonomsko-politička nestabilnost, izražene klimatske promjene koje povećavaju rizik nastanka štetnih događaja, opća digitalizacija usluga, dok proces EU integracija stavlja posebne izazove u kontekstu postojećeg i budućeg pravnog okruženja. Strateškim planiranjem, unaprjeđenjem infrastrukture, organizacije i procesa rada, te kontinuiranom edukacijom uposlenika idemo u korak sa vremenom i spremno odgovaramo na izazove modernog življenja.

U postojećim sociokulturnim prilikama naš izbor je njegovanje kulture optimizma, i kroz direktne kontakte sa našim partnerima, orijentiranost na rješenja.

Kontaktirajte nas

Adresa

Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 255 610
Fax: +387 33 255 618
Viber:+387 62 134 413
E-mail: info@asa-osiguranje.ba


ASA BANKA d.d. Zenica
Broj računa: 1346101000166141

Radno vrijeme

Direkcija

Pon-Pet: 08:00-16:30

Poslovnice

Pon-Pet: 08:00-16:30
Subota: 09:00-13:00

JoomShaper